30.6.18

HlídacíPes.org: Učitelé „paří“ se studenty Minecraft. Učí je na něm dějepis i Shakespeara

Starší generace učitelů potřebuje pochopit podstatu počítačových her, aby pochopila myšlení žáků. Navíc musejí učitelé umět děti od počítače včas, ale nenásilně odtrhnout. V Berlíně tohle pomáhají zvládnout speciální kurzy, kterými prošly už stovky kantorů. S hrou Minecraft ve vyučování experimentují i některé české školy.

Individuální vzdělávání zjednodušeno nebude. Piráti rozhodnutí Sněmovny kritizují

Piráti dlouhodobě prosazují svobodu volby v přístupu ke vzdělání. Považují proto za chybné, že Sněmovna dnes nepřijala pirátský pozměňovací návrh školského zákona, který by zjednodušil možnost individuálního vzdělávání. Nezodpovědné je podle Pirátů také odmítnutí podpory financování dětských skupin pro dvouleté děti, a to zejména v momentě, kdy bylo rozhodnuto, že školky nebudou zavázány k tomu tyto děti přijímat.

Martin Mrlina: Zastupitelé zvolili ředitelku navzdory doporučení komise

Jmenování nové ředitelky Základní a mateřské školy Lhota u Vsetína vyvolalo ve vesnici rozruch. Obě kandidátky prošly konkurzem, přičemž výběrová komise doporučila pořadí.

Zoja Franklová: Jak letos proběhly závěrečné zkoušky v učilištích

Téměř 28 tisíc žáků v 505 školách se během června dostavilo k závěrečným zkouškám. Už čtvrtým rokem šlo o zkoušky připravené podle jednotného zadání, které se vytváří v Národním ústavu pro vzdělávání. Jednotné zadání používají školy pro přípravu závěrečných zkoušek nejen v oborech vzdělání kategorie H, ale i v oborech kategorie E, v nichž se učí převážně děti se zdravotním handicapem. Celkově skládalo závěrečné zkoušky 27970 žáků, z nichž bylo 3182 absolventů oborů kategorie E.

29.6.18

Jaroslav Balvín: Oblíbená ředitelka mšenské školy má dost sporů s vedením obce a končí

V jiných školách si dnes žáci, učitelé i vedení dlouze oddychnou. Ve mšenské základní a mateřské škole starosti možná teprve začínají. Dosavadní oblíbená ředitelka má dost handrkování se zřizovatelem a končí. Školská rada i opozice stojí za ní. Naposledy se obě strany střetly ve středu 27. června před obecním úřadem, kam dorazilo přes sto nespokojených občanů.

MŠMT: Sněmovna o rok odložila reformu financování regionálního školství

Poslanecká sněmovna dnes rozhodla o odložení reformy financování regionálního školství o rok. Reforma tak začne naplno platit od ledna 2020, některé dílčí změny ale budou spuštěny už v příštím roce. Poslanci také zrušili povinnost mateřských škol přijímat od roku 2020 i dvouleté děti, jejich rodiče o to projeví zájem.


Filip Šára: Národ, který si neváží svých učitelů, si nebude moci vážit sám sebe, říká Eduard Palíšek

O problémech současného školství a spolupráci vysokých škol s firmami jsme mluvili s generálním ředitelem skupiny Siemens v ČR Eduardem Palíškem. Se školskou problematikou má mnoho zkušeností, je členem vědeckých a správních rad několika univerzit. Tématem byla zejména nutnost podpory technických oborů a učitelů.

Kateřina Perknerová: Školství čekají velké změny, peněz je na ně dost. Vzroste i kvalita výuky?

Bylo by velmi zajímavé slyšet, co uslyší děti od svých rodičů, až jim dnes ukážou svoje vysvědčení. Pochválí je za pěkné známky, nebo se zeptají, co všechno se za uplynulý školní rok naučily, jaké knížky přečetly, kolik projektů zpracovaly?

