9.4.18

Jan Sláma: Spása odborného školství

Hurá, už se přišlo na to, jak naplníme továrny a dílny kvalifikovanými pracovníky. Dokonce mistry! Už se na to skutečně těším.

Nedávno jsem vzpomněl jak před dvaceti lety jsme upozorňovali na budoucí dopady neblahé školské a hospodářské politiky. „Jako když hrách na zeď hází,“ tak se jmenoval můj nedávný článek, který připomínal právě jiný, který před těmi dvaceti lety vyšel v Hospodářských novinách, kde jsem varoval před tím co přijde. Lidem, kteří problematice rozuměli, nikdo nenaslouchal. Trh měl všechno vyřešit. Tak zákony trhu plnily gymnázia a vyprazdňovaly třídy základních škol.

Z článku v Britských listech vybíráme:

Jak vypadá reálná skutečnost? Sdělovací prostředky upozorňují na to, že v krátké době řada profesí zanikne s rychlým nárůstem robotizace a automatizace. To pochopitelně vede rodiče k zamyšlení, zda to či ono řemeslo je vůbec perspektivní. I takový celkem žádaný obor jako Automechanik, nutí rodiče ke zvažování. Automobilismus se dostal do stadia, že je spíše překážkou než přínosem. Hovoří se o sdíleném využívání aut. Přinese to jejich výrazný úbytek a zánik potřeby auto vlastnit? A tedy i sníženou potřebu je opravovat?

Ve Školských vzdělávacích programech je sice věnován prostor pro praktické vyučování, ale počítá s tím, že školy nejsou pro ně vybaveny, a tak umožňuje nahradit je jakýmisi pseudo praktickými náhradami.

Současně je ale dnes proklamováno, že když mohly být školy masově vybavovány počítačovými učebnami, neměl by být problém vybavit školy dílnami. Jak rychle dokážeme ale zabezpečit kvalitní učitele pro tyto programy už bude méně snadné. Jak zabezpečit, aby splňovali pedagogické požadavky. Na základních školách mají většinu ženy na místě učitelek. Řemeslo ale stále spíš provádějí muži. I samotná odborná učiliště neoplývají přebytkem kvalifikovaných mistrů odborné výchovy. Často je problém kvalitního a kvalifikovaného odborníka získat a udržet. Mnozí totiž přešli do lukrativnější podnikatelské sféry nebo do důchodu. Kromě toho požadavky na splnění kvalifikace jsou dosti náročné.

Shrneme li situaci, pak zde máme snižující se kvalitu vzdělání dětí opouštějících základní školy. Mnohé se učit nechtěly vůbec, učení je nebavilo, nebyly motivované. S praktickými činnostmi, které je mohly zaujmout, se seznamovaly jen sporadicky nebo vůbec ne. Pokud se spíše náhodně než ze zájmu dostaly na učební obor, pak i když ho absolvují lze ztěží očekávat, že dodatečně zájem získají.

A tady přichází ten zázrak. Přinášejí ho „mistrovské zkoušky.“ Protagonisty jsou ti, kteří stáli na začátku tohoto marasmu. Je to nápad k smíchu, pokud ne k pláči.
3 komentáře:

Jiri Janecek řekl(a)...

Oba clanky jsou na Britske Listy prekvapive dobre...

mirek vaněk řekl(a)...

"Lidem, kteří problematice rozuměli, nikdo nenaslouchal."

Dnes občas naslouchá, ale úředník a politik si to stejně udělá po svém.

Myšlenka mistrovských zkoušek má vyřešit problém s neúspěchem nástaveb u státní maturity, ale neuvědomuje si, že kvalitu žáka nezachrání ani vznešeně znějící titul. Buďto bude mistrovská zkouška náročností odpovídat svému názvu a pak ji udělá málokdo(včetně inflačních maturantů) nebo bude odpovídat kvalitě žáků a pak bude bepředmětná.
Problém je v inflaci vzdělávacích dokladů. A to se dalšími papíry nezlepší.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Odborníkům na vzdělání, odborným konzultantům, programovým ředitelům a výzkumným auditorům se dopřává sluchu hojně a setrvale. Snad jedině Václav Moravec ne. Ale on je vůbec takový nějaký divný...

Okomentovat