13.5.18

NÚV: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017

Publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017 obsahuje informace o vzdělanostní a oborové struktuře žáků SŠ a VOŠ v ČR, porovnání odborného vzdělávání žáků v ČR a v zemích EU a údaje o nezaměstnanosti absolventů škol. Další část přináší informace o výsledcích analýz inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu a shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání.

Významnou tematikou je vyhodnocení vzdělávací a profesní dráhy absolventů SOŠ po osmi letech od ukončení střední školy na základě analýzy obsáhlých rozhovorů s nimi. Jsou zde uvedeny výsledky analýz ve vztahu ke škole, její volbě, průběhu studia a reflexe a dále výsledky analýz ve vztahu k pozici a uplatnění na trhu práce.

V publikaci je také prezentován vývoj realizované vzdělávací nabídky středních škol a vzdělanostní struktura žáků SŠ a VOŠ se zdravotním postižením.

Publikace tedy poskytuje důležité informace pro poradenství k volbě studia a povolání.

Ke stažení ve formátu PDF: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017

Doležalová G., Chamoutová D., Novotná H., Paterová P., Trhlíková J., Úlovcová H., Úlovec M., Vojtěch J. Sestavila Chomová P.

Praha: NÚV, 2018. 84 stran. ISBN: 978-80-7481-205-7

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytliky zajímá, kolik neúspěšných maturantů, kteří nezvládli maturitu, protože málo biflovali, nebyli pozitivně motivovaní a při maturitě byli pod časovým stresem, a kteří skončili na pracovním úřadě, nebo dokonce na ulici, za posledních dvacet let umřelo hladem a žízní.

Okomentovat