7.5.18

Vybíráme z archivu: Všem, jejichž hlas je slyšet

V probíhající debatě o Hejného metodě výuky matematiky padla řada výtek vůči akademické obci. Připomínáme proto více než deset let starou výzvu Všem, jejichž hlas je slyšet, která reagovala na trendy ve vzdělávání: "Pokles úrovně vzdělanosti vnímáme s obavami. Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled než generace jejich rodičů. Ochota a tedy i schopnost porozumět světu, který nás obklopuje, je čím dál menší. Výrazně poklesla chuť pochopit přírodovědné i společenské jevy, vyznat se v historii, literatuře a výtvarném umění, vnímat současnost v kontextu historického a kulturního vývoje lidstva. Mnozí dnešní maturanti mají vážné problémy s vyjadřováním i s pravopisem, se základními početními úkony, nejsou schopni řádně porozumět psanému textu, sepsat smysluplný odstavec, neznají základní historická fakta, nemají ponětí o nedávném vývoji naší společnosti. Tzv. počítačová gramotnost je často chápána pouze jako úspěšné zvládnutí počítačových her, brouzdání po internetu a v lepším případě též pochopení základů jednoho textového editoru."

VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET

Obracíme se na všechny, kteří vystupují v televizi a v rozhlase, píší do novin a časopisů, poskytují rozhovory atd., zkrátka na ty, „jejichž hlas je slyšet“. Zamyslete se prosím nad následujícími řádky.

V poslední době pozorujeme značný nárůst nepoctivosti, nezodpovědnosti, bezohledného kořistění, agresivity a vulgarity. Společnost se tvrdě orientuje na okamžitou spotřebu, na rychlý a bezpracný úspěch. Hodnoty, které byly po staletí považovány za „skutečné“, jdou stranou. Tato situace není specifická jen pro naši zemi, jedná se o celosvětový (euroamerický) vývoj, který u nás probíhá rychleji, neboť „doháníme, co jsme zameškali“.

Na řadě škol jsme svědky soustavného snižování požadavků na znalosti a dovednosti. Ve sdělovacích prostředcích je často zpochybňována role paměti ve vzdělávání, smysl výchovy ke kázni a společenskému chování, důležitost osobního úsilí a význam zodpovědnosti. Cožpak si již nikdo neuvědomuje, že vzdělání a vzdělanosti člověk dosahuje dlouhodobou, soustavnou a cílevědomou činností?

Pokles úrovně vzdělanosti vnímáme s obavami. Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled než generace jejich rodičů. Ochota a tedy i schopnost porozumět světu, který nás obklopuje, je čím dál menší. Výrazně poklesla chuť pochopit přírodovědné i společenské jevy, vyznat se v historii, literatuře a výtvarném umění, vnímat současnost v kontextu historického a kulturního vývoje lidstva. Mnozí dnešní maturanti mají vážné problémy s vyjadřováním i s pravopisem, se základními početními úkony, nejsou schopni řádně porozumět psanému textu, sepsat smysluplný odstavec, neznají základní historická fakta, nemají ponětí o nedávném vývoji naší společnosti. Tzv. počítačová gramotnost je často chápána pouze jako úspěšné zvládnutí počítačových her, brouzdání po internetu a v lepším případě též pochopení základů jednoho textového editoru.

Jsme malý národ a malý stát. Máme-li obstát v Evropě a ve světě, musíme se o to usilovně snažit. Nechceme-li se stát pouze levnou a podřadnou pracovní silou, musíme se intenzivně vzdělávat a vytrvale a soustavně rozvíjet své znalosti a dovednosti. Tedy to, co je ve sdělovacích prostředcích často zpochybňováno a zatracováno. Nedostatečná vzdělanost a malý všeobecný rozhled vede k degradaci populace na nemyslící dav spotřebitelů všeho možného i nemožného, vytváří živnou půdu pro nejrůznější podvodníky, extremisty, je zdrojem ignorance a agresivity vůči lidem i přírodě.

Obracíme se proto na vás, na všechny, jejichž hlas je slyšet.

Uvědomte si, že se značnou měrou podílíte na utváření atmosféry v celé populaci, že svými názory ovlivňujete hlavně mladou generaci. Snažte se proto orientovat společnost k cílevědomému vzdělávání, k odpovědné a uspokojení přinášející práci, k úctě k tradičním hodnotám. Pečlivě zvažujte svá slova, která pronášíte o školství, vzdělanosti a vzdělávání. Mějte na paměti, že je rychlejší a jednodušší bořit než stavět. Snažte se proto být konstruktivní a motivovat pozitivními příklady.

Nezapomínejte, že zejména vy, jejichž hlas je slyšet, máte odpovědnost za naši budoucnost.

Odkazy:
4 komentáře:

Ondřej Šteffl řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ondřej Šteffl řekl(a)...

Kdysi mě zajímalo, kdo jsou ti signatáři první výzvy. Pokud si to dobře pamatuji, tak
1. průměrný věk přes 70 let, dokonce myslím přes 75, ale nevím
2. Nikdo (NIKDO) z právnických či ekonomických fakult - to bylo totiž v době, kdy ti nejlepší studenti mířili právě tam, a tam problém s kvalitou studentů tehdy neměli.

Takže můj závěr byl. Ti signatáři nemají nadhled.

mirek vaněk řekl(a)...

Možná neměli nadhled, ale měli přehled o reálné situaci ve školství. Kdyby se už v té době něco začalo dělat, nebylo by školství v takovém průšvihu, jako je teď.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdyby se už v té době něco začalo dělat

Už v té době už bylo skoro pozdě. Mělo se to zachytit tak o deset let dřív. První náznaky se začaly objevovat už počátkem devadesátých let. Náznaky toho, že po pár letech nadějí na nápravu případných nepořádků, se žádná náprava zřejmě konat nebude. Starou garnituru jen vystřídala garnitura nová, přibližně stejně nevábná. A to prakticky na všech úrovních státní správy a samosprávy ve školství.
Pytlici mají někdy pocit, že tolika hajzlíků rozličného druhu a kalibru, jako je dnes, dřívávějc nebývalo. Jediná změna snad je v tom, že dnes nemají až tak velkou sílu vylikvidovat celou rodinu. V nejhorším případě je možné se přestěhovat do sousedního okresu...

Okomentovat