9.5.18

MŠMT: Informace a doporučení k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo 8. května 2018 aktualizovanou verzi dokumentu Informace a doporučení k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole. Dokument ve formátu PDF je označen číslem jednacím z roku 2016 a bohužel změny nejsou vyznačeny.


Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Předkládané informace a doporučení jsou pomůckou především pro školy, které mají malé nebo žádné zkušenosti se zavedením individuální formy vzdělávání nebo mají zkušenosti se zavedením individuálního vzdělávání na 1.stupni základní školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo komentované znění § 41 školského zákona a metodická doporučení, která vznikla na základě dlouholetého pokusného ověřování.

Text informace a doporučení je ke stažení zde: Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání 2018.pdf

Žádné komentáře:

Okomentovat