5.6.18

EDUin: Je nutné jasně vymezit roli Cermatu ve veřejné debatě

Cermat, tedy státní příspěvková organizace řízená ministerstvem školství, podle zákona připravuje přijímací zkoušky a písemné zkoušky státní maturity a centrálně je vyhodnocuje. V souvislosti se změnou vedení je to nutné připomenout zejména kvůli tomu, že řadu dalších aktivit zákon tomuto subjektu nesvěřil. Cermat tedy není tvůrcem ani spolutvůrcem státní vzdělávací politiky, ale servisní organizací, která má přesně plnit zadání. Má veřejnosti poskytovat podrobná data – nikoli veřejně interpretovat informace, které neposkytl. Nesmí svévolně měnit obtížnost testů. Jeho vedení nepřísluší ani aktivní ovlivňování veřejného mínění například v otázce povinné maturity z matematiky, nebo dokonce v otázce žádoucího počtu maturantů.


U příležitosti odvolání Jiřího Zíky z funkce ředitele Cermatu a jmenování Michaely Kleňhové ministr školství v demisi Robert Plaga uvedl, že je třeba „diskutovat o podobě maturit“. Je nutné vyjasnit, jak se Cermat smí na této diskusi podílet. Jiří Zíka do ní zasahoval velmi aktivně, ale funkce Cermatu ve vzdělávacím systému je jiná.

Školský zákon svěřuje Cermatu přípravu zadání, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků (přijímacích zkoušek a státních maturit) a vymezuje detaily právní, organizační a technické působnosti Cermatu v rámci tohoto zadání. Jakékoli veřejné aktivity Cermatu nebo jeho vedení zasahující nad zákonné zmocnění zpochybňují objektivitu, která je jedním z hlavních důvodů, proč byly centrální zkoušky zavedeny.

Odvolaný ředitel Cermatu neměl ve zvyku vystupovat jako vedoucí servisní organizace, která zajišťuje jednotné maturity a přijímací zkoušky po technické stránce. Data ze zkoušek se snažil utajit a veřejnosti místo nich nabízel své vlastní interpretace výsledků. Veřejně se vyjadřoval například k tomu, co žáci umějí, nebo neumějí. Propagoval centrální hodnocení slohových prací. Média hojně citovala jeho vyjádření, že maturita není vhodná pro učně, případně zda má být test z matematiky povinný pro všechny. Nic z toho mu nepříslušelo.

Ke všem takovým otázkám má Cermat poskytovat veřejnosti podrobná relevantní data. Může je samozřejmě také interpretovat, jak uzná za vhodné – ovšem pro ministerstvo jako nadřízený orgán, nikoli pro veřejnost. V souvislosti se změnou ve vedení Cermatu je nutné to připomenout a trvat na tom.

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Zákon v žádné ze svých částí nevymezuje pravomoc Cermatu či jeho zaměstnanců hodnotit příčiny neúspěšnosti maturantů, navrhovat maturitu z matematiky jako nutnost či potřebu, vymezovat se k počtu maturantů v populačních ročnících či navrhovat systémové změny ve vzdělávání. Jiří Zíka se přitom jako ředitel pravidelně dopouštěl právě takových mediálních prohlášení a nastupující ředitelka Michaela Kleňhová na tuto praxi navazuje. Ministerstvo školství by jí proto mělo jasně připomenout, kde je místo Cermatu ve veřejné debatě o jednotných zkouškách.“

11 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je nutné jasně vymezit roli Cermatu ve veřejné debatě

Tato otázka pytliky trápí už drahně let.
Jakou roli ve veřejné debatě ten Cermat vlastně má?
Je sám spíš debatérem, a nebo spíš moderátorem té debaty. A debaty o čem že?

Radek Sárközi řekl(a)...

Je nutné jasně vymezit roli EDUinu ve veřejné debatě.

mirek vaněk řekl(a)...

A co dělá mluvčí MŠMT?
Cermat má výsledky přijimacích zkoušek i maturit a různých pilotáží za skoro 20 let. Není takový problém data porovnat a zjistit hrůzu českého školství. Taková data by mohla mít i ČŠI, kdyby chtěla, ale ta nechtěla.
O tom by mělo informovat ministerstvo. Ale to evidentně nechce. Chápeme proč. Do vlastních řad je neradno střílet. Tak radši nechá Cermat grilovat. A myje si ruce.
Nedivím se, že se Cermat brání. Se svázanýma rukama to jde blbě, ale asi úspěšně, protže EduIn volá po svázání nohou.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Mediální pasivitu Cermatu jsem nikdy úplně nepochopil - takhle si nechat ... na hlavu a ani ťuk? Snad i povinná loajalita vůči státu má svoje meze, zejména když stát na svoje zaměstnance...

A jinak: Takže já si založím neziskovku, budu bez omezení kritizovat maturitní zkoušku (aniž jsem kdy na střední škole učil a odvedl k maturitě jediného studenta), budu úkolovat MŠMT a ještě za to budu od státu brát dotace.

Dokonalé.

krtek řekl(a)...

Skvělé, skvělé, skvělé. Expertní veřejnost bude určovat, kdo dikutovat smí a kdo nesmí. Teď ještě by měla určit, kdo bude rozhodovat. Poradní orgán ministra Fialy zrušil víceúrovňovou maturitu, co bude dál...

Josef Soukal řekl(a)...

Zakazuje zákon, aby se vedení Cermatu vyjadřovalo k tomu, co je náplní jeho práce nebo s ní úzce souvisí?

Josef Soukal řekl(a)...

Smí se ke vzdělávací politice vyjadřovat učitelé a ředitelé škol? Ředitelé školských úřadů a radní pro školství?

Josef Soukal řekl(a)...

Je Cermat na stejné úrovni servisní organizace jako třeba technická správa města?

Jiří Kostečka řekl(a)...

"Je nutné jasně vymezit roli EDUinu ve veřejné debatě."
Přesně. Navíc by bylo více než vhodné vymezit roli EDUinu v našem školství vůbec. Nemám pocit, že by tuto organizaci učitelé potřebovali, ač se jim vnucuje horem dolem.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Problém je v tom, že ti, kteří by měli vzdělávací politiku formulovat, mlčí nebo v lepším případě řeší podružnosti. Národní rada pro vzdělávání vůbec nevznikla, národní program vzdělávání taky ne (prý to je zbytečné). Pokusy o dlouhodobé vize jsou fragmentární nebo vyčpělé. A tak není divu, že bílé místo zaplňují instituce, které k tomu nemají mandát, ruku v ruce s aktivisty a publicisty. Účast v diskusi o vzdělávání ovšem zdaleka neznamená totéž jako nastavování jeho parametrů.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je nutné jasně vymezit roli Cermatu ve veřejné debatě.

Pytlici mají takové tuchy, že ti hoši plánují, že se bude role Cermatu ve veřejné debatě jasně vymezovat ve veřejné debatě.
Což znamená, že se v eduínu jasně stanoví co, kdo, kdy, s kým, o čem a pro koho.

Okomentovat