6.6.18

E-kniha pro vás: Globální třída - Jak budovat vzdělávací systém 21. století

Rozsáhlá publikace shrnuje dlouhodobé a cílené úsilí zakladatele mezinárodních šetření PISA Andrease Schleichera shromáždit a sjednotit názory významných a vlivných politických činitelů v oblasti vzdělávání z více než sedmi desítek států na to, jaké politické strategie by měly být podle jejich mínění implementovány do vzdělávacích systémů konkrétních zemí ve prospěch vzdělávacích potřeb 21. století. Autor zde zúročuje i své vlastní dvacetileté zkušenosti ve službách vzdělávacích reforem řízených OECD. Kniha dospívá k jednoznačnému závěru, že všechny reformní snahy se mají opírat o vědecký základ.
OECD (2018), World Class: How to Build a 21st-Century School System, Strong Performers and Successful Reformers in Education, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264300002-en.


Žádné komentáře:

Okomentovat