8.5.18

Dalibor Martišek: Že by opět Winston Churchill?

Nedávno jsem marně hledal Churchillova průměrného voliče. Dnes jsem si na Churchilla vzpomněl znovu. Dnešní HN totiž píší o průzkumu společnosti Kalibro, který prý dokázal, že Hejného metoda je lepší než metody "tradiční".


Winston Churchill prý kdysi řekl, že věří pouze těm statistikám, které si sám zfalšoval. Netroufám si sice tvrdit, že průzkum společnosti Kalibro byl zfalšován, byl však velmi podezřele tajný. Kromě jeho "výsledku", který jsem zmínil v perexu, nebylo totiž zveřejněno téměř nic jiného. A to něco málo, co zveřejněno bylo, musí být i pro zcela nestranného čtenáře minimálně krajně podezřelé.

Zúčastnilo se celkem 244 tříd, z toho 33 tříd bylo vyučováno "Hejného metodou". Takto že se dělá ta "spousta seriózních výzkumů" o kterých příznivci Hejného metody tak rádi mluví? Dejte mi desetinu peněz, které tečou do společnosti Kalibro, a objednejte si u mě "seriózní výzkum", který má ukázat pravý opak. Obejdu všechny "tradiční školy" v republice a seberu z nich smetanu třiceti nejlepších tříd. Projdu příklady, které tyto děti v poslední době počítaly, a sestavím podle nich test. Takto vybavené třídy pak jako smečku vlků vypustím na stádo dvou set tříd vyučovaných Hejného metodou.

"Hejného třídy" pak může vybrat kdokoliv, kdykoliv a jakkoliv. Závěr takového "testování" bude přesně opačný. Vlastně ne - "přesně opačný" určitě ne. Rozdíl mezi "tradičními" třídami a "třídami Hejného" bude podstatně větší.

Kalibro může samozřejmě vyskočit, že to tak nebylo. Já si však můžu myslet své. A to minimálně do té doby, než mě Kalibro přesvědčí o opaku.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

2 komentáře:

Jiri Janecek řekl(a)...

No, když si tak nějak zkusím představit, kolik může stát takový průzkum, tak spíš než nějaký vhodně sestavený test bych to viděl tak, že se k běžným Kalibro testům přidala otázka na způsob výuky matematiky... A něco se z toho uvařilo. Článek pro HN dřív než zpráva...

Nedovedu odhadnout, jaké školy a proč jdou do Kalibro testů, takže k ovlivnění předvýběrem nic moc neřeknu. Článek v HN (pokud je můj předpoklad správný) je jen nechutnou a neetickou sebepropagací HM. Další v řadě, to je totiž to, na čem ta metoda stojí...
----
Jinak asi by bylo dobré při těch diskuzích si uvědomit, že "nehejného" matematika je dost možná deset různých sad učebnic a přístupů k dítěti... A že - jak dokázal Hanushek - klíčová je osobnost učitele a ta je, co se matematiky týče, u učitelů prvního stupně ne vždy top...

Jakýkoli výsledek srovnání Hejného s "tradiční" výukou je pak jako tvrzení, že běloši jsou v průměru vyšší než ostatní rasy...

Eva Adamová řekl(a)...

Přesně tak, jednalo se běžné Kalibro testování, kterého se zúčastnily školy, které se do něho přihlásily a zaplatily si ho. Rozhodně se tedy nedá hovořit ani o průzkumu, natožpak o výzkumu. Při výzkumu se totiž vzorek pečlivě vybírá podle předem daných pravidel a kritérií, aby se vyloučily různé vlivy a aby se srovnávalo srovnatelné. Zde byl vzorek naprosto náhodný, takže o něm vůbec nic nevíme, a mám obavy, že o něm nic moc neví ani Kalibro. Zajímalo by mne např. jakým způsobem Kalibro přiřazovalo anonymní testy a jejich výsledky k jednotlivým žákům, třeba v souvislosti se vzděláním rodičů. Ze by k tomu směřovala otázka v dotazníku přidruženém k testu? No dovedu si skvěle představit, jaké povědomí mají pátáci o nejvyšším dosaženém vzdělání svých rodičů. A podobných zádrhelů mne napadá povícero. Mám třeba zkušenosti s tím, že když u nás na škole při Scio testech žáci odpovídají na dotaz, jakou jsi měl známku z matematiky na posledním vysvědčení, že si mnozí vůbec nejsou jisti, co vlastně měli, a to se jedná o devátáky.

Okomentovat