24.4.18

Starostové z celé republiky se shodují, že se musí školský zákon změnit, aby dvouletí nebyli povinně přijímáni do mateřských školek

Města a obce požadují, aby se z novely školského zákona vypustila povinnost samospráv vytvořit od 1. září 2020 místa pro všechny dvouleté děti. Samosprávy na rozšíření mateřských škol nedostaly od státu slibované peníze.

Nárokovost dvouletých byla vložena do novely školského zákona pozměňovacím návrhem poslanců v rámci legislativního procesu v roce 2016. To je v rozporu s běžným postupem, jelikož před přijetím novely školského zákona nebyla umožněna diskuse v rámci meziresortního připomínkového řízení. Součástí přípravy má být totiž i vyčíslení finančních dopadů do státního rozpočtu a rozpočtu územních samospráv.

V terénu nebyl rovněž nijak detailně prověřen dopad této nové povinnosti z hlediska sociální oblasti nebo investičních a provozních možností, rovněž tak nebyly ověřeny požadavky v oblasti vzdělávání této kategorie dětí. Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let je třeba ve škole přijmout nutná bezpečnostní, hygienická a zejména personální opatření. Toto však stojí nemalé finanční prostředky, které ovšem nebyly státem při zavádění této povinnosti obcím a městům, jakožto zřizovatelům mateřských školek, nijak garantovány.

„Nařídit povinnost bez předchozího projednání a jistoty financování je pro města a obce nepřijatelný a nezodpovědný způsob přípravy zákonů. Starostky a starostové z celé České republiky požadují buď garanci státu na financování nárokového předškolního vzdělávání už pro dvouleté děti, a to jak z pohledu investic, tak provozu, nebo požadují změnu školského zákona a ponechání přijímání dvouletých dle kapacity školky, jako tomu bylo dosud,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Svaz proto podporuje poslanecký návrh, kterým by došlo ke zrušení nárokovosti přijímání dvouletých dětí do mateřských škol.“

Mateřská škola je institucí, která se v České republice tradičně zaměřuje především na děti od tří do šesti let, přičemž od roku 2020 se mají do školky přijímat povinně dvouleté děti v rámci tzv. předškolního vzdělávání a přípravy na povinnou školní docházku. Tomu odpovídají nastavené podmínky i příprava budoucích učitelů, která směřuje zejména k dětem od tří let. V posledních letech však není výjimkou přijímání dětí mladších tří let do mateřské školy, avšak v závislosti na demografii dané obce nebo města, vyspělosti přijímaného dítěte a především dle volné kapacity mateřské školky. Statistické údaje MŠMT uvádějí pro školní rok 2016/2017 zařazení cca 45 % dětí mladších tří let do mateřských škol z cca 100 tis. dětí.

Ne všem žádostem o přijetí dětí lze vyhovět, velký problém s kapacitami mateřských škol mají zejména Praha a střední Čechy.

Již při přijímání této povinnosti vyslovil na návrh Svazu své veto prezident republiky Miloš Zeman, kdy se ztotožnil se zásadními připomínkami Svazu, Poslanecká sněmovna však prezidentské veto přehlasovala. I proto se po více než roce k této věci vrací poslanci formou jejich návrhu, jelikož dosud nebyla státem naplněna očekávání měst a obcí uváděná při zavádění této povinnosti v roce 2016.

Žádné komentáře:

Okomentovat