14.5.18

Václav Vlk st.: Ostatně soudím, že Cermat(o) musí být zničen(o)!

Klasičtí vzdělanci, absolventi prvorepublikových gymnasií (kteří už skoro všichni zemřeli), věděli, a absolventi socialistických SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací škola), pokud měli klasicky vzdělané učitele, vědí, čeho je parafrází věta v titulu uvedená.

Ta v podání Catona staršího (učí se vůbec na školách, kdo byl Marcus Porcius Cato Censor?) zněla: „Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam“, česky “Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno“.

Řím měl jen dvě možnosti: Zničit Kartágo, anebo být zničen. Tak to v dějinách chodí. Řím stál na dobré organizaci, práci otroků a dovážených surovinách. A na vzdělání.

Z článku na webu Neviditelný Pes vybíráme:

Hodnocení zkoušek podle testů není žádným přebíráním lepší vzdělávací soustavy, ale čistá hovadskost. Jako kdysi povinné „stachanovské metody soudružky Korabelnikovové“. V USA je kdysi zavedli na základě zkušeností s miliony imigrantů neznajících jazyk a většinou negramotných. Podle toho vypadala zpočátku i kvalita učitelů, takže testy byly řešením. A protože je-li něco jednoduché, nemají-li kolem toho lidé moc práce a nepožaduje-li se po nich samostatné myšlení a odpovědnost, hned se to mnoha z nich líbí. Proto se to také líbí určité části našich pedagogů.

Měli by však vědět, že pokud předkládáte zkoušenému stále testy, dojde k paradoxu: Zkoušený nepotřebuje vlastně látku moc znát, potřebuje pochopit systém, jak jsou testy sestaveny.(...)

Pak mne ani nepřekvapilo, že jistí vzdálení příbuzní, jejichž děti studovaly v zahraničí na americké škole pro místní diplomaty, neuměly prakticky po návratu nic moc. Také jsem nebyl zděšen, když jsem vedl jistou mezinárodní firmu, že dva pánové z jisté globální internacionály, oba MBA, kteří nás v Praze navštívili, nechápali, jak se počítají procenta. Že když se jeden rok zvednou ceny o 7 % a další opět o 7 %, tak to dohromady není 14 %, ale víc.


5 komentářů:

V. řekl(a)...

pokud předkládáte zkoušenému stále testy
Takže řešení je jednoduché. Zrušit všechna testování, která provádí scio, kalibro, čši, zřizovatelé, ... a ponechat jen přijímačky a maturity.

Ale fakt bez cermatu...

mirek vaněk řekl(a)...

Další blábol. Neboli testy Cermatu mohou za všechny hrůzy českého školství. Kde ten pán posledních 20let žil?

Josef Soukal řekl(a)...

V článku – demagogickém a žvanivém – je mj. citováno Poslední slovo K. Olivy, bývalého ředitele ÚJČ AV:

Stěží uvěřitelné chyby pak udělal ředitel Cermatu v následných reakcích. … napsal, že „chybu [v češtinských otázkách maturity 2018] neodhalili ani validační komise CZW ani nezávislé odborná komise CZW“. Kdyby tahle pasáž byla součástí diktátu, [píše K. Oliva] postarala by se o snížení známky nejméně o dva stupně, neboť obsahuje dvě hrubé pravopisné chyby (…)

Za druhé pan ředitel v pondělních Lidových novinách (LN 30. 4., str. 5) uvedl, že test s touto chybou psalo „asi 13 tisíc žáků“, přičemž „pouze osm procent“ z nich volilo problematickou variantu, k čemuž doplnil, že „chyba mohla teoreticky ovlivnit přijímačky u 721 žáků“. Takže kromě pravopisu pan ředitel zřejmě neovládá ani trojčlenku (721 je 5,5 % ze 13 tisíc, a i když uvážím zaokrouhlování na tisíce, tj. že žáků mohlo být i jen 12 501, pořád to vychází na 5,7 %). Trochu váhám, zda osoba s takovými vzdělanostními deficity je kompetentní vést organizaci, jejíž oficiální název zní „Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání“. Ovšem je fakt, že o tom nerozhoduji. [dodává K. Oliva].

Naštěstí nežijeme v časech předcermatových, kdy pravopis byl mnohem důležitějším kritériem hodnocení než dnes. Právě Cermat s tak nekompetentním ředitelem se zasloužil o to, že češtináři dnes daleko více věnují pozornost i jiným stránkám textu. Podstatnější ovšem je, že matematik a bohemista K. Oliva sice umí procenta, ale nedokáže postřehnout, k čemu J. Zíka svá čísla vztahoval. Kdyby byl na sebe přísný, musel by si posypat hlavu popelem a napsat, že osoba s takovým deficitem by neměla psát kritické články do novin. Zdalipak se ing. Zíkovi alespoň veřejně omluvil?

Aniž bych chtěl snižovat povážlivost Zíkových vyjadřovacích nedostatků, konstatuji, že základní kompetence k řízení Cermatu nespočívají v pravopisu, ale v tom, o čem se nepíše – buď proto, že o tom kritici nepřemýšlejí, nebo proto, že o tom záměrně mlčí. A ty J.Zíka prokázal.

V. řekl(a)...

J.Zíka prokázal
Neprokázal. Od roku 2011 (J. Zika už tehdy v Cermatu na jedné z vedoucích funkci působil) dělá Cermat každý rok množství (i stejných) chyb. Zpravidla první den nefunguje skenování nebo přenost souborů. Další dny už ano. Jasná ukázka toho, že "to mohlo fungovat" už první den, kdyby bylo vše řádně odzkoušeno.
Cermat vydává závěrečné (!) dokumenty s podstatnými chybami. Z předmětu žák "neuspěl", celkový prospěch "prospěl".
Tohle nejsou maličkosti.

Nemluvě o stovkách hodin zbytečné práce ve školách, o tisících zbytečně vytištěných papírech.

Josef Soukal řekl(a)...

Ano, to nejsou maličkosti. Psal jsem ale o úrovni testů a jejich zabezpečení.

Okomentovat