6.6.18

26. 6.: Trénink Jak se bránit šikaně ze strany žáků a rodičů

Cílem tréninku je poskytnout pedagogickým pracovníkům a ředitelům škol základní dovednosti a nástroje k řešení výskytu šikany pedagogických pracovníků ze strany žáků a rodičů.

Specifické cíle programu jsou:
 • Naučit se sledovat situaci ve škole a předcházet šikanování učitelů ze strany žáků i rodičů
 • Definovat, co je ještě nevhodné chování a co už je šikana učitele
 • Najít kořeny šikany učitelů ve škole
 • Znát fáze šikanózní kauzy
 • Seznámit se s právním rámcem
 • Řešit konflikty
 • Pomoci učitelům v akutních případech
 • Nastavit pravidla zamezující šikaně učitelů ve škole
 • Vědět, jak se má zachovat: oběť, vedení školy, přihlížející kolegové, spolužáci, rodiče


Program je akreditovaný v rámci DVPP, na jeho financování je možné využít zdrojů z dotačních programů ŠABLONY I a ŠABLONY II.

Kdy: 26. června 2018, 9.00 - 17.00

Kde: Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Cena:
Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 2 800 Kč za jednodenní program.

Garantem programu je PhDr. Kateřina Fidrhelová, ředitelka Pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 6, psycholožka a psychoterapeutka s dlouholetou zkušeností v oboru.

Podrobnosti a registrace

Obsah

 • Co je to šikana
 • Právní rámec
 • Kde hledáme kořeny šikany učitelů
 • Jaké jsou důsledky pro společnost, školu, učitele i žáky
 • Fáze vývoje šikanózní kauzy
 • Jak šikaně učitele předcházet
 • Máme tu šikanu učitele:
 • Co má dělat oběť
  • Osobní inventura, zůstat nebo odejít
  • Strach ze selhání
  • Zvládání emocí vlastních, žáků, rodičů, kolegů
  • Rozpoznání manipulace a kontramanipulace
  • Obrana před osobními útoky
  • Vlastní slabá místa a změna chování
  • Zapojení sociálních sítí
 • Co mají dělat kolegové a vedení školy
  • První pomoc oběti
  • Vyjádření nesouhlasu, solidarita s obětí
  • Nebezpečný trojúhelník „oběť, zachránce, šikanující“
  • Jednání ve chvíli útoku
  • Komunikace s týmem školy, výzva k obraně
  • Náprava symptomatických vztahů ve škole a třídě
  • Systémová opatření
 • Co má dělat přihlížející (kolega, spolužák, rodič)
  • Co mohu pro oběť udělat, když nemám odvahu se jí veřejně zastat
  • Vyjádření nesouhlasu a nebezpečí zlehčování
  • Solidarita s obětí
  • Nebezpečný trojúhelník „oběť, zachránce, šikanující“
  • Informování vedení školy
  • Jednání ve chvíli útoku
  • Diskuse v rodině na téma šikana pedagoga – respekt k pedagogům

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Co mají dělat kolegové a vedení školy

No, co by měli dělat! Dorazit toho šikanovaného hňupa a vyrazit jej na hodinu.
Jen kazí dobré jméno školy v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
Přece vstřícný, empatický, respektující, zábavný, hodný, přívětivě známkující a tedy u žáků a jejich rodičů oblíbený učitel nemůže být šikanovaný. To dá rozum.
Tak snad ten trénink doplnit i o mobbing a bossing, ať je to pěkně kompletní.

Pepa řekl(a)...

Nepamatuji se, že by mě někdo šikanoval, tak daleko jsem to nenechal nikdy dojít, včas jsem s ním totiž vyrazil dveře :-).

Nicka Pytlik řekl(a)...

včas jsem s ním totiž vyrazil dveře

A kolik ředitelů se už u vás ve škole, pane Pepo, vystřídalo?

Pepa řekl(a)...

Tři, ne že by mě šikanovali :-), ale můj komentář směřoval k článku, ve kterém primárně šlo o šikanu ze strany žáků a rodičů :-).

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A především... Čerpat, či nečerpat? To je oč tu běží.

Okomentovat