4.6.18

Šárka Mrázová: Ať si zadání maturit nejdřív vyzkouší poslanci, navrhuje expert. Zkoušky mají systémové nedostatky

David Souček spolu s Oldřichem Botlíkem zakládal v roce 1995 projekt Kalibro, jenž se pravidelně zabývá zjišťováním výsledků vzdělávání na základních a středních školách pomocí srovnávacích testů. Hlavním cílem je poskytování zpětné vazby ředitelům, učitelům, žákům a rodičům a také mapovat vývoj vzdělávání v českém školství. "Ve srovnání s pochybnostmi o tom, zda má zasahování státu do skládání maturitních zkoušek a do přijímacího řízení na střední školy v této podobě vůbec smysl, jsou chyby v několika úlohách jen okrajové problémy," říká ředitel Kalibra David Souček v rozhovoru pro Aktuálně.cz .


Z rozhovoru v Aktuálně.cz vybíráme:

Kde jsou podle vás ty zásadní problémy?

Budu dál mluvit jen o takzvaných státních maturitách s tím, že státní přijímačky na střední školy mají ve svých základech úplně stejné vady. Základní problém vidím v tom, jak celý projekt státních maturit vznikl, jak byl implementován a jak je prostřednictvím Cermatu realizován v praxi. Při zavádění tak silného nástroje s tak dalekosáhlým a závažným dopadem na vzdělávací systém, což povinná centrálně vyhodnocovaná zkouška nepochybně je, především nebyly dodrženy ani ty nejzákladnější obecné zásady.

Jaké zásady máte na mysli?

Nebyla provedena důkladná analýza výchozího stavu, nebyly jasně stanoveny očekávané cíle a není tedy možno ověřovat, zda jich bylo dosaženo. Nebyla provedena analýza možných dopadů na vzdělávací systém, projekt nebyl vystaven veřejné ani odborné, nejlépe mezinárodní oponentuře. Cermat jako realizátor projektu nemá přesně definovány své kompetence, což mu umožňuje například svévolně měnit podobu i náročnost testů z roku na rok podle představ jeho aktuálního vedení. Cermat tak vlastně prostřednictvím testů určuje významnou část státní vzdělávací politiky namísto ministerstva školství, aniž by k tomu měl jakýkoliv mandát.

2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Testy Kalibro vůbec netestují to, co se vyučuje podle RVP, ale testují zcela fiktivní představu autorů o tom, co je čeština. Konečně lépe se prodávají testy označované podle ročníků, i když žádnému ročníku ve skutečnosti neodpovídají.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ať si zadání maturit nejdřív vyzkouší poslanci, navrhuje expert.

Experty pytlici vyloženě milují. Ale jaképak vyzkoušejí?
Bez maturity z matematiky do státní správy vlézti prostě nelze.
A pro poslance by to měla být otázka poslanecké cti. Tedy pokud jakou mají.

Okomentovat