18.4.18

Společnosti učitelů matematiky JČMF: Stanovisko k výuce matematiky metodou prof. Hejného

Ve stanovisku SUMA se kromě jiného uvádí: "Je doloženo (například poslední zprávou České školní inspekce), že ve znalostech žáků, kteří byli vyučováni Hejného metodou a ostatními žáky nejsou na výstupu zjištěny významnější rozdíly. Nejsou tedy podložené ani útoky na Hejného metodu, že absolventi této metody mají zásadní nedostatky v některých partiích, ani nekritická argumentace zastánců, že se jedná o metodu, která výrazně přispívá ke zlepšení znalostí žáků."

Výbor Společnosti učitelů matematiky (SUMA) projednal a schválil následující stanovisko k výuce matematiky metodou prof. Hejného:
  1. Možných metod výuky matematiky je celá řada a dobrý učitel jich v různých situacích přiměřeně využívá.
  2. V žádném případě nejsou jen dvě metody: Hejného (nová a moderní) a zastaralá, jak mediální zkratka napovídá.
  3. Žádná metoda není univerzální, samospasitelná a pro všechny děti bez výjimky vhodná.
  4. Vyučuje-li Hejného metodou učitel, který ji pochopil a s metodou se ztotožnil a je-li třída k tomu vhodná, může tato výuka vést k dobrým výsledkům. Dostane-li však učitel příkazem, že takto musí učit, je to často kontraproduktivní. To přirozeně platí pro jakoukoli jinou metodu výuky. 
  5. Je doloženo (například poslední zprávou České školní inspekce), že ve znalostech žáků, kteří byli vyučováni Hejného metodou a ostatními žáky nejsou na výstupu zjištěny významnější rozdíly. Nejsou tedy podložené ani útoky na Hejného metodu, že absolventi této metody mají zásadní nedostatky v některých partiích, ani nekritická argumentace zastánců, že se jedná o metodu, která výrazně přispívá ke zlepšení znalostí žáků.

V Brně dně 8. 3. 2018

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
předseda Společnosti učitelů matematiky


2 komentáře:

anonym řekl(a)...

Pokud čtu zprávu ČŠI správně, pak se ČŠI zabývala jen 1. stupněm a nehodnotila třídy vyučované striktně Hejného metodikou, ale v nějaké míře využívající její postupy.Takže nic nevíme.
Viz kap. 5.3.1 v http://www.csicr.cz/getattachment/17f8e265-b04f-4459-a106-3aecbf735ca0/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-na-urovni-5-a-9-rocniku-ZS-zaverecna-zprava.pdf

Eva Adamová řekl(a)...

Fuchs se vyjádřil velmi šalamounsky: Já neříkám tak ani tak, ale na má slova dojde.

Okomentovat