24.4.18

EDUin: Pojetí přijímacích zkoušek na střední školy negativně ovlivňuje vzdělávání na základních školách, je nutné je revidovat

Učitelé ze základních škol stále častěji upozorňují, že podoba jednotných přijímacích testů na střední školy deformuje obsah vzdělávání na některých základních školách. Úlohy jsou z významné části zaměřeny na ověřování nevyužitelných znalostí, zejména v českém jazyce. Cermat zároveň přiznává, že podobu testů může ovlivnit relativně malá vlivová skupina a vedení Cermatu nemá problém s tím, takové objednávce vyhovět. Zároveň upozorňujeme na fakt, že zavedení testů velmi pravděpodobně zvýšilo riziko nárůstu nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.

Z diskusí s učiteli na různých základních školách vyplývá, že minimálně v 9. třídách musejí vlivem aktuální podoby přijímacích zkoušek rezignovat na vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů v jejich šíři a hloubce. Místo toho se věnují přípravě na testy. Ředitel Cermatu Jiří Zíka v rozhovoru pro Aktuálně.cz potvrzuje, že testy mají skutečně přimět školy k tomu, aby na ně své žáky připravovaly. Fakt, na nějž upozorňuje v Auditu českého vzdělávacího systému odborník z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Tomáš Bouda, tedy že přijímací zkoušky deformují vzdělávání na základních školách, však nevnímá.

Podle prohlášení ředitele Cermat ve stejném rozhovoru došlo také v případě jednoho testu ke zvýšení obtížnosti. Test z matematiky pro uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích byl upraven na základě požadavků několika škol, které mají speciální matematické třídy.

Výzkumnice z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Jana Straková, stejně jako další odborníci, upozorňují na pravděpodobný negativní vliv, jaký mají přijímací zkoušky na děti z méně podnětného prostředí a jejich šanci i motivaci dosáhnout maturitního vzdělání.

S ohledem na výše uvedené vyzýváme MŠMT, aby:

  • V souladu s požadavky Auditu vzdělávacího systému v ČR revidovalo přijímací zkoušky, nastavení náročnosti testů a proces, jakým je tato náročnost určována.
  • Požadujeme revizi obsahu testů s ohledem na jejich strukturu, vyváženost a vliv na podobu základního vzdělávání.
  • Navrhujeme neprodleně provést analýzu vlivu přijímacích zkoušek na skupinu dětí pocházejících z méně podnětného prostředí.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Každoročně se opakující stížnosti na neřešené problémy přijímacích zkoušek a nezodpovězené otázky, které se dotýkají jejich vlivu, doposud nevyvolaly na ministerstvu školství potřebu jakkoliv analyzovat či revidovat, co vlastně přijímací zkoušky způsobují. Je proto třeba neustále opakovat, že je třeba začít místo chaotických a nepromyšlených kroků dělat skutečnou vzdělávací politiku.“

13 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Po zavedení přijímacích zkoušek, umí žási prvních ročníků střední školy víc než v předchozích letech. Je to poznat i na učních. To je přímá zkušenost. Tak o čem tu EduIn mluví?

krtek řekl(a)...

Zvýšila se obtížnost přijímacích zkoušek do víceletých gymnázií a závěr je, že v 9. třídě se žáci připravují na testy. Logika EDUinu mi dělá starosti.

Eva Adamová řekl(a)...

Přijímačky na výuku vliv mají, ale o tom, zda je skutečně negativní, by se dalo dlouze diskutovat. Za matematiku ale mohu říci, že mají rozhodně méně škodlivý vliv než bývalé SCIO testy, které jsme v našem kraji rovněž dělali u přijímaček povinně.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ani v češtině nevidím zásadně škodlivý vlív. Trojslabičné slovo podle vzoru hrad nebo přísudek jmenný nejsou pro budoucí maturanty žádné lingvistické oříšky. To Řehoř XII. v testech ČŠI je daleko horší.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pojetí přijímacích zkoušek na střední školy negativně ovlivňuje vzdělávání na základních školách, je nutné je revidovat

Proč by se ta vzdělávání měla revidovat kvůli nějakému pojetí? Mimoto se už intezivně pracuje na důsledném utajení průběhu revize ervépé, a to kvůli tomu samotnému ervépé.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Možná by nebylo od věci utajit kromě průběhu i celý revidovaný RVP ZV.

Jiří Kostečka řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jiří Kostečka řekl(a)...

A EDUin žvaní a žvaní a žvaní. Jejich experti na vzdělávání buď vůbec neučili, nebo ani nedostudovali. Ale toho, co se děje ve třídě, mají plnou hubu. Zbavíme se těchhle parazitů už konečně?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nezbavíme. Získali pevnou pozici v médiích a navíc jsou vzájemně propojeni. Ministerstvu obvykle "staří známí" vyhovují. Teď se ovšem neziskovky čílí, že nejsou u revize rvp (EDUin, SKAV). Šancí by mohla být silná učitelská profesní organizace.

Zdeněk Sítař řekl(a)...

Žvaním, tedy jsem.....

Nicka Pytlik řekl(a)...

'Žvaním, že nic nežvaním.'

Jiří Kostečka řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jiří Kostečka řekl(a)...

"Úlohy jsou z významné části zaměřeny na ověřování nevyužitelných znalostí, zejména v českém jazyce."

A co má být? Kolik procent středoškolské populace využilo kdy znalost druhé odmocniny? Uvědomují si vůbec ti slavní experti Eduinu, jaké nesmysly tady už roky plácají?

Kromě toho: Co to je "významná část"? Prosím k tomu využitelná tvrdá fakta, EDUine! A hlavně: "významná část" podle koho?

V každém vědním oboru existují pasáže, které nejsou aktuálně využitelné. EDUine, hurá na Einsteina! Ten se aspoň už nemůže bránit.

Okomentovat