18.6.18

Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení

Předkládaná studie se soustředí na adaptační období pro začínající učitele jakožto příležitost pro podporu profesního rozvoje učitelů. Nejprve identifikuje výzvy, které se s tímto obdobím profesního života pojí, poté představuje zkušenosti z vybraných zemí, ve kterých je adaptační období realizováno, a nakonec diskutuje současné návrhy na implementaci adaptačního období pro začínající učitele v České republice. Se zázemím v řešení výzkumných projektů se tato studie pokouší jít vstříc současným aktivitám MŠMT spojeným se zaváděním kariérního systému pro pedagogické pracovníky a adaptačního období pro začínající učitele. Návrh novely zákona, který tyto systémové prvky podpory učitelů legislativně konstituuje, je v době vzniku tohoto textu projednáván na různých úrovních. Bude-li návrh schválen, otevírá se prostor pro dopracování a konkretizaci adaptačního období. V návaznosti na zahraniční zkušenosti a mezinárodní srovnávací studie se tento text pokusí identifikovat několik principů, jejichž naplnění se může jevit jako přínosné pro rozpracování adaptačního období. Tyto principy jsou spojeny s efektivností indukce pro začínající učitele.

JANÍK, Tomáš, Radka WILDOVÁ, Klára ULIČNÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Jana JAŠKOVÁ a Barbora ŠIMŮNKOVÁ. Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 1, s. 4-26. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.433. 

Převzato z MUNI.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat