16.4.18

Hejtman Netolický: Inkluze způsobuje problémy nejen speciálním školám

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v rámci svých pravidelných výjezdů do regionu Poličku a nejbližší okolí. V úvodu cesty zavítal do Speciální základní školy Bystré, pracoviště Polička, kde s ředitelkou Ditou Bomberovou hovořil především o současném fungování speciálního školství po zavedení inkluze od 1. září 2016, ale také o rozvoji zařízení včetně investiční činnosti kraje.

Jedním z hlavních problémů je v současné době fungování Speciálního pedagogického centra, které se potýká s nedostatkem speciálních pedagogů. „Po zavedení inkluze od 1. září 2016 škola de facto nepřijímá děti z běžných mateřských škol do praktické školy. Celkově má v letošním školním roce 56 žáků z toho 29 v praktické škole. V příštím roce však odejde 11 žáků deváté třídy, což pro školu znamená další velmi citelný úbytek. O to více se zařízení zaměřuje na péči o těžce postižené žáky v rámci speciální školy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Jedním z důsledků inkluze je také velmi vysoký nárůst přihlášek na víceletá gymnázia v našem kraji, a to konkrétně o 350 dětí. Rodiče často volí tuto variantu především kvůli tomu, že mají obavu, aby bylo jejich dítěti zajištěno co nejkvalitnější možné vzdělání,“ řekl Netolický, který se zajímal o postup při umisťování dětí do speciálních a praktických škol a detailní rozdíly mezi současnou a bývalou právní úpravou.

S ředitelkou hejtman debatoval také o dalším rozvoji školy a stávajících problémech, se kterými se potýká. „V příštím školním roce zařízení otevře vlastní školku s kapacitou deset dětí, což nabídne speciální péči dětem již od této fáze vzdělávání. Jedním ze současných problémů, které chceme pomoci řešit, je fungování speciálně pedagogického centra. Vzhledem k nárůstu agendy a počtu klientů se zařízení dostává do problému s personálem a bylo by potřeba přijmout dalšího speciálního pedagoga,“ řekl hejtman a přiblížil jednu z investic, kterou kraj v letošním roce plánuje. „Připravujeme zateplení budovy odloučeného pracoviště v Poličce za dva a čtvrt milionu korun. Snažíme se všem našim zařízením dát nový kabát, který nejenže dobře vypadá na pohled, ale především šetří provozní finanční prostředky, které může zařízení využít jinak,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Speciální základní škola Bystré

Ve škole se vzdělávají žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Hlavním cílem školy je přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám každého žáka, připravit je pro praktický život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků. Všichni žáci se vzdělávají dle platných vzdělávacích programů. Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení – Speciálně pedagogickým centrem a PPP Ústí nad Orlicí.

V bysterské škole se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Podporu zajišťují osobní asistenti (služby osobní asistence jsou zajišťovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi působící ve svitavském regionu). Součástí školy je Přípravný stupeň a nově byla zřízena pro žáky s poruchou autistického spektra třída, která je umístěna na odloučeném pracovišti školy – Multifunkčním domě na náměstí v Bystrém.

V poličské škole žáci navštěvují ZŠ praktickou, která je určena žákům s lehkým mentálním postižením, více vadami a autismem (v kombinaci s mentálním postižením). Třídy se naplňují do počtu čtyř až šesti žáků. Nezbytná je pomoc pedagogických asistentů nebo osobních asistentů. Součástí školy je školní družina, která zajišťuje žákům obědy, odpolední volnočasové aktivity a přípravu na vyučování.

3 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Naše speciální třídy - odchod sedmi příchod dvou. přitom nám na základce sedí tři děti, které mají napsáno - SVP z důvodů dlouhodobých problémů zdravotního charakteru. Jestli čekáte, že jsou to děti nějak chronicky nemocné s velkou absencí, tak to je váš velký omyl. Jsou to děti, které mají asi tak jednou za rok týden rýmu a kašel. Jsou to děti, které se všem speckařům jeví, jako zcela jasně mentálně postižené. Jenže diagnoza a návrh na specku se umělohmotně oddalují. Třeba se uzdraví časem, co já vím?

Tomáš Barták řekl(a)...

A úroveň základních škol klesá...
A potřebným žákům, kteří se trápí v běžných ZŠ, neumí učitelé pomoci. Logicky. Pseudohumanismus v přímém přenosu. Toto je česká cesta inkluze. Za málo peněz hodně falešné muziky.

Ferda44 řekl(a)...

Na to, aby pan hejtman za ČSSD zjistil to co popisuje, nemusel nikam jezdit. Že je ta sociálně demokratická valachovština pitomost je jasné i mírně mentálně retardovaným.

Okomentovat