Zdravice ministra školství k ukončení školního roku

Ze zdravice vybíráme: "Letošní školní rok byl poměrně klidný a já jsem za to rád. Jsem totiž přesvědčen, že na kvalitní výuku potřebují žáci i učitelé stabilní zázemí a jistotu. V tomto „trendu“ chci pokračovat i v následujícím školním roce a změny, které připravujeme, by měly přispívat ke zlepšení vzdělávání, ne obrátit vyučování vzhůru nohama."


Petra Procházková: Čunkovi kritici skončili ve vedení škol. Není v tom politika, tvrdí kraj

Pět ředitelů středních škol ve Zlínském kraji neobhájilo své funkce v takzvaných rekonkurzech. Jsou mezi nimi i dva dlouholetí kritici hejtmana Jiřího Čunka.

28.6.18

Programové prohlášení vlády: Vzdělávání, věda a výzkum

Dne 27. června 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky.

TOP 09: Chceme vyšší kvalitu škol už v příštím školním roce

Různorodost škol, důraz na jazykovou gramotnost, schopnost studentů komunikovat a učit se, ale také dostatek škol a klasických i alternativních školek v místě, kde děti a žáci bydlí. To jsou priority, které dnes u příležitosti konce školního roku představili experti TOP 09. K realizaci všech těchto priorit je potřebné zajistit odpovídající financování školství, proto TOP 09 vyzývá vládu, aby vzdělání vnímala jako naprostou prioritu, a to i ve svých rozpočtových plánech.

Jakub Troníček: Nastupující šéfka justice Taťána Malá podle expertů opisovala v diplomové práci

Nová ministryně spravedlnosti z hnutí ANO Taťána Malá čelí podezření z plagiátorství. U její magisterské práce z roku 2011, kterou získal Radiožurnál z knihovny soukromé Panevropské vysoké školy v Bratislavě, specializovaný systém na odhalování plagiátů v akademické sféře odhalil opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s diplomovou prací na obdobné téma z roku 2006. V jednom případě nastupující šéfka justice dokonce převzala původní text i se dvěma překlepy. Sama jakékoliv opisování striktně odmítla. Radiožurnál ale její závěrečnou práci nechal posoudit i nezávislé experty. I ti originalitu zpochybnili.

Michal Komárek: Státní maturitu možná vůbec nepotřebujeme

Nové kolo diskusí o maturitách ohlásil ministr školství Robert Plaga. Bude se diskutovat například o tom, zda by maturita neměla mít dvě úrovně obtížnosti, zda má být sloh z češtiny hodnocen centrálně nebo na školách, odkdy a jestli vůbec se má povinně maturovat z matematiky i nakolik by se měl změnit Cermat, tedy instituce odpovědná za maturitní testy a organizaci zkoušek.


Miloslava Rutová: V programovém prohlášení vlády je, že během čtyř let zvýší mzdy učitelům na 150 %

Z projevu při projednávání návrhu poslanců poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (příplatky pedagogických pracovníků), v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 27. června 2018, vybíráme: "Předložený návrh směřuje k obcházení koncepce odměňování v Zákoníku práce, je v rozporu s § 109 odst. 4 a § 110 pardon 110 odst. 3 až 5 a s § 129 Zákoníku práce a jeho přijetí by znamenalo nebezpečný precedens pro navyšování platů dalších skupin zaměstnanců v rozporu s kritérii stanovými zákonnou úpravou. Kdybychom to vzali jako zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, tato úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami. Návrh zákona není s právem EU v rozporu. Horší je tedy s dopadem na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty."

Šárka Mrázová: Přibylo škol, jež hodnotí žáky slovně. Většina z nich ale stále jen známkuje

Více než polovina základních škol žáky jen známkuje a další zhruba třetina používá při hodnocení převážně známky. Pouze 6,5 procenta škol hodnotí slovně. Známkování tak podle školní inspekce stále dominuje, přestože se podíl škol, které volí alternativu, meziročně mírně zvýšil. O změnách se debatuje už dlouho. Podle odborníků, které oslovily HN, známky často vyžadují sami rodiče. Považují je za měřítko kvality vzdělání a přesného a srozumitelného ohodnocení dítěte.

