2.6.18

Český rozhlas Dvojka: Tomáš Zima: Maturita z matematiky se pořád nesmyslně odkládá

Kvůli chybám v letošních maturitních i přijímacích testech byl odvolán ředitel Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání CERMAT Jiří Zíka. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima to vítá. Řešení problému státních maturit už podle něj nemůžeme odkládat.

Z doprovodného článku na webu Českého rozhlasu vybíráme:

„Maturita z matematiky se pořád nesmyslně odkládá, ale to přece není řešení problému,“ říká Tomáš Zima a poukazuje na skutečnost, že ve vládě se neustále střídají ministři školství a koncepční řešení maturity je stále v nedohlednu. Druhý problém je podle něj ve snaze vytvořit univerzální maturitu pro všechny.

„Nemůžeme srovnávat znalosti matematiky třeba na učňovských oborech, kde jsou potřeba jiné dovednosti, se studenty gymnázií,“ uvažuje Zima. „Nebojme se říct, že potřebujeme dva stupně úrovně znalostí, ale nesnižujme univerzálně nároky a neodkládejme řešení – to je cesta do pekel.“

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

potřebujeme dva stupně úrovně znalostí

Maturita je jen jedna!
Cokoli jiného, ať už úrovně vyšší, a nebo nižší, nechť se jmenuje jinak.
Pytlici se zeptají tak, jak se ptali už před mnohými lety. Odpovídal by svými vědomostmi a dovednostmi třeba dvojkař nižší úrovně trojkaři úrovně vyšší? A nebo čtyřkaři?

Ondřej Šteffl řekl(a)...

„Maturita z matematiky se pořád nesmyslně odkládá, ale to přece není řešení problému,“
A kterého problému?

Josef Soukal řekl(a)...

Ke komentáři NP:

Z návrhu ASČ (z r. 2013) na podobu zkoušky z češtiny:

Celkové hodnocení maturitní zkoušky

Celkový výsledek maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se stanoví pouze v kategoriích prospěl – neprospěl (při prostupnosti volby variant základ/nadstavba totiž nelze stanovovat celkový součet procent).
O kvalitě maturantova výkonu tedy vypovídá kromě dosažených procent úspěšnosti i zvolená obtížnostní varianta.
https://www.ascestinaru.cz/navrh-asc-na-podobu-maturitni-zkousky-z-cjl-2018/

Na maturitním vysvědčení bude vždy explicitně uvedeno, kterou z variant základ/nadstavba maturant v dané části maturitní zkoušky zvolil, a jakého procentuálního výsledku v ní dosáhl.

Okomentovat