5.4.18

EDUin: Budou zrušena průřezová témata? Jaký bude skutečný postup? Proč nebyla otevřena odborná diskuse?

Probíhající revize rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a všeobecné střední vzdělávání stále probíhá v relativně netransparentním režimu. Zveřejněné informace jsou kusé, často velmi obecné a nejasné. Vyzýváme proto MŠMT, aby zodpovědělo následující dotazy.

Národní ústav pro vzdělávání, přímo řízená organizace MŠMT pověřená úkolem revidovat RVP, zveřejnil na svém webu před pár měsíci informační stránku, kde se snaží vysvětlit cíle revize, její průběh a v poslední době také podkladové studie k revizi některých vzdělávacích oblastí.

Jakkoliv je potřeba ocenit alespoň částečnou snahu informovat o tom, co se bude ve změnách obsahu vzdělávání v českých školách dít, dosavadní informace jsou nedostatečné a nelze z nich vyčíst odpovědi na řadu podstatných otázek. Vyzýváme MŠMT, aby následující dotazy zodpovědělo.
  • Jaký bude přesný harmonogram prací na revizi RVP? Z kusých informací lze usoudit, že takový plán existuje, na informační stránce ale uveden není.
  • Proč nebyla otevřena širší odborná diskuse nad revizí RVP? Z kusých informací vyplývá, že někteří lidé měli možnost se k revizím v počátečních fázích vyjádřit, jiní nikoliv, aniž by bylo jasné proč.
  • Uvedené cíle revize jsou na vysoké úrovni obecnosti a není možné z nich vyčíst skutečný záměr. Jak bude revize reflektovat na měnící se technologické a společenské podmínky? Jakým způsobem bude posouzeno, co je dobré v rámcových vzdělávacích programech zachovat, a co naopak může uvolnit místo pro důležité oblasti s malým nebo žádným zastoupením?
  • Z kusých informací vyplývá, že tzv. průřezová vzdělávací témata budou zrušena. Je tomu skutečně tak? Pokud ano, proč bylo o jejich zrušení rozhodnuto předem a bez odborné diskuse? Čím budou případně nahrazeny výchova a vzdělávání v oblasti mediální, environmentální, kulturní a dalších?
Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Není nadále možné, aby revize RVP probíhala za zavřenými dveřmi s tím, že kdo je najde a zaklepe, může jít dál a přispět svou troškou do mlýna. Stojíme před výzvami daleko přesahujícími současný rámec vzdělávání a je třeba, aby se tento rámec významně změnil. Toho ale není možné dosáhnout uvnitř jedné přímo řízené organizace MŠMT.“

24 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Proč nebyla otevřena odborná diskuse?

Rozumějme,
proč se to nedělá podle nás, odborníků na vzdělání, kontultantů a auditorů?
Ostatně, ke zrušení průřezových témat žádné diskuse netřeba!

Eva Adamová řekl(a)...

Ona průřezová témata ještě nejsou zrušená? Já o nich na naší škole už dlouho nic neslyšela. Zhruba tak deset let, od doby, kdy jsme dali SVP do vazby.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Prurezova temata existuji asi tak sto let. Nemela tento vzneseny nazev. Bezni ucitele vzdy, kdyz v predmetu narazili na nejake prolnuti s jinym predmetem nebo se narazilo na problem, tak se u toho zastavili. Jen jim nebylo diktovano, na co se maji jako zamerit. Mohli si sami vybrat a nemuseli vykazovat, kdy ze presne si povidali treba o ekologii.

Josef Soukal řekl(a)...

A co se takhle primárně sejít s představiteli učitelských sdružení, včetně odborů? Komu se vlastně ve školství skládají účty?

"Ministr také upřesnil zástupcům České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, Amnesty International ČR, Nadace Open Society Fund a obecně prospěšné společnosti EDUin, v jaké fázi se nacházejí revize rámcových vzdělávacích programů, na kterých pracuje Národní ústav pro vzdělávání od roku 2016. V současnosti vznikají k jednotlivým vzdělávacím oblastem, oborům a stupňům vzdělávání analytické podkladové studie. "

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/ministr-plaga-jednal-o-skolstvi-se.html?showComment=1523003749901#c1253907771812967697

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ministr také upřesnil zástupcům...

A což to upřesnit třeba také přímo učitelům?

Josef Soukal řekl(a)...

Podle M. Kaderky u Učitelské platformy ministr s učiteli jedná; a vybavuji si, že zástupci PK s ním jednal o školkách. V aktualitách na webu MŠMT jsem ale záznamy o těchto setkáních nenašel.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ministr také upřesnil zástupcům...

A což to upřesnit třeba také přímo učitelům?


Příliš odvážná myšlenka.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zástupci Pedagogické komory jednali jednou s ministrem Robertem Plagou a jednou s premiérem (tohoto jednání se účastnil i pan ministr Plaga). Ani o jednom jednání MŠMT tiskovou zprávu nezveřejnilo...
http://www.pedagogicka-komora.cz/2018/03/zastupci-pedagogicke-komory-jednali-s.html
http://www.pedagogicka-komora.cz/2018/03/pedagogicka-komora-nabidla-premierovi.html

Radek Sárközi řekl(a)...

Opravdu to celé působí ze strany MŠMT tak, že jsou pro ministerstvo názory těch čtyř neziskovek důležitější než názory pedagogů. Obě jednání měla přitom stejné téma. Rovněž jsme za Pedagogickou komoru jednali s panem ministrem Plagou o inkluzi nebo revizi RVP (a řadě dalších témat).

Ygrain řekl(a)...

Jo jo, už jsem delší dobu nezapisovala do třídnice, že bylo probráno průřezové téma marxismus-leninismus, pardon, člověk a společnost. Božínku, jak mně to chybí, moci hezky frontálně od tabule indoktrinovat dětské hlavičky, než si odpoledne zalezu hibernovat do krypty. Nevím, co si počnu se životem, když mi nikdo nebude říkat, co mám kde provázat, samotnou by mě to v životě nenapadlo.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ještě někdo pochybuje o šedé eminenci Neziskovky?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Na druhé straně... téma revize RVP leží na stole už dlouho. A právě učitelé je vytrvale ignorují.

Radek Sárközi řekl(a)...

Pedagogická komora se tématu revize RVP věnuje :-)
http://www.pedagogicka-komora.cz/2018/03/aktualni-tema-revize-ramcovych.html

Radek Sárközi řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Radek Sárközi řekl(a)...

K oběma tématům dělala Pedagogická komora anketu mezi svými členy:

Výstupem revize rámcových vzdělávacích programů by mělo být...
- zestručnění RVP a ŠVP. (26,1 % respondentů)
- takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP. (57,0 % respondentů)
- Revize není zapotřebí, současné RVP jsou zpracovány dobře a ŠVP není třeba předělávat. (6,3 % respondentů)

Současná podoba společného vzdělávání (inkluze) se...
- osvědčila... (2,1 % respondentů)
- neosvědčila, a proto by měla proběhnout její odborná revize. (88,9 % respondentů)

Žáky, kteří byli dříve vzděláváni podle Přílohy RVP ZV-LMP, by měl vyučovat především...
- speciální pedagog nebo učitel, který absolvoval studium speciální pedagogiky (dřívější stav). (78,7 % respondentů)
- učitel s pomocí asistenta (současný stav). (9,4 % respondentů)
- učitel bez pomoci asistenta. (0,0 % respondentů)

http://www.pedagogicka-komora.cz/2018/03/vysledky-ankety-mezi-cleny-spolku.html

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tedy popravdě řečeno revize ervépé může být pytlikům tak nějak ukradena. Stejně, jako to ervépé stávající. Když už celá ta slavná reforma nepomohla, tak alespoň nijak znatelně neuškodila. I nadále v souladu s ešvépé zkompetentňují pytlici svoje žáky v tom, co uznají pytlici za potřebné, způsobem, který vidí jako vhodný. A hodlají tak činit i nadále. Reformy ať si zuří takřka revolučně...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

- takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP. (57,0 % respondentů)

Proč tohle ptydepe? Jde zjevně o návrat k jednotným osnovám. Bylo by slušné, aby to obě strany konečně pojmenovaly zřetelně.

Radek Sárközi řekl(a)...

Protože nejde o návrat k osnovám, je to záměrně formulováno takto. V zahraničí není dvoustupňové kurikulum až tak časté...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Přesně to očekávám. Vznikne něco mezi ŠVP a osnovami. (70 % osnov a 30 % ŠVP.) Ale na druhé straně toto asi nejlépe obráží hlas učitelského lidu.

Radek Sárközi řekl(a)...

Variant je více. Např. ŠVP nepovinné, vzorový ŠVP, více vzorových ŠVP, žádné ŠVP. :-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Znamená to