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín: Machři roku

Odborných soutěží se žáci „éčkových“ oborů účastní společně s žáky oborů H – a nejen to, často v nich také vítězí. Odborné učiliště a Praktický škola Hlučín se může pochlubit opakovaným ziskem titulu Machři roku. O tom, co stojí za úspěchy Odborného učiliště a Praktické školy Hlučín, jsme si povídali s mistrem odborného výcviku Janem Lasákem, který přijel se svými svěřenci do Prahy na soutěž pořádané Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů.

Rudolf Bláha: Stále kolem maturity

Zdá se, že kdo má doma nějakou klávesnici, ten se musí vyjádřit k neúspěšnému výsledku maturit. Jistě, mají zkušenost, že alespoň jednou tuto zkouškou prošli. Touto ojedinělou zkušeností však jejich pohled musí být nutně dosti zúžený, protože nikdy nestáli na straně vzdělavatelů, kteří ty studenty nenápadně, třeba po dobu čtyř let, k oné maturitě posunují. V souvislosti s letošní státní maturitou jsem si dovolil sestavit následnou posloupnost myšlenkových kroků.

Šárka Mrázová: Nestačí jen Ctrl+C a Ctrl+V. Žáci neumějí hledat informace a pracovat se zdroji, varuje inspekce

Nová zpráva České školní inspekce nepřinesla příliš pozitivní zprávy o stavu českého školství. Tentokrát se úřad zaměřil na informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávání. Zjistil, že žáci na základních a středních školách při výuce nedostatečně pracují s moderními digitálními technologiemi. Jsou to třeba chytré telefony, tablety, nejrůznější softwarové produkty v podobě on-line vzdělávacích kurzů, "webinářů" nebo různých simulačních výukových programů.

Marek Výborný: Navrhujeme, aby byl specializační příplatek navýšen na 2500 až 3500 korun měsíčně podle rozhodnutí ředitele školy

Z projevu při projednávání návrhu poslanců poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (příplatky pedagogických pracovníků), v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 27. června 2018, vybíráme: "Zavedení a zvýšení příplatku za výkon práce třídního učitele také Poslanecká sněmovna již v minulosti odhlasovala ve třetím čtení ve stejné novele zákona o pedagogických pracovnících. Na základě návrhu senátora Václava Homolky došlo k navýšení tohoto příplatku na 3000 korun měsíčně, ale Poslanecká sněmovna tuto Senátem vrácenou předlohu neschválila. Opět považujeme za rozumnější, než jít cestou zákona o pedagogických pracovnících, toto zakomponovat, protože se jedná o součást platu, do zákoníku práce."

27.6.18

Lukáš Wagenknecht: Dvě stě milionů z eráru. Pochybná zakázka státního CERMATu

Státní společnost CERMAT, která je mimo jiné spojená s kontroverzní podobou státních maturit, uzavřela letos v květnu IT zakázku na téměř dvě stě milionů korun. Získala ji firma, která těsně před podáním nabídky změnila majitele. S vítěznou společností jsou přitom spojeni lidé, kteří v minulosti pracovali právě pro CERMAT.

Otevřený dopis českým europoslankyním a europoslancům: Zachraňme využití internetu pro vzdělávání

Causa odměňování pedagogických pracovníků Církevní konzervatoře Opava: podle názoru školských odborů je postup nezákonný

Minulý týden jsme publikovali Vyjádření odvolaného ředitele Církevní konzervatoře Opava Petra Rajnohy ze dne 9. června 2018. Požádali jsme o vyjádření k postupu zřizovatele této školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Informace MŠMT k odejmutí schvalovacích doložek školním atlasům světa

Ve Věstníku MŠMT číslo 3-4/2018 je uvedena informace o udělení schvalovací doložky titulu Školní atlas světa nakladatelství SHOCart (čj. MSMT-12705/2017, ze dne 5. 10. 2017). Tato doložka byla atlasu odejmuta dne 21. 12. 2017 (č.j. MSMT-34959/2017). Školní atlas světa nakladatelství Kartografie obdržel schvalovací doložku čj. MSMT-24503/2016 ze dne 16. 6. 2017. Tato doložka byla atlasu odejmuta dne 21. 12. 2017 (č.j. MSMT-34954/2017). V době zveřejnění Věstníku MŠMT 05-06/2018 nejsou uvedené tituly uvedeny v seznamu učebnic se schvalovací doložkou MŠMT.

