13.5.18

Simona Weidnerová: Když se dva hádají, třetí má problém. Magistrát kvůli Libeňskému mostu neschválil peníze na inkluzi pro školy

Nemusím snad podrobně opakovat to, čeho byly plné noviny. Na konci dubna médii proběhla zpráva, že po dvouhodinové debatě týkající se především Libeňského mostu se pražské zastupitelstvo 26. 4. 2018 rozhodlo neschválit program vlastního zasedání, jež tak předčasně skončilo. To všichni víme. Jenže je tu ještě věc, která se neví.

Z článku v Reflex.cz vybíráme:

Na tomto předčasně ukončeném jednání byl původně předložen i návrh na úpravu rozpočtu. Rada hlavního města Prahy totiž 10. 4. 2018 odsouhlasila návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem pro jimi zřízené školy, určených na dokrytí integrace žáků na období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018. Rozuměj — jedná se o slavnou inkluzi, tedy o mzdové náklady asistentů pedagoga v celkové výši přesahující 24 miliónů korun.

O návrhu se tedy nejednalo. A tak ředitelky a ředitelé pražských škol nemají peníze na výplaty pro asistenty pedagoga. Největší problém ale, jak už to tradičně bývá, mají ředitelky mateřských škol, a to s ohledem na povahu a velikost jejich rozpočtu. Základky jsou na tom líp.

V důsledku je to ukázka nesystémového financování našich škol. Místo toho, aby školy dostaly „balík" peněz, tedy rozpočet odpovídající nákladům na požadovanou činnost, pořád řeší ad hoc dotace.


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici vnímají inkluzi, tedy inkluzi sociální a vzdělávací jako most mezi lidmi. Vypadá to, že byť lokálně ji může výrazně narušit most mezi břehy. Tedy spíš lidé kolem mostu se motající a s odpovědností na svých bedrech vrávorájící.

Okomentovat