11.4.18

Jiří Mihola: Relevantní nabídkou musí být dětské skupiny

 
Z projevu při projednávání návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění školský zákon v Poslanecké sněmovně v úterý 10. dubna 2018, vybíráme: "My se tady můžeme v těch našich úvahách vracet nostalgicky k jeslím, ale vzpomeňme, že v minulém volebním období jsme prosadili zákon o dětské skupině. KDU-ČSL tedy vidí vstřícné řešení v institucionalizaci dětských skupin. Ty musí být kvalitní a dostupné všem. Nejenom těm, kteří na to mají. A opět bych chtěl zdůraznit, že tedy řešením je finančně podpořit jesle a dětské skupiny, kde podle vývojové psychologie bude maximálně patnáct dětí na skupinu. Budou mít svoje tempo, nabídku správných hraček, možnost odpočinku i her podle volby, přebalovací pulty, odborný personál. K tomu je zapotřebí podpora vícero ministerstev. Minimálně od Ministerstva práce a sociálních věcí, případně Ministerstva zdravotnictví. A jsem rád, že jsem postřehl v uplynulých týdnech, že ta debata se již významně posunula, protože víme, jak je mezi těmi ministerstvy složitá, nejen v oblasti školství."Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Povinnost přijímat dvouleté děti do mateřských škol se dostala do školského zákona nikoliv po koaliční dohodě, jak by se mohlo zdát, protože se tady odkazuje na minulé volební období. Bylo to prostřednictvím pozměňovacího návrhu a bylo by možná zajímavé se podívat, kdo to vlastně podpořil, že to prošlo. Klub KDU-ČSL to určitě nebyl. Všichni jeho poslanci totiž tehdy hlasovali proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Lze to dobře dohledat.

A čas nám dal za pravdu, jak bylo vlastně slyšet už od několika mých předřečníků. Dneska tady toto opatření kritizují na prvním místě, zdůrazňuji, rodiče. Těch se to nejvíc týká. Ředitelé, učitelé mateřských škol, dětští psychologové a samozřejmě také zřizovatelé.

Ke mně do kanceláře přišla řada těch ředitelek a učitelek mateřských škol, ale také řada starostů a místostarostů, kteří na tento problém velmi významně upozorňovali. Mám tady jedno autentické vyjádření, abych nesděloval nějaké své dojmy, nebo jenom co člověk nastudoval a vyslechl. Takže přímo z jedné z té poslední návštěvy, kdy to byla skupina pěti ředitelek z Brna-venkova, poněvadž jsem brněnský poslanec, tak toto autentické vyjádření říká, že už mají tu zkušenost, že to není strach z ničeho. Máme v mateřské škole tyto děti dva roky, už poukazují tyto ředitelky. A zjišťujeme na třídách, jak nás tyto děti omezují. Děti se potřebují domazlit, počůrají se. Potřebují pomoc v samoobslužných činnostech. V ten moment potom je (jde) plánovaná činnost a věnování se starším naprosto bokem.

Malé děti lze zaujmout maximálně na jednu krátkodobou činnost během dopoledne. Ostatní děti tak ruší. Totéž u jídla. Totéž při oblékání. Byly tady zmíněny ty vycházky. Děti jsou vesměs unavené, ty dvouleté, než se oblečou. Neujdou požadovaný okruh. Často usínají na rameni učitelky. Učitelky tyto děti nosí. Pokud se chtějí včas vrátit do mateřské školy, děti nejsou naučené chodit, často se pronesou. Učitelky to odnáší zdravím. Děti starší jsou šizeny na programové nabídce. Školkám chybí vybavení pro hry dvouletých dětí, prostory na pohyb, místa pro přebalovací pulty. Často se tyto záležitosti dějí třeba na schodišti. Tak to není 21. století ani v mateřských školkách, určitě tady toto. KDU-ČSL ale vnímá, že je určitá odůvodněná poptávka po možnosti umístit dvouleté děti do zařízení, které se o ně postará, ať už z jakýchkoliv důvodů. Například někdo potřebuje splácet hypotéku a prostě do té práce spěchá anebo z jiných vážných důvodů.

