4.6.18

Ilona Jehličková: Zrušit povinnou maturitu z matematiky?

Zákon zavádí povinnou maturitu z matematiky. U gymnázií je tato povinnost uzákoněna od roku 2021 a u všech ostatních středoškoláků od roku 2022, s výjimkou sociálních, zdravotnických a uměleckých oborů. Jako každý rok se v tomto období řeší výsledky maturity z matematiky. A nejsou to výsledky vůbec optimistické. Letos u státních maturit propadl každý pátý maturant. Na gymnáziích jsou to 2 % maturantů, u středních technických škol propadlo 20 % a u nástaveb 60 % maturantů. A to se na maturitu z matematiky zatím dobrovolně přihlásilo jen 23 % studentů. Je znát výrazný rozdíl mezi studenty gymnázií a odbornými či učňovskými školami. Všichni chtějí studovat a mít maturitu, ale odpovídá tomu rozložení IQ v populaci? Ano či ne? A co na to říká instituce jménem Česká školní inspekce? Co vlastně řeší? Momentálně řeší slovíčkaření ve školních vzdělávacích programech.

Když se pak hledá viník, okamžitě se zabrousí na výuku matematiky na základních školách. Na těch, které před pár lety vytvářely na kolenou svoje školní vzdělávací programy, což je mimochodem evropská rarita. Výuka matematiky je na základních školách ošetřena dostatečným počtem hodin jak na prvním, tak na druhém stupni. Takže tady chyba nejspíš nebude, i když výuce by určitě pomohlo, kdyby se matematika mohla stejně jako anglický jazyk učit v méně početných třídách.

Co shledávám jako velmi dobré, je znovuzavedení přijímacích zkoušek na střední školy. Ovšem při velkém množství středních škol u nás, existují i takové, které přijímají žáky ze základních škol bez studijních předpokladů. Jaké asi výhledy má žák základní školy, který odchází studovat střední školu se čtyřkami? Jakým způsobem zvládl přijímací řízení? Dostal se na obor, který se otevírá pro 30 uchazečů a on byl tím třicátým? Jaká tedy byla minimální hranice úspěšnosti jeho přijímací zkoušky?

A stát potom za čtyři roky řekne, teď ještě budeš maturovat z matematiky. Ale on už čtyřku z matematiky měl na základní škole!Nabízí se tedy otázka, jak dál v tom našem českém školství? Za prvé zvýšit nároky přijímacího řízení na střední školy a za druhé neustupovat od zavedení povinné maturity z matematiky na gymnáziích a středních odborných školách. O učňovském a nástavbovém školství je potřeba vést diskuzi. Problém se nevyřeší, když ho budeme pouze odsouvat, když budeme protahovat čas do zavedení povinné maturity z matematiky.

V neposlední řadě je potřeba investovat do lidí, tedy pedagogů. Protože ani v době automatizace, robotizace a mechanizace to bez nich nepůjde.

Mgr. Ilona Jehličková, zástupkyně ředitele ZŠ, zastupitelka města Plzně za TOP 09

Zdroj: TOP 09

4 komentáře:

Pavel Doležel řekl(a)...

Souhlas. Skoro se divím, ze mohu souhlasit s někým z TOP09. Ale stalo se.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Taky souhlas. Naprostý.

Jen se divím, že se na autorku už nevrhli všichni humanisté světa a nedali si ji k snídani za to, že poukázala přesně na to, na co poukázal J. Zíka a co víme dávno všichni: středoškoláků je v naší zemi příliš, Gausse obelhat nelze.

Tož: změkčeme maturitní kritéria, vraťme maturitu do škol, kde na ni nebude vidět a kde se v případě potřeby vesele ošolíchá.
A že didaktický test (možná!!) zůstane státu? Ať se jen Cermat opováží udělat ho tak těžký, že s ním budou mít negymnazisté potíže. Nová ředitelka - okamžitě ven! Instituci zrušit! Dozadu pravá, kupředu ni krok!

mirek vaněk řekl(a)...

Souhlas. Jen aby to nebylo jen politické prohlášení a přešlo se i k činům. Má smysl, aby mělo 76% obyvatelstva maturitu? Jaká je pak její úroveň? Jaká je úroveň vysokoškoláků, kteří dostanou titul za docházku a zaplacení školného?

Eva Adamová řekl(a)...

Tu docházku bych, pane Vaňku, směle vynechala.

Já s paní nesouhlasím jen v jedné věci, a to v tom, že s výukou matematiky na základních školách je vše pořádku. Není. V dobách dávno minulých se matematika na 2. stupni učila pět hodin v týdnu, dnes někteří humanističtí vizionáři na místech ředitelů mají v ŠVP v každém ročníku hodiny jen čtyři. Podle minulých osnov se v devítce učily goniometrické funkce a lomené výrazy, v dnešních ŠVP toto učivo už na mnoha školách nenajdete. Díky těmto dvěma skutečnostem jsou rozdíly mezi žáky nastupujícími na SŠ z jednotlivých základek obrovské. A o tom, že díky nedostatku matikářů už je zcela běžné, že se matematika na základkách vyučuje neaprobovaně, se mi ani nechce mluvit.

Okomentovat