9.4.18

Otevřeno: Stát selhává v podpoře učitelů, shodli se hosté Noci vzdělávání

Zlepšení českého vzdělávání závisí na změně přístupu státu a společnosti. Na této myšlence se na brněnské Noci vzdělávání shodli děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Němec a programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký. Druhého ročníku středeční Noci vzdělávání se na šesti pedagogických fakultách v republice zúčastnilo více než 1600 lidí.

„Ze strany státu nepociťuji přílišný zájem věnovat vzdělávací politice skutečný čas a úsilí. Na pedagogické fakulty jsou kladeny velké nároky, které bez finanční podpory a jasné koncepce nemohou plnit. Ani učitelé nejsou za svou práci dostatečně ohodnoceni. Odpovídající by byl minimálně dvojnásobek průměrné mzdy, tedy něco okolo 60 tisíc měsíčně. K tomu je ale nutná společenská shoda a sdílená vize, kam celý vzdělávací systém směřovat, a ta v Česku zatím není. Současná vláda v demisi tomuto stavu příliš nenapomáhá, prohlubuje anomii společnosti a přispívá k deziluzi pedagogů a mnohých rodičů,“ vysvětloval děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Němec.

Debata s názvem: Jak stát (ne)podporuje učitele probíhala na půdě Masarykovy univerzity v Brně od 20 do 22 hodin. Podobně během diskuze situaci komentoval také programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své agendě selhává, nedělá pořádnou vzdělávací politiku, která by učitelům pomohla snížit administrativní zátěž a zajistit dobré pracovní podmínky. České školství je navíc řízeno zcela nekoncepčně, nevychází se z dat ani výzkumů a dlouhodobé strategie jsou spíše na oko.“

Na brněnské Noci vzdělávání diskutovali o školství také Ondřej Kania, lektorka Hejného matematiky Eva Blažová nebo zástupci Zvol si info. Kromě toho zazněly zajímavé přednášky o badatelské výuce, moci ve vzdělávání, emoční sebeobraně, poradních kruzích ve vzdělávání nebo přebíraní zodpovědnosti za své učení. Studenti z organizace Otevřeno se snaží Nocí vzdělávání otevírat debatu o důležitých otázkách českého vzdělávacího systému.

Otevřeno

Otevřeno je nezávislá iniciativa studentů pedagogických oborů, kteří dosahují inovací ve vzdělávání tím, že je prosazují na svých domovských fakultách a ovlivňují tak budoucí učitele. Jde o celostátní veřejně prospěšný projekt, který aktuálně sdružuje studenty 6 českých univerzit. Vizi Otevřena formuluje společné prohlášení 21 idejí pro vzdělávání ve 21. století.

Noc vzdělávání

Noc vzdělávání je událostí, která se snaží zvýšit povědomí o důležitých oblastech školství. Chceme propojovat odborníky, budoucí pedagogy, učitele i veřejnost a nabízet jim společnou platformu, kde si mohou vyměňovat názory a nacházet nové podněty a inspiraci. Zároveň chceme studentům různých oborů zprostředkovat přednášky ostatních učitelů z jejich fakulty, se kterými by se třeba v rámci svých hodin nesetkali. Cílem je hledat odpovědi na otázky budoucnosti českého vzdělávacího systému. Během celé Noci vzdělávání tak probíhají různé přednášky, besedy, workshopy a promítání na téma vzdělávání.

Stránky Noci vzdělávání: nocvzdelavani.cz
Web Otevřena: otevreno.org – Facebook: facebook.com/otevreno.org

1 komentář:

Jiri Janecek řekl(a)...

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své agendě selhává, nedělá pořádnou vzdělávací politiku, která by učitelům pomohla snížit administrativní zátěž a zajistit dobré pracovní podmínky. České školství je navíc řízeno zcela nekoncepčně, nevychází se z dat ani výzkumů a dlouhodobé strategie jsou spíše na oko.“

No, vypujcim si od pana Sotolare: „nestačí pouze kritizovat, ale je nutné přijít s pozitivní alternativou. Kdo jen kritizuje a nepřináší svou alternativu, je kverulant.“

Okomentovat