10.4.18

Zuzana Majerová Zahradníková: Mateřská školka má vzdělávat

 
Z projevu při projednávání návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění školský zákon v Poslanecké sněmovně v úterý 10. dubna 2018, vybíráme: "Takže u nás v Olomouckém kraji je Moravský spolek předškolní výchovy a stanovisko tohoto Moravského spolku předškolní výchovy ke změnám školského zákona je takový, že žádají o zachování věty v § 34 odst. 1 ve znění: "Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let." A dále navrhujeme, aby v případě potřeby bylo možné vytvořit dětské skupiny jako součást příspěvkové organizace dle potřeb a možností zřizovatele. Prioritou tohoto návrhu je zachovat předškolní vzdělávání pro děti od tří let dále a zajistit péči o děti dvouleté. Zdůrazňujeme rozdíl mezi péčí a předškolním vzděláváním."

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Hezké odpoledne, vážené dámy a pánové. Já bych ráda k této změně, která vzbuzuje širokou pozornost veřejnosti, řekla něco ze své samotné osobní zkušenosti. Za poslední měsíc jsem nebyla oslovována častěji kvůli čemukoli, co je tady projednáváno, jako právě kvůli povinnosti přijímat dvouleté děti. Za uplynulých 14 dní jsem se setkala s několika učitelkami a ředitelkami mateřských školek. A v minulém týdnu, který byl poslanecký, jsem přijala skupinu paní ředitelek mateřských školek u nás v Olomouci, které mne poprosily, abych jejich stanovisko tady tlumočila a já bych pak k tomu něco dodala ještě vlastními slovy.

Takže u nás v Olomouckém kraji je Moravský spolek předškolní výchovy a stanovisko tohoto Moravského spolku předškolní výchovy ke změnám školského zákona je takový, že žádají o zachování věty v § 34 odst. 1 ve znění: "Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let." A dále navrhujeme, aby v případě potřeby bylo možné vytvořit dětské skupiny jako součást příspěvkové organizace dle potřeb a možností zřizovatele. Prioritou tohoto návrhu je zachovat předškolní vzdělávání pro děti od tří let dále a zajistit péči o děti dvouleté. Zdůrazňujeme rozdíl mezi péčí a předškolním vzděláváním.

A teď bych k tomu ráda - toť jejich stanovisko, ke kterému bych ráda svými slovy ještě něco řekla. Poté, co jsem si s nimi povídala - a opravdu jsem mluvila nejen s ředitelkami větších školek, které jsou třeba v Olomouci, ale i školek, které jsou na vesnicích a dnes jsem měla před jednáním Sněmovny schůzky s paní ředitelkou školky tady na Praze 2. Takže jsou to rozdílná zařízení, která mají různé nároky.

Nicméně všichni se shodují - a každý, kdo rozumí trochu dětské psychologii, opravdu ví, že slučitelnost dvouletých dětí s dětmi, které se mají jakýmkoliv způsobem předškolně vzdělávat - ať už je to slučitelnost mentality těch dětí, nebo jejich motorických schopností a možností - je v těch třídách prostě naprosto nemožná. A rozhodně to nevyřeší nějaké přepažování. Tady jde opravdu o to, že ty školky už teď čelí velice často problémům, aby dodržovaly standardy toho, jak jsou vybaveny, aby to opravdu vyhovovalo dětem v rozmezí tří až šesti let.

A my do toho chceme povinně přikázat školkám, aby přijímaly dvouleté děti, které jednak předškolní vzdělávání nepotřebují - tyto děti potřebují péči - ale hlavně tyto děti potřebují péči od osob, které jsou k tomu kvalifikované, to znamená zdravotníci. Ne paní učitelky. Všichni víme, že děti do tří let vytváří svoji osobnost. Samozřejmě do tří let to dítě funguje v nejlepším případě, z mého pohledu, s matkou. Chápu případy, že dítě musí nějakým způsobem - že jsou případy, kdy matka musí jít pracovat a potřebuje dítě zabezpečit. Nicméně je naprosto neslučitelné (?nepřijatelné), aby tyto děti byly jenom pro dodržení počtu povinně dosazovány do mateřských školek.

Jak už jsem zmínila, problémy toho rozdílu nejsou jen mentální a motorické. Dalším problémem jsou bezpečnostní limity, odlišné hygienické požadavky. Ty děti mají úplně jiné nároky, jinou skladbu jídelníčku, bezpečnostního režimu, problém s hračkami a obecným přístupem, polední odpočinek. Když jsme si povídali třeba o vycházkách, tak vy všichni víte, jak je v současnosti školka nastavena. Jedna paní učitelka přijde na ráno, zhruba na sedmou hodinu - někde to mívají i dřív - zhruba na sedmou hodinu, kdy kolem poledne ji vystřídá druhá paní učitelka. Společně tam jsou na oběd a potom druhá paní učitelka má odpolední.

A představte si, že každá ta paní učitelka má dvacet a více dětí. Jak by s těmi dětmi, kdyby tam měla děti dvouleté, mohla vůbec jít na vycházku? Než oblečete skupinku dvouletých dětí a potom necháte tu další tři až šest se obléct, tak máte minimálně půl hodiny za sebou. A po pár metrech se vám dvouleté děti unaví a vy je nemáte komu svěřit, protože jste tam na to sama. A těch případů a komplikací toho, proč dvouleté děti ve školce nemají co dělat, je opravdu daleko víc.

Možná mnozí z vás četli knížku od Fulghuma "Vše, co jsem musel vědět, jsem se naučil v mateřské školce". A tak to je. Mateřská školka má vzdělávat. Tak prosím dopřejme mateřské školce a paním učitelkám, aby to vzdělávání dětem dopřály. Protože potom tady stojíme před tím, jestli je priorita mateřské školky přebalovat, nebo připravovat děti před nástupem do školy. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

Žádné komentáře:

Okomentovat