14.4.18

Kateřina Valachová: I přes tři rekordní rozpočty chybí stále ve vzdělávacím systému ročně minimálně 50 miliard

 
Z interpelace Kateřiny Valachové na 12. schůzi Poslanecké sněmovny dne 12. dubna 2018 vybíráme: Rozumím tady tomu tak, že bez ohledu na oslabení kapitoly rozpočtu školství o 400 milionů korun nebude nějak ohroženo to, že vláda splní usnesení Sněmovny, které ji zavazuje od 1. září navýšit platy učitelů a mzdy neučitelů.


Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedo vlády, dovolte, abych také já učinila dotaz směřující ke stávajícímu financování slev na jízdném, tak jak to bylo zveřejněno v rámci médií. Budu stručná, protože už jsem samozřejmě vyslechla interpelaci kolegy Dominika Feriho. Věc je jednoduchá. Poslanecká sněmovna skutečně v rámci posledního projednávání rozpočtu pro rok 2018 uložila vládě, aby zjednodušeně řečeno veškeré rezervy či dodatečné výnosy, výnosy z obsluhy státního dluhu použila v roce 2018 prioritně na zvýšení platů učitelů o 15 % od 1. září a od stejného data na zvýšení mezd neučitelů nejméně o 10 %. Otázka tady zní, pokud v tuto chvíli vláda rozhodla o dofinancování tedy nejenom slev jízdného, ale také jak předseda vlády v demisi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zmínil také na opravy silnic, zajímá mě jednoduchá věc. Zkrátka jestli vláda, vážený předsedo vlády, hodlá respektovat usnesení Sněmovny, které ji zavazuje a které bylo výsledkem projednání tady v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem a projevem toho, že vnímáme vzdělávání a financování vzdělávání jako prioritu. Realita je jasná, i přes tři rekordní rozpočty chybí stále ve vzdělávacím systému ročně minimálně 50 miliard.

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Než předám slovo panu předsedovi, stručně: omlouvá se pan poslanec Marek Novák od 14.30 do konce pracovního dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní ministryně Schillerová od 16 hodin do konce pracovního dne. A nyní má slovo pan předseda vlády. Prosím. A předávám řízení. (Střídání předsedajícího.)

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No, tak já se jednak divím, že tedy paní poslankyně za ČSSD mě kritizuje, když vlastně plníme náš program i váš program. Ne, přece to jste vždycky chtěli. Mně jste to vyčítali, že jsme to neudělali, ale v té koaliční vládě vy jste nepřišli a nechtěli jste to. No, tak my jsme to teď udělali a samozřejmě, že platí, co řekla Poslanecká sněmovna. My se podle toho řídíme a budeme řídit a určitě předpokládám, že resort MŠMT, školství příští rok i tím zákonem, kde tady ve Sněmovně navrhovaly některé strany odložení o deset let a i v rámci i pan ministr chtěl to odložit o jeden rok, a já jsem na vládě přesvědčil kolegy, že to budeme plnit, ten váš zákon a že to podpoříme a že ty peníze musíme najít. Takže my se k tomu hlásíme a znovu opakuji: schválený rozpočet 2018 není možné podle rozpočtových pravidel jen tak měnit, ano? A my jsme o tom jednali dlouho a já nechci tady znovu opakovat, že to, co jsme vlastně ušetřili u MŠMT, to jsou ty kurzové rozdíly, že skutečně nemůžeme je přesunout teď a dát učitelům. To není možné podle našich zákonů. Takže my se k tomu hlásíme a znovu opakuji: rozpočet 2019, všichni ho tady budeme schvalovat a my bezezbytku budeme respektovat rozhodnutí Sněmovny.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane premiére. Přeje si paní poslankyně položit doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo.

Poslankyně Kateřina Valachová: Rozumím tady tomu tak, že bez ohledu na oslabení kapitoly rozpočtu školství o 400 milionů korun nebude nějak ohroženo to, že vláda splní usnesení Sněmovny, které ji zavazuje od 1. září navýšit platy učitelů a mzdy neučitelů.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím, pane premiére.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ještě jednou, těch 400 milionů je 300 kurzové rozdíly, které jsme ušetřili, a 100 je nevyčerpaný investiční program pro vysoké školy. Takže tyhle peníze se nedají vůbec už vyčerpat a my je nemůžeme přesunout na platy učitelů. A usnesení, já si nepamatuji, jestli je to od 1. 9. nebo je od 1. ledna, ale samozřejmě my respektujeme a je priorita pro nás navyšovat platy pedagogů. Určitě ano.


Žádné komentáře:

Okomentovat