23.5.18

Společnost učitelů českého jazyka a literatury: Centrální opravování slohů - neprůhlednost, problémová kritéria a chybovost

 

Letos potřetí opravili slohy maturantů centrální hodnotitelé Cermatu. Opět je to spojeno s problémy a otázkami:


  1. Studenti dostávají slohy zhruba dva dny před ústní zkouškou (o jeden den dříve než loni).


  1. Obdrží bodové hodnocení a ke každému kritériu i věty okopírovanou z hodnotící tabulky. Nevědí, za co jim byly v jednotlivých kritériích strženy body. Mnohdy to nevědí ani jejich češtináři.


  1. Centrální hodnotitelé si poznámky o jednotlivých pracích nechávají pro sebe a po ukončení odvolacích řízení je mohou zničit. Pokud se tedy student neodvolá, nedozví se, jaké chyby udělal.


  1. Ředitel Cermatu, Jiří Zíka, vidí za špatně opravenými slohy chybu lidského faktoru. SUČJL se domnívá, že chyba je v systému, především v jeho neprůhlednosti a mírně subjektivních kritériích, na nichž je založen.


  1. Problémy jsou především s kritérii 1A i B (téma, útvar), ale i s 2B a 3B (lexikum, soudržnost textu – toto kritérium je zčásti obsaženo už v kritériu 1B). Systém byl tvořen podle zastaralé teorie funkčních stylů.


  1. Opět evidujeme žádosti o přeopravení maturitních slohů. V některých případech se naše hodnocení výrazně rozchází s hodnocením centrálních hodnotitelů. Doporučujeme proto studentům, kteří mají pochybnosti, aby se odvolali.


  1. SUČJL dlouhodobě navrhuje, aby si stát ponechal testy obohacené o otevřenou úlohu - jasný krátký strukturovaný útvar, opravovaný centrálně.


Zadávání i opravování písemných prací a ústní zkoušení z Českého jazyka a literatury by mělo být vráceno do kompetence škol.

43 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Hodnocení písemných prací ve školách znamená systém, který
se buď bude opírat o jednotná kritéria a kalibraci všech hodnotitelů, přičemž s ním bude spojen na této bázi vytvořený centrální prvek pro odvolací řízení - a pak bude Hodnocení obsahovat fundament pro objektivní hodnocení,
nebo bude výše uvedené prvky postrádat a pak v principu nebude poskytovat záruky žádné a naopak vytvářet podmínky pro zcela rozdílná hodnocení stejných prací, přičemž proti hodnocení nebude odvolání.
"Mírně subjektivní kritéria" neznamená nic jiného, než že kritéria jsou postavena na sdílené široké zkušenosti s celkovou úrovní maturitních prací dnešních středoškoláků (na okraj - vyčleňovat z této skupiny podkritérium 3A je nelogické).
Všechna uplatňovaná kritéria hodnocení jsou pro posouzení textu důležitá, odkazuji v tomto na starší diskuse např. na webu ASČ.
Zúžíme-li centrální hodnocení na jeden útvar a vše další necháme na školách, povede to k zásadnímu zredukování slohové výuky.
Kvůli všem výše uvedeným bodům se domnívám, že centrální hodnocení - v nějaké formě - nemá alternativu. Tedy pokud nechceme s vážnou tváří tvrdit, že hodnocení písemných prací nemůže být objektivní, a přesto na tomto základě rozdávat státní glejt (škola je zástupcem státu).
Dále:
Hodnocení úrovně v jednotlivých kritériích nelze vždy doložit jednoduchými konkrétními příklady nedostatků či kladů, ale pouze právě zkušeností s celkovou úrovní slohových prací. Ani vyznačení konkrétních nedostatků nemusí pro maturanta představovat jasné sdělení, musel by je doprovázet další podrobnější výklad; navíc lze těžko odhadnout, co všechno bude konkrétní maturant považovat na nejasné.
Současně není sporu o tom,
že hodnocení bez konkrétnějších informací je velkou daní za CH,
že i centrální hodnocení vykazuje chyby, a někdy chyby nepochopitelné,
že kalibrace by měla být v rámci možností dostupná pro každého středoškolského češtináře, i pro toho, kdo o zapojení do týmu centrálních hodnotitelů neusiluje,
že je třeba podobu centrálního hodnocení opakovaně vyhodnocovat na základě nových zkušeností s jeho uplatňováním,
že informace o výsledku zkoušky by měli maturanti dostávat dříve,
že zrušení školního hodnocení představuje pro nemalou část vyučujících psychologický problém.
Mám-li hledat systémové chyby, pak je vidím v tom, že nynější systém vznikal a funguje v nevyhovujícím režimu
z hlediska časových nároků na jeho vytvoření a dosažení potřebného stupně kvality,
z hlediska ekonomického zebezpečení, které např. neumožňuje dosáhnout stavu jedna práce - dva hodnotitelé.
Bez řešení těchto problémů se do budoucna mnoho nezmění.