Šárka Mrázová: Známkování je nástroj moci v rukou učitelů. Jen ničí chuť se učit, říká psycholožka Nováčková. Rodiče by za vysvědčení neměli dítě odměňovat

Známky ve škole o uplatnění v životě moc nevypovídají, říká uznávaná psycholožka Jana Nováčková. Jsou spíše mocenským nástrojem v rukou učitelů. Český školní systém je podle Nováčkové autoritativní a nedemokratický a přispívají k tomu i rodiče. Nad vysvědčením by si měli s dětmi popovídat a vést ho k sebereflexi. Nemluvit o známkách, ale o tom, co jim přišlo v jednotlivých předmětech nejzajímavější.

26.6.18

Duel: Vláda chce nabrat tisíce učitelů. Kde je vezme?

Vláda chce do školství přitáhnout 16 tisíc nových lidí. Na příští rok ohlásila největší nábor státních zaměstnanců v historii. Podle opozice ale není na vyhladovělém pracovním trhu síly kde brát. Téma pro moderátorku pořadu Duel SeznamZprávy.cz Markétu Bidrmanovou a její hosty: ředitele pražského Gymnázia Jana Keplera Jiřího Růžičku, senátora za STAN a TOP 09, a pro exministryni školství, poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou.

Radiožurnál: Děti, které čtou, jsou úspěšnější ve škole i v životě, říká pedagožka

Čte vaše dítě? A možná ještě důležitější otázka: skutečně rozumí tomu, co čte? „Chceme, aby naši žáci nad textem přemýšleli, aby pouze nehltali písmenka, ale aby dokázali vyvozovat vlastní závěry,“ říká v rozhovoru s Lucií Výbornou učitelka a odbornice na čtenářskou gramotnost Jana Kopecká.


Jan Brich a kolektiv: Průzkum používání moderních technologií ve vzdělávání

V českém školství pracuje spousta nadšených učitelů, kteří kromě probírání běžného učiva hledají i nové způsoby výuky nebo chtějí své žáky zaujmout moderní technikou. Je ale také mnoho těch, kteří si vystačí po desítky let se stejnými postupy a nástroji. Chtěli jsme lépe vědět, co se ve školách děje a jak se výpočetní technika používá. Chtěli jsme alespoň nahlédnout do toho, jak se s počítači ve škole zachází. Zeptali jsme se na to přímo studentů. Připravili jsme jednoduchý průzkum s několika otázkami o použití moderních technologií. Množství otázek, které nás zajímaly, jsme omezili, potlačili jsme ambice na detailní průzkum. Raději jsme akci pojali jako sondu do názorů těch, kterých se školní výuka IKT týká především - žáků.

Ondřej Neumajer: Umí učitelé dobře rozvíjet digitální kompetence žáků aneb minimální ICT standard školy

Druhá část rozhovoru s Ondřejem Neumajerem, konzultantem MŠMT ČR pro oblast digitálního vzdělávání.


Šárka Kabátová: Nechodí do školy a učí se, co je zrovna zaujme. Jak funguje rodina s domácností v pěti taškách?

Vyznávají výchovu či životní styl, kterému se moderně přezdívá „worldschooling“. Za tímto pojem se skrývá nomádský styl života rodiny s dětmi, které nenavštěvují školu, učí se jen to, co je zaujme a nikde nejsou doma déle než pár měsíců. „Od běžné české rodiny se ta naše liší asi hodně,“ líčí v rozhovoru pro server Lidovky.cz matka tří dětí Lucie Tatranský.

Psychické zdraví dětí a dospívajících si zaslouží maximální pozornost

Poruchy nálady, jako jsou opakované deprese, jsou ve velké většině spojovány s dospělými, přestože začínají již v dětství a časném dospívání. Třetí nejčastější příčinou úmrtí mezi adolescenty je sebevražda, což je alarmující statistika. A právě tématům spojeným s psychickým stavem dětí a dospívajících se bude věnovat 23. ročník světového kongresu organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), na kterém vystoupí přední světoví odborníci, a který se v regionu střední a východní Evropy uskuteční vůbec poprvé. Praha se tak na několik dní stane doslova centrem světové pedopsychiatrie.

