3.4.18

Ivana Kalinová: Kraj: Školství v regionu nelikvidujeme

Radní Karlovarského kraje pro školství Jaroslav Bradáč (nez.) odmítá kritiku Středoškolské unie, která se ostře vymezila k rušení lyceí v kraji a změnám v oborové struktuře krajských středních škol.

Z rozhovoru v Sokolovský.Deník.cz vybíráme:

Jak si žáci vybírají školy?

Školy v kraji se naplňují nikoliv podle potřeb zaměstnavatelů a tedy budoucího uplatnění absolventů na trhu práce, ale podle popularity jednotlivých oborů a preferencí uchazečů a jejich rodičů. To však často nejde ruku v ruce se studijními předpoklady uchazečů, ani s potřebami trhu práce. V potaz jsme ale brali i sociální hledisko, tedy stírání rozdílů mezi žáky se slabým socioekonomickým zázemím a jejich bohatšími spolužáky. Po sloučení škol se mohou žáci vzdělávat v moderních, kvalitně personálně i materiálně zajištěných školách. Ambicí kraje je nabídnout žákům v první řadě kvalitní zázemí ve školách a pro potřebné potom v dalším kroku vytvořit podmínky pro to, aby pro ně byly tyto školy dosažitelné.


Přijdou žáci rušením lyceí o přístup k dalšímu vzdělávání?

Ne, cestu k dalšímu vzdělávání mají otevřenou všichni absolventi středních škol. Absolventi učebních oborů se mohou dále vzdělávat v nástavbovém studiu, výjimkou není ani další pokračování ve vyšším odborném či vysokoškolském vzdělávání. Primárně jsou pro další vysokoškolské studium samozřejmě předurčení absolventi gymnázií. Ale pokračují v něm i absolventi středních odborných škol. Lycea pak představují jakýsi mezičlánek mezi středním všeobecným a odborným vzděláním, ale nezaujímají ve vzdělávací soustavě nezastupitelnou roli.

Žádné komentáře:

Okomentovat