Josef Soukal řekl(a)...

Snad bych ještě - s hořkostí - dodal, že výše uvedené se dalo předpokládat už v době, kdy se o znovuzavedení centrálního hodnocení teprve zavádělo; a také se o tom psalo. Ale bohužel se u nás uvažuje hlavně politicky, nebo v jiných případech na základě mediálních kampaní podpořených či rozdmýchávaných samozvanými experty na všechno.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Teorie funkčních stylů je zastaralá? Společnost učitelů českého jazyka a literatury má k dispozici něco novějšího a lepšího? Sem s tím.

Vít Tomis řekl(a)...

Když jsou "problémy s matematikou", tak se navrhne její zrušení z maturitních předmětů. Co tedy zrušit maturitní písemné práce z českého jazyka?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Jo, funkční styly, to je donekonečna obehrávaný evergreen SUČJL ukazující jeho argumentační nouzi. Již loni jsem se několikrát v diskusi dovolával téhož, co pan kolega Sotolář. Marně, žel marně
V roce 2016 vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny (Hoffmannová a kol.), v jejíž anotaci stojí: "Monografie navazuje na tradice pražské funkční stylistiky a snaží se dosavadní výzkumy stylové variantnosti českých textů doplnit a obohatit. Vychází z textů, které do komunikačního procesu vstoupily v posledních letech; respektuje kontinuitu stylového vývoje a současně poukazuje na některé vývojové tendence. Stylistické dění spojuje s výraznými komunikačními sférami (sféra komunikace běžné, institucionální, odborné, učební, mediální, reklamní a literární).". To jsme na úrovni akademické a i v ní vidíme jasnou kontinuitu s tou kletou zastaralou fční stylistikou. Na úrovni škol základních a středních pak nějaké rozpracování výstupů oné publikace ve formě učebnicové řady nenajdeme. Jde tedy o pouhou pověstnou hůl, kterou chce SUČJL bít psa státní maturity, jenže si neuvědomuje, že si tím nedává zrovna dobrou vizitku.

"Studenti dostávají slohy zhruba dva dny před ústní zkouškou (o jeden den dříve než loni)." - novelizovaná Vyhláška 177 § 22 (3) praví: "Písemné práce obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Centru prostřednictvím jeho informačního systému v termínech stanovených Centrem. Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku nejpozději poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek společné části příslušného žáka, nejpozději však do 29. května, a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků příslušné třídy. Pro jarní zkušební období předá ředitel školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra konkrétní termíny konání ústní zkoušky společné části příslušného žáka z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka do 30. dubna." Kde je tady problém? V naplnění dikce zákona?

Veronika Valíková řekl(a)...

K funkčním stylům - chápu, že v české kotlince budeme tu teorii hýčkat ještě další století, dokud nezačne zas....
Už jsem na toto téma měla duel s kolegou Soukalem v MF DNES.

Název mého příspěvku: Na počátku bylo slovo, nikoli funkční styl.

Chceme, aby maturanti uměli psát, nebo aby uměli naplnit funkční styl. Děkuji za pochopení.

