2.5.18

EDUin: Navrhujeme čtyři opatření, která pomohou zvýšit uživatelský komfort i věrohodnost přijímaček a státní maturity

Chybné a problematické úlohy v letošních jednotných přijímacích testech ukázaly nutnost přijmout opatření, která by snížila riziko, že se podobná pochybení budou opakovat. EDUin ve spolupráci s iniciativou Maturitní data – odtajněno proto navrhuje některá z nich. Společným jmenovatelem navrhovaných kroků je snížit riziko chyb a vadných úloh, a to s minimálními finančními i organizačními náklady.

Pro zlepšení uživatelského komfortu a odstranění chyb plošných zkoušek navrhujeme:
  1. Zveřejňovat autorské zdůvodnění každé úlohy. Cermat by měl přebírat od autorů pouze úlohy doplněné popisem, jaké znalosti a dovednosti úloha ověřuje, a zdůvodněním, proč jednotlivé položky jsou či nejsou správnou odpovědí. Tento doprovod každé úlohy srozumitelný žákům by pak měl být zveřejněn ve stejném termínu a na stejném místě jako klíč správných odpovědí.
Zdůvodnění a aktuální stav: Veřejně dostupné zdůvodnění koncepce úlohy by zvěcnilo debaty o jejím záměru a kvalitě. Protože precizní doprovod ke každé úloze musí být připraven předem, také by se snížila pravděpodobnost, že se do testu dostane závadná úloha. Takový doprovod v tuto chvíli pravděpodobně neexistuje. A pokud ano, rozhodně není veřejně přístupný.

Ukázkovou úlohu doplněnou o zaměření a odůvodnění najdete ke stažení ZDE.
  1. Vždy bez prodlení oficiálně zpřístupnit testová zadání. Maturitní či přijímací test by měl být publikován na stránkách Cermatu ve stejný den, kdy ho žáci vyplní.
Zdůvodnění a aktuální stav: Debaty laické i odborné veřejnosti o kvalitě testů a veřejná kontrola probíhají hlavně v době testování, proto je důležité testy zveřejňovat ihned. Okamžité zveřejnění úřední verze testových zadání také vytváří rovné podmínky před druhým kolem přijímací zkoušky. V případě maturity už je okamžité publikování testů standardem. Přijímací testy publikoval letos Cermat až po skončení druhého kola. Tuto praxi je třeba změnit.
  1. Publikovat data z plošné zkoušky současně se zasláním výsledků školám. Zdrojová data, z nichž Cermat počítá výsledky školám, lze snadno anonymizovat tak, aby neumožňovala identifikovat žáky, ale uchovala informace umožňující posoudit, jak žáci a žákyně podle skupin studijních oborů a v závislosti na pohlaví řešili jednotlivé úlohy zkoušky.
Zdůvodnění a aktuální stav: Již dostupná data slouží ve veřejné debatě jako věcný doklad funkčnosti či nefunkčnosti jednotlivých úloh, případně úspěšnosti výuky. Částečně anonymizovaná data jsou veřejným majetkem a jejich zveřejnění neodporuje zákonu na ochranu osobních údajů. Můžeme například zkoumat, jaké skupiny žáků jsou úspěšné u úloh zaměřených na porozumění textu. Zatím je nutné o částečně anonymizovaná data žádat podle zákona o veřejném přístupu k informacím a jsou dostupná se zpožděním a na několika různých místech na webu. Tuto praxi je třeba změnit a publikovat data rutinně současně se zasláním výsledků školám.
  1. Zajistit publicitu závěrečným zprávám ze zkoušek. S odstupem v řádu maximálně měsíců by měla být o každé zkoušce zveřejněna závěrečná zpráva shrnující výsledky a hlavní zjištění. Bude-li provázena názornými diagramy zpracovávajícími výsledky jednotlivých úloh, jistě nebude problém vzbudit zájem laické i učitelské veřejnosti o hlavní zjištění.
Zdůvodnění a aktuální stav: Má-li se kvalita státem organizovaných zkoušek dlouhodobě zlepšovat, je nutná reflexe založená na srozumitelných a každému dostupných informacích, které popíšou silné a slabé stránky konkrétního ročníku zkoušky a zařadí je i do dlouhodobého trendu z hlediska vývoje výsledků žáků. V tuto chvíli existují pro některé ze zkoušek závěrečné zprávy, mají ale někdy podobu neúplného a ryze odborného textu. O názorné zpracování maturitních dat se zatím pokusila pouze iniciativa Maturitní data – odtajněno v roce 2016. Výsledek vzbudil značný zájem, ačkoli nešlo o nákladné ani časově náročné zpracování. Proto by se podobná zpráva měla stát povinným doplňkem každého ročníku kterékoli státem organizované plošné zkoušky.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Cermat po celou dobu existence státní maturity a nyní i jednotných přijímaček cílevědomě usiluje o zachování své informační převahy, ačkoli informace získané díky zkouškám patří všem. V době, kdy se veřejnost o zkoušku intenzivně zajímá, ředitel Cermatu občas utrousí do médií nějakou dílčí informaci o výsledcích a své leckdy velmi svérázné interpretace. Případní oponenti výsledky neznají, a proto se ani nemůžou korektně ohradit. Pokračování tohoto stavu je neudržitelné.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Navržená opatření se soustřeďují především na uživatelský komfort a nezabývají se nutnou obsahovou proměnou obou hlavních plošných zkoušek – přijímacích testů a státní maturity. Ať už si ale o potřebnosti proměny myslí zástupci různých názorových proudů cokoli, na těchto základních vylepšeních by se měli shodnout bez větších problémů.“