25.6.18

Pavel Veselý: Vraťme učitelům prestiž

Učitelé postupně ztratili ve společnosti svou vážnost. Jednou z příčin samozřejmě může být nedostatek peněz na jejich platy, ale nejde o příčinu jedinou. Pokud se nezmění celkový pohled na učitelské povolání, peníze samy o sobě budou znamenat jen rostoucí mandatorní výdaje.

Hana Vacková: Z exkurze ve finských školách

Je to už měsíc, co jsem se vrátila z Finska, které se na začátku května teprve probouzelo k jaru. V rámci programu Sdílení zkušeností se nám podařilo s kolegy dostat se do kraje Tuusula a navštívit tři školy. Bylo to zhmotnění snu, který jsem měla, podívat se na „zázračné“ finské školství. A tady jsou postřehy a střípky z mého pobytu.

Asociace češtinářů k chystaným jednáním na maturitní téma

Asociace češtinářů (ASČ) vítá avizovanou diskusi o maturitní zkoušce a bere ji jako příležitost k (novému) definování úlohy maturity – nejen její státní části. Současně věří, že diskuse přispěje k lepšímu informování veřejnosti o všech aspektech maturitního tématu, a alespoň zčásti tak uvede mnohdy povrchní a zkreslený mediální obraz maturity a středoškolského vzdělávání vůbec do souladu se skutečností.

Bořivoj Brdička: Když velký bratr dostane velká data

Zpráva o tom, jakého pokroku dosahuje plošná aplikace umělé inteligence a hlubokého učení na velkých datech za účelem kontroly lidí (stabilizace společnosti) v Číně, to vše v souvislosti se školstvím.

Robert Břešťan: Stát slíbil učitelům vyšší příplatky, žádné peníze ale neposlal

I když pocit uspokojení přináší učitelům už samotná vidina konce školního roku i to, že jejich platy v poslední době vzrostly, od letošního ledna mohli mít na výplatnicích ještě o stovky korun více. Ale nemají.

Ondřej Neumajer: Jaká je digitální gramotnost Čechů aneb oblasti digitální gramotnosti

První část rozhovoru s Ondřejem Neumajerem, konzultantem MŠMT ČR pro oblast digitálního vzdělávání.


Róbert Chovanculiak: Slobodnejšie školy: Odluka vzdelávania od politiky

Väčšina vzdelávacích systémov vo svete je dnes spolitizovaných a fungujú v rámci verejného sektora. Slovenská republika nie je výnimkou. Takéto fungovanie vzdelávania v rámci verejného sektora však so sebou prináša určité systémové nedostatky, ktoré sa prejavujú predovšetkým pri snahe o jeho reformovanie. Výsledkom sú problémy, ktorých sme svedkami aj na Slovensku.

Bohdana Jarošová: Málo čalouníků, hodně kadeřníků. Které řemeslo má zlaté dno?

Na konci června vyjde z učilišť téměř dvacet tisíc čerstvě vyučených řemeslníků. Před branami škol na ně už stojí zaměstnavatelé ve frontách. Bude to tak i v budoucnu?

24.6.18

Pavel Kasík: Celá země bez internetu. Státy si pod záminkou maturit zkouší cenzuru

Blokování přístupu k internetu je obvykle vnímáno jako extrémní cenzura. V některých státech se to však bere jako běžné opatření, které má zabránit studentům v podvádění u důležitých zkoušek. Internet několik hodin nefunguje vůbec nikomu, a to ani přes mobilní operátory.

Události ČT: Tisíce lidí do školství

Stát plánuje rekordní nábor lidí do školství. Během příštího roku chce přijmout víc než 16 tisíc lidí. Žádný resort se tak výrazně v novodobé české historii nerozrostl.

Ondřej Neumajer: Digitální gramotnost je dnes širší, než si patrně myslíte

O potřebě zvyšování digitálních dovedností se hovoří poměrně často, většinou si ale každý pod tímto pojmem představujeme něco trochu jiného. Příčinou může být nejen různá úroveň zkušeností s digitálním světem každého z nás, ale také extrémně dynamický pokrok ve vývoji digitálních technologií, který požadavky na potřebné digitální dovednosti postupně proměňuje.

Jiří Zapletal: Politik, učitel nebo rodič?

Je nejvyšší čas co nejvíce oddělit základní školství od obcí a státu. Ředitelé škol musí mít konečně dostatečné pravomoci a samostatnost. Neměli by být omezování lidmi, kteří školství příliš nerozumí, ale protože jsou právě u korýtka, kecají do něj.

23.6.18

Libor Běčák: Lidem se nelíbí, jak radnice vybírá ředitele školy

Rodiče školáků z Havířov-Šumbarku žádají město, aby zájmy jejich dětí byly nadřazeny politikaření některých radních. Proto podepsali petici, aby město jmenovalo ředitelem místní školy vítěze konkurzu.

Aneta Zachová: České školství se nachází v hluboké krizi, říká ředitel gymnázia Hynek Bouchal

Česko trápí nedostatek učitelů a není se čemu divit – vzdělaní lidé raději pracují v lukrativnějších zaměstnáních, učitelské platy jsou totiž hluboko pod průměrem platů ostatních absolventů vysokých škol. Podle ředitele gymnázia Hynka Bouchala musí nutně dojít ke změně, jinak kvalitní lidé do škol nepůjdou.

22.6.18

Vyjádření odvolaného ředitele Církevní konzervatoře Opava Petra Rajnohy ze dne 9. června 2018

O cause odvolání ředitele Církevní konzervatoře v Opavě pro nesouhlas se systémem odměňování, který vyžadoval zřizovatel Německý řád, přinesl před týdnem informaci Opavský Deník. MŠMT obdrželo již 6. června od pedagogů a členů Odborové organizace Církevní konzervatoře v Opavě podnět a v současnosti způsob odměňování v uvedené škole prověřuje. O výsledku pak bude MŠMT informovat nejdříve stranu, která podnět podala. Přinášíme alespoň vyjádření odvolaného ředitele Petra Rajnohy. Online petice proti jeho odvolání má aktuálně 132 signatářů.

Věra Luptáková, Kristýna Křupková: Škola už nemusí být nuda. Stačí jen chtít a mít osvíceného ředitele...

Dá se totiž třeba učit i venku. Matika, výtvarná i tělesná výchova, nejrůznější pracovní činnosti, ale i čeština, kdy si třída „někam zaleze“ a pak všichni, třeba ve stínu lípy, čtou doporučenou literaturu. Nevěříte?


Nesouhlas s rozhodnutim Rady JMK ve věci zrušení konkurzního řízení a nejmenování vítězné kandidátky Mgr. Danuše Minsterové ředitelkou GJB Ivančice

Caus zmanipulovaných konkursů či zmanipulovaných jmenování ředitelů škol přibývá. Zvůle krajských politických reprezentací vyvolává protesty v řadě měst. Přinášíme otevřený dopis občanů Ivančic.

Barbora Čermáková: Politizace na jihomoravském gymnáziu, studenti se bouří

Na Jihomoravské Gymnázium Jana Blahoslava letos po šesti letech znovu dolehly politické vlivy. Konkurz na ředitelský post se stal prostorem pro politizaci už v roce 2012, kdy byl Radou Jihomoravského kraje za podivných okolností jmenován Radek Musil, který ve stejném roce skončil s postem místostarosty Ivančic za ČSSD. Po období plném stížností byl vypsán nový konkurz, v němž zvítězila místní učitelka Danuše Minsterová. Kraj však výběrové řízení vzápětí zrušil a dočkal se protestní odezvy ze strany pedagogů, studentů i rodičů.

Michaela Těšínská: Maturity se možná zásadně změní až v roce 2020

Současné nastavení maturit kritizuje řada učitelů i dalších odborníků na vzdělávání. Poukazují na to, že přibývá neúspěšných. V testu z matematiky propadla čtvrtina studentů, český jazyk nezvládla desetina. Ať už nová maturitní zkouška bude za dva roky vypadat jakkoliv, neměla by v testech už být nikdy chyba, jak se přihodilo letos.

František Dobšík: Připomínky ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004 Sb.

Připomínky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Filip Šára: Posunout letní prázdniny na červen? Zatím nereálné, shodují se odborníci

Ačkoli častější teplotní výkyvy, odlišná doba prázdnin v některých evropských zemích i snaha o „logičtější“ organizaci školního roku mohou svádět k úvahám o posunutí letních prázdnin se začátkem o měsíc dříve, není to v dohledné době příliš reálné.

Petr Turek, Jana Štégnerová: Problémoví žáci bez pomoci: na jihu Moravy chybí školní psychologové

Řeší potíže dětí, pomáhá při poruchách chování i učení, poradí, jak se zapojit do nového kolektivu. I tak vypadá každodenní práce školních psychologů. Těchto odborníků je ale na jihomoravských základních školách málo.

Jiří Mach: Kantoři si polepší až o 3500 korun

Podle předběžných propočtů by si měli učitelé od ledna přilepšit o 2000 až 3500 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z propočtů školských odborů na základě dohody s vládou o rozpočtu pro příští rok, že tarifní mzdy se zvednou pedagogům o 10 procent. V průměru o dalších pět procent se mají navýšit další složky platu, ale zatím není jasné, jak se budou rozdělovat.

Petr Horký: V dějepisu nemá jít o střílení názorů ani o jeden správný příběh

V Česku je stále široce rozšířená představa, že v hodinách dějepisu na základních a středních školách se studenti podrobně učí o pravěku a starověku, ale nedostanou se už k moderním dějinám. Podle Vojtěcha Ripky z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) to ale už dnes není pravda. „Všechna dostupná data mluví o tom, že se situace zlepšuje. A opakování té zmíněné fráze na aktivní učitele nepůsobí dobře,“ říká Ripka. Moderní dějiny se podle něj na většině škol učí. Nyní jde hlavně o to, aby výuka nebyla jen výčtem letopočtů a jmen. „Ve výuce by měly zaznít i kontroverzní názory. Žáci by neměli mít strach, že je někdo bude za nesprávný názor okřikovat,“ zdůrazňuje. Tématu výuky se věnuje text Vzpoura na hodině dějepisu v aktuálním Respektu 25/2018. Následující rozhovor je jeho doplněním a pozvánkou ke koupi.

Dotazník: Didaktické hry při výuce mateřského jazyka u žáků s LMP

Jaroslava Wessela píše diplomovou práci na téma: Didaktické hry při výuce mateřského jazyka u žáků s LMP. Měla velmi jasnou představu o výzkumu, která, bohužel, nesplnila očekávání a proto si práci nedovolí předložit. Musela se na poslední chvíli zamyslet nad výzkumem a změnila celý jeho koncept. Prosí proto o vyplnění dotazníku k novému výzkumu.

21.6.18

Otevřený dopis pedagogů a zaměstnanců Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi

V souvislosti s odvoláním ředitelky Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, která vyhrála následný konkurs a nebyla bez udání důvodu jmenována, zaslali pedagogové a zaměstnanci školy otevřený dopis hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi.

Martin Trdla: Škola žije v nejistotě, kraj odmítl jmenovat ředitelku

Na jablonecké uměleckoprůmyslové škole vládne nejistota. Dosavadní ředitelka má skončit, i když svůj post obhájila ve výběrovém řízení na dalších šest let. Rada kraje ji však odmítla jmenovat. Obhajuje to tím, že na ředitelku přišlo několik stížností. Část z nich však dorazila až několik měsíců po konkurzu.

Kateřina Valachová: Komenský, ochraňuj nás od slibů. Ámos.

Tak nějak by mohla znít modlitba českých učitelek a učitelů. Každý rozumný člověk ví, že má-li vzdělávání v zemi fungovat, potřebujete tři věci: silný a stabilní rozpočet, předvídatelné financování a profesní podporu učitelů.