Veronika Valíková řekl(a)...

https://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=460277

Článek z MF DNES z roku 2015. Pytlikům se omlouvám, nemohu stále opakovat, co už jsem stokrát napsala.

Ygrain řekl(a)...

K funkčním stylům se raději vyjadřovat nebudu a o tom, že by prospělo, kdyby studenti i jejich vyučující měli přístup k ohodnocené práci, mluvím už delší dobu, ale není mi jasná ta výtka ohledně subjektivity hodnocení - ta se totiž vrácením slohu na školu rozhodně nespraví, spíš naopak.

Radek Sárközi řekl(a)...

Funkční stylistika a to, co se z ní dostalo do škol, není totéž...

krtek řekl(a)...

"Chceme, aby maturanti uměli psát, nebo aby uměli naplnit funkční styl. Děkuji za pochopení."
---
Proboha, oni se najdou někteří, kteří chtějí maturitu, a neumějí ani psát? Tak počítat neumí, psát neumí, číst s porozuměním neumí, ... to jsme to dopracovali.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Otázkou zůstává, z čeho by se tedy měla ta maturita skládat, aby byla složitelná, a nebyla nějakou další barierou pro ta studovací chuďata.
Tak snad Lego Duplo. Doporučený věk: 2 - 5 let...
Číst, psát a počítat? To by mohli dát už v druhé třídě zš. A pak budou mít jedenáct let slušný voraz.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Na počátku bylo slovo, nikoli funkční styl.

Paní Valíková,

ve vašem blogu není ani slovo o tom, čím je teorie funkčních stylů zastaralá a čím ji chcete nahradit. Má-li Společnost učitelů českého jazyka a literatury k dispozici něco novějšího a lepšího, sem s tím.

Veronika Valíková řekl(a)...

Pane Sotoláři, k třídění textů snad vhodná je. Snad... Jazykovědci potřebují hračky.

Ale jako metoda k výuce psaní je nevhodná - a přitom jsou na ní založeny učebnice.

Ona musí být pro středoškolské psaní nějaká vědecká metoda? Vy píšete podle funkčních stylů? vybíráte jazykové prostředky? Psaní je vědecká činnost?

Ano, pan Soukal přispěchá a bude tvrdit, že většinu textů píšeme na nějaké zadání. Nesouhlasím. Pouze dětem tvrdíme, že mají psát to a to tak a tak. Proč? Novináři, spisovatelé, ba i vědci - ti většinou na funkční styly .... víte co.

Píšeme, aby nás druzí četli. Abychom vyřešili problém. Napsali práci. Cítili se fakt chytře a nad věcí (konkrétní nebudu, Nicko).

Nepíšeme, abychom naplňovali útvary a dodržovali funkční styly.

Tomu já věřím. A hodlám v tom pokračovat. Howgh.

Veronika Valíková řekl(a)...

Pro Nicku:

Ano, číst dobré knihy a rozumět jim, psát pravopisně a stylisticky správně a argumentovat, mluvit - to by měl umět maturant. Když tohle zvládne, je dospělý. Neumí to mnozí vysokoškoláci.

Ygrain řekl(a)...

" Proč? Novináři, spisovatelé, ba i vědci - ti většinou na funkční styly .... víte co."

Cooo? Už jste, prosím, někdy psala nějakou vědeckou práci? Samozřejmě že vědecké práce mají určitý styl, a úřední dopis taky nezačínáme oslovením "zdravíčko". A "umělec", který napíše román stylem, jako kdyby psal na úřad, se úspěchu asi taky nedočká. Můžeme se bavit o tom, jestli je nutné trvat na rigidním rozlišování slohových útvarů (nemyslím si, že zakončit zprávu o probíhající akci pozváním znamená, že to není zpráva, ale pozvánka, protože tyto dva útvary se mohou docela dobře překrývat), ale popírat existenci různých stylů vyjadřování (a nutnost je zvládnout) mi připadá stejné jako tvrdit, že je Země placatá.

