2.5.18

Události, komentáře ČT24: Chyba v testech CERMAT

Ministerstvo školství se omluvilo za chybu v jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. Jedna z otázek z češtiny měla dvě správné odpovědi místo jedné. Chybu neodhalily ani dvě komise, které testy prověřovaly. Kde je slabina: ve vyhotovování testů nebo v tom, že jsou pro všechny žáky stejné? Otázky pro vedoucího komunikace agentury EDUin Bohumila Kartouse a předsedkyni Asociace ředitelů a gymnázií ČR Renatu Schejbalovou.Video na webu České televize

2 komentáře:

Jiří Kostečka řekl(a)...

Dvě poznámky k tomuto rozhovoru:

1. Neustále omílaná mantra, že žáci se nemají učit látku, která jim pro život k ničemu nebude (v češtině např. identifikace kořene, znalost epizeuxis), je nejen krajně nebezpečná pro celý vzdělávací systém, ale i naprosto hloupá: Každý obor má svůj pojmový aparát, základní terminologii – bez nich se prostě nedomluvíme, o čem je řeč. Na daném stupni a typu školy se jí žák musí naučit ve všech předmětech, které se tam vyučují.
Položil jsem tu i jinde již několikrát otázku, k čemu je 95 procentům absolventů SŠ znalost druhé odmocniny v praktickém životě. Kdybychom (se) měli učit v matematice jen to, co je využitelné pro budoucí každodenní život, zredukovali bychom ji na čtyři základní početní operace, zlomky a trojčlenku. Úplně totéž platí v češtině. Učivo jakéhokoli oboru, pokud je pojato a vyučováno náležitě, rozvíjí abstraktní myšlení a rozšiřuje obzory i přes utilitární budoucí využitelnost v praxi. Paní ředitelka odpověděla panu Kartousovi velmi dobře, když přiměřený počet testových úloh zaměřených na prověřování znalostí jazykového systému hájila.
2. Ty opakované útoky na jazykové/terminologické úlohy v testech mají podle mého názoru zcela jiný účel, než jakým se jejich autoři ohánějí: Lingvistika je tvrdá věda a úlohu na znalost jazykových jevů nelze napadnout, pokud je postavena správně a nestane se to, co letos. Naopak úlohy na porozumění textu skýtají odpůrcům testování podstatně širší pole působnosti – viz Botlíkova ekvilibristika nad úlohou o poklesu hladiny. Odborně byla její kritika nesmyslná, ale účel splnila: Cermat prý zase jednou zařadil úlohu „přinejmenším spornou“. Nezařadil, úloha byla naprosto v pořádku, ale kýžená mlha byla vypuštěna.

Jinými slovy: Zde nejde o jednu chybnou úlohu, jejíž důsledky byly ostatně promptně napraveny a do této chvíle se týkaly 2 (slovy dvou) uchazečů. Zde jde o několikaletý, koordinovaný a cílený útok na státem řízenou a státem nastavenou maturitu jako takovou – nikoli o to, kolik procent úloh vědomostních a kolik interpretačních má v DT být.

Vít Tomis řekl(a)...

Zde nejde o jednu chybnou úlohu
Jistěže ne. Tato chyba je proti ostatním chybám Cermatu od jeho založení úplně banální.

Okomentovat