My se tady můžeme v těch našich úvahách vracet nostalgicky k jeslím, ale vzpomeňme, že v minulém volebním období jsme prosadili zákon o dětské skupině. KDU-ČSL tedy vidí vstřícné řešení v institucionalizaci dětských skupin. Ty musí být kvalitní a dostupné všem. Nejenom těm, kteří na to mají. A opět bych chtěl zdůraznit, že tedy řešením je finančně podpořit jesle a dětské skupiny, kde podle vývojové psychologie bude maximálně patnáct dětí na skupinu. Budou mít svoje tempo, nabídku správných hraček, možnost odpočinku i her podle volby, přebalovací pulty, odborný personál. K tomu je zapotřebí podpora vícero ministerstev. Minimálně od Ministerstva práce a sociálních věcí, případně Ministerstva zdravotnictví. A jsem rád, že jsem postřehl v uplynulých týdnech, že ta debata se již významně posunula, protože víme, jak je mezi těmi ministerstvy složitá, nejen v oblasti školství.

A je třeba nastavit tu finanční podporu těchto zařízení tak, aby rodiče mohli finančně poplatek utáhnout a dítě bylo spokojené. Nárokovost tím pádem bude zachována pro matky s dvouletou mateřskou dovolenou, která reálně je, že. A budeme mít kam děti dávat a možnost budovat kariéru a podpořit rodinu. Návrh Václava Klause, pokud jsem ho pročítal, toto neřeší, i když tady někteří kolegové ty dětské skupiny připomněli nebo zdůraznili. Má naopak ještě tu svojí druhou část, o které již byla řeč. V ní se hovoří o zrušení povinného předškolního roku v mateřské škole. Tato norma byla přijata v minulém volebním období a platí teprve od září 2017. Podotýkám, že KDU-ČSL mým prostřednictvím prosadila do školského zákona alternativu v podobě domácího vzdělávání. Existuje tady ta možnost, která je administrativně nenáročná, skutečně nenáročná. Proto jsme jí tam prosadili jako možnost pro ty, kteří tu povinnost prostě odmítají, nebo se cítí jako nějak svázáni.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že KDU-ČSL podpoří zrušení povinnosti mateřských škol přijímat dvouleté děti. Stejně jako předkladatel návrhu zákona tvrdíme, že zákon nebude bránit těm, kteří dobrovolně dvouleté děti jsou schopny a ochotny přijímat - tedy ty mateřské školy. Relevantní nabídkou musí být ale dětské skupiny, jak jsem dříve upozornil. Zrušení povinného předškolního roku v mateřské škole KDU-ČSL nepodpoří. Jednak jsme prosadili možnost domácího vzdělávání a také zatím neuplynula nebo uplynula jen velmi krátká doba, abychom přijatý zákon relevantně vyhodnotili. Není to zase nějaký můj osobní dojem, ale je to po konzultaci s řadou odborníků. A všichni dobře víme, že není dobře v českém školství, aby zde neustále převládal přístup - jeden hot a druhý čehý. Neustále něco měnit, vždycky přijmout a vzápětí změnit bez nějakého racionálního a důkladného vyhodnocení.

Zrušení části týkající se povinného předškolního roku v mateřské škole je tedy možné vyřešit pozměňujícím návrhem. A pokud u předkladatele k tomu nebude vůle, jsem připraven předložit vlastní novelu, která bude řešit pouze zrušení té povinnosti mateřských škol přijímat ty dvouleté děti. Tady pevně věřím, že nalezneme shodu napříč politickými kluby, napříč celou Sněmovnou. Děkuji vám za pozornost.

Žádné komentáře:

Okomentovat