Takže, ano, jazykové prostředky rozhodně vybíráme. Akorát že ti, kterým je shůry dáno, to mohou dělat intuitivně, bez toho, aby věděli, jak se který prostředek jmenuje či proč ho vlastně používají. Ti, kterým dáno není, na to holt musejí jít teoreticky.

Veronika Valíková řekl(a)...

Ygrain, nemám nic proti tomu učit děti psát úřední dopisy, poloodborné úvahy, povídky a fejetony.

Ale otevřete si nějakou učebnici češtiny a počtěte si o funkčních stylech, postupech, útvarech. A jsme u té teorie a praxe, o níž neustále píšu.

Zprávy v maturitních slozích si cucají z prstu - píšou zprávu o akci, kde nebyli. Ale podle funkčního stylu.

Pirátské vypravování - podle funkčního stylu.

V ukázkách u ústního se hledají jazykové prostředky funkčního stylu.

V testech se rozlišují prvky funkčního stylu.

Ti nadaní z funkčních stylů blinkají. Já taky.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Paní Valíková,

já vám to usnadním a napovím Vám, v čem se neshodneme. Vy totiž nerozlišujete dvě věci: využití teorie funkčních stylů při psaní maturitní písemky (a o tom můžeme diskutovat) a samu teorii funkčních stylů, kterou opakovaně zpochybňujete, a zatím jen jenom proto, že má 100 let (jako teorie relativity). Ale stále nenabízíte nic jiného. Má se snad psát stylem "piš jak piš"? Tomu sama jistě nevěříte. Myslím, že jste si tou "zastaralou" teorií ukrojila příliš velký krajíc i na kapitána, natož pak na pouhého bocmana.

Zdravím

Veronika Valíková řekl(a)...

Pane Sotoláři,

znáte citát "věda je překonávání omylů"? Tak asi tak.

Teorie by měla fungovat v praxi.

Pěkný den

Ygrain řekl(a)...

Tohle je pořád strašně obecné vyjádření. Jak byste si tedy představovala výuku slohu? Co konkrétně ponechat, co změnit?

Veronika Valíková řekl(a)...

Ygrain, učím. vynechat teorii, učit konkrétní, používané útvary, psané na reálném základě (zpráva o akci, na níž jsem byl, formální dopis, zamyšlení (úvaha, esej), vypravování (až povídka) ...atd Na posledně jmenované je třeba ČAS!!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici někde zachytili, že maturitní sloh je umělecké dílo, a jak prý unikátní skvost klasifikovat. Nebo něco na ten způsob. A ještě ten čas, že? Vrchlický prý svoje verše cizeloval měsíce!
Pytlici to vidí tak, že ten maturitní tanec má ověřit, jestli budoucí divadelník rozlišuje mezi polkou, čačou a foxtrotem. Jestli vnímá rytmus tance a je schopen uplatnit charakteristické prvky tanečního projevu.
Na Lébedínoje ózero se račme obtěžovat do Kapličky.

Ygrain řekl(a)...

Trefné přirovnání :-)

Radek Sárközi řekl(a)...

V zahraničí se např. v rámci maturit píší výhradně eseje, nikoliv recept ma palačinky apod. jako u nás...

Veronika Valíková řekl(a)...

Jsem tanečnice i divadelnice, ráda odpovím.

Jednotlivé tance charakterizuje specifický a stabilní rytmus, který se projevuje v hudbě i pohybu, proto jsou od sebe snadno rozpoznatelné.

U divadelníka je důležité, zda se na divadelní školu teprve hlásí, nebo ji ukončuje, protože na konzervatoři i DAMU je tanec součástí výuky. V prvním případě bude mít divadelník možná problém s foxtrotem, protože se učí většinou až v pokračovačkách.

Zkoušet můžeme teorii, nebo praxi.
1. Chceme, aby divadelník tance poznal a odlišil - buď pouze v pohybu, nebo s doprovodem hudby. Určitě po něm nebudeme chtít vyjmenovat figury a ohodnotit techniku (držení těla, nášlapy, paťáky atd.)