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Pokud stát opravdu chce uspokojit zájem veřej­nosti o plošné zkoušky, pak měla být částečně anonymizovaná data z letošních přijímaček na webu už dnes. Protože právě teď veřejnost zajímá, kolik žáků vyřešilo úlohu s traktorem nebo s cédéčky, případně kolik páťáků nedokončilo nesmyslně náročný test z matematiky. A v čem byli kluci úspěšnější než děvčata. Už za čtrnáct dní to bude většině lidí úplně jedno.“

7 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Nejsem proti, alespoň v některých bodech. Proč ale tohle nebylo publikováno už někdy v době, kdy se šířily sciotesty na VŠ a pak i na SŠ? Jaká opatření učiní EDUin k tomu, aby vůbec někdo mohl věřit věrohodnosti jím uváděných pohnutek?

Simona CARCY řekl(a)...

Bod 3 je ptákovina. Pohlaví žáka není sledovaným parametrem a nevidím žádný důvod, proč to měnit. Jedině přilévat olej do ohně genderistům. Tedy - není možné sledovat některé údaje v závislosti na pohlaví. A na okraj - jaké pohlaví má Le Duc Tranh?

Jiří Kostečka řekl(a)...

Bod 1 je ještě větší ptákovina. Resp. je to další z cílených pokusů EDUinu zlikvidovat státní maturitu, tentokrát útokem na autory úloh. Každému snad musí být jasné, že kdyby autor měl napsat ke každé své úloze takovouhle slohovku, časově nejméně třikrát náročnější než vytvoření samotné úlohy, pak se na nějakou tvorbu úloh vykašle, i kdyby dostával za přijatou úlohu vícenásobný honorář než dosud. (Podotýkám, že sám se této činnosti již několik let nevěnuji.)

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Bod jedna mi nepřijde jako ptákovina, právě naopak. Přijde mi totiž, že většina úloh (přijímačky na víceleté gymnázium, čeština) byla konstruována spíše intuitivně a s trochu zoufalou snahou "vytlouct" z výchozích textů něco, co by se tak nějak mohlo testovat. Alespoň dodatečný (autorský?) seznam testovaných vědomostí a dovedností by mohl být zajímavý a inspirativní. Netvrdím ovšem, že podmínky autorů jsou optimální, ale to je s dovolením jiná písnička.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ad 1. Doufám, že taková vysvětlení doplní ČŠI ke svým testům. Ale už bez těch euromilionů. Dřív, než bude zrušena.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

informace získané díky zkouškám patří všem.

A máme dostupná kompletní sciodata?

Okomentovat