2. Praxi, tedy samotný tanec, můžeme opět zkoušet bez hudby, raději ovšem s ní. Potom tělu pomáhá zmíněný rytmus, který ho vede. Záleží vždy na tom, kolik hodin divadelník na parketu strávil. Opět nebudeme chtít figury a dokonalou techniku, pro konkrétní představení mu bude přidělen fotograf.

Paralela trochu kulhá, protože funkční styly nejsou charkterizovány specifickým rytmem daným hudbou ani základním krokem, který se stále opakuje. Hledání figur a tropů má sloužit jako záchranný pás, ale pro mnohé je spíš noční můrou.

A ještě k té paralele s maturitními slohy - pojďme na taneční soutěž:
1. Taneční páry tančí všechny několik stejných tanců - nemohou si vybrat, že někdo dá polku a jiný slowfox.
2. Porotci (je jich několik) každému páru za každý tanec přidělují body v několika kritériích. Body se sečtou.
3. Porotci jsou profesionální tanečníci, kteří na parketu strávili mnoho hodin a mívají třídu A nebo M (mezinárodní). Praktici, kteří ovládají řemeslo.
4. Z jedné třídy do druhé se tanečník musí protančit mnoha soutěžemi.

A teď k těm slohům:
1. Student si vybere jeden útvar (hudba nehraje)
2. Je mu přidělen jeden hodnotitel (pokud propadá, dva).
3. Hodnotitelé jsou učitelé čjl, proškolení v hodnocení i teorii, nestrávili ovšem mnoho hodin nad články, zprávami, povídkami (nedřeli se na tanečním parketu). Jsou většinou teoretici, nikoli praktici v otázce psaní.
4. Maturita je jen jedna a student si s sebou křivdu za podivně opravený sloh nese celý život.

Milý Nicko, jsem také vodačka a námořnice. Pokračujte v paralelách.
Veronika Valíková řekl(a)...

Ano, milý Radku, navrhujeme jeden útvar, zamyšlením je míněna jednodušší esej (nemáme v tom praxi, ale naučit studenty a učitele argumentovat by bylo záhodno).

Veronika Valíková řekl(a)...

Aha, zamyšlení je v té druhé tiskové zprávě, která na PI ještě nevisí. Máte ji na ČŠ, ale posílala jsem VŠEM, i ministru Plagovi s novou žádostí o audienci. Pěkný večer.

Veronika Valíková řekl(a)...

Pardon, divadelníkovi bude přidělen choreograf. Měním se v Hobble Franka :) Únava.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokračujte v paralelách.

Tak tře bá... Je to jak s kozou tanec.

Veronika Valíková řekl(a)...

OK. Já také raději tancuji s manželem. Dobrou noc.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak v tom případě ještě... Jeden o voze, druhý o koze.

Josef Soukal řekl(a)...

Už jsem si zvykl, že v maturitních diskusích zastánci řešení "zpátky do škol" na některé argumenty prostě neodpovídají. Pohříchu jsou to většinou argumenty zásadní, směřující k systémovému nastavení.
Z toho, co napsal p. Valíková, mne zaujal bod
"3. Hodnotitelé jsou učitelé čjl, proškolení v hodnocení i teorii, nestrávili ovšem mnoho hodin nad články, zprávami, povídkami (nedřeli se na tanečním parketu). Jsou většinou teoretici, nikoli praktici v otázce psaní.".
Dodávám: Mají snad školy k dispozici jiné hodnotitele než tyto učitele?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Aplikace bodu 3 vyřazuje z oblasti literární kritiky všechny, kdo zároveň nejsou píšícími umělci. Mám za to, že již Šalda na sklonku 19. století poslal tento názor tam, kam po zásluze patří.

Veronika Valíková řekl(a)...

A mnoho autorů poslalo tam, kam po zásluze patří, nespočet kritiků.

Josef Soukal řekl(a)...

Schopnost psát ovšem nijak nemusí souviset se schopností vyrovnat se s hodnocením vlastní práce a se schopností svoje psaní objektivně posoudit.
Opakuji otázku: Mají snad školy k dispozici jiné hodnotitele než tyto učitele?

Josef Soukal řekl(a)...

Ještě přidám bod 4:
"4. Maturita je jen jedna a student si s sebou křivdu za podivně opravený sloh nese celý život."
Souhlasím. Jen dodávám, že u centrálního hodnocení se žák v případě pochybení hodnotitele spolehlivě dobere nápravy. Bude-li mít hodnotitel kritéria hodnocení a jejich výklad plně ve svých rukou, maturant bude mít smůlu.

Veronika Valíková řekl(a)...

Studenti se odvolávali i proti školním hodnotitelům - učitelům. A byli prý mnohdy úspěšní.

Pane Stanzele, škola samozřejmě jiné hodnotitele nemá. Upřímně, domnívám se, že objektivně lze ve slohu opravit pouze ty špatné kroky mimo rytmus (pravopis, interpunkci, vyšinutí z vazby atd.) Vše ostatní bude vždy trochu záležitost dojmu, pocitu hodnotitele. Proto jsem vždy u slohu byla, jak píše Škvorecký, "měkký známkovatel". Možná i proto, že sama píšu.

A vždy se mi to vyplácelo - moji studenti psali rádi. A dobře. Ale já nejsem cermatí hodnotitel, tak se třeba mýlím.

Josef Soukal řekl(a)...

takže SUČJL souhlasí s tím, že školní hodnotitelé se budou řídit jednotnou metodikou a jejich hodnocení bude v případě odvolání potvrzovat centrum? Pokud ano, jistě Společnost nebude ani proti kontrolním hodnocením třeba čtvrtiny prací. Nebo ano?

Josef Soukal řekl(a)...

Nemyslím si, že bychom měli jako "známkovatelé" volit mezi "tvrdostí" a "měkkostí". Zásadní je hodnotit stejnou práci stejně (při vědomí toho, že úplná objektivita je nedosažitelná).

Nicka Pytlik řekl(a)...

Maturita je jen jedna a student si s sebou křivdu za podivně opravený sloh nese celý život.

To je jistě nepříjemné. Nezbývá než doporučit, ať se poškozený žák zachová jako v obdobné situaci Karolína Plíšková na turnaji v Řimě a rozmlátí propisku o katedru.

Veronika Valíková řekl(a)...

Pane Soukale, proti kontrole SUČJL nic nenamítá. Metodiku by bylo vhodné pozměnit. Minimálně zmírnit poměr objektivních a mírně subjektivních kritérií.

Josef Soukal řekl(a)...

Tak teoreticky bychom se nakonec dohodli. V praxi vidím ale řadu problémů, namátkou: Co se stane, když posuzované hodnocení bude výrazně chybové, např. kompletně posunuté o stupeň výše či níže? Zrušíme školní hodnocení konkrétních prací, s tím, že budeme vědět, že někteří žáci měli prostě smůlu, neboť právě jejich práce byly podrobeny kontrole?
Diskusi o metodice a kritériích je třeba vést průběžně, jen si myslím, že její podstatou by mělo být něco jiného.

Veronika Valíková řekl(a)...

Pane Soukale, pokud by kontrola byla pravidelná, učitelé by si jistě dávali pozor...

Ale debatu už asi povedete s Lenkou. Já nějak ztrácím chuť v českém školství pokračovat. Právě mi odmaturovala moje nejlepší studentka, kterou jsem sice nesměla zkoušet, ale dovolili mi alespoň vést veliký seminář s polovinou její třídy. Snad jsem jim trochu pomohla. A padla na mě chandra. Peču dobré štrůdly, šiji krásné patchworkové deky, asi si otevřu zájezdní hospodu. Dobrou noc.

Josef Soukal řekl(a)...

Paní Valíková, zcela upřímně - hodně štěstí ve všem, v čem se najdete. Já jsem také rád, že maturitní a jiné diskuse nejsou celým mým světem.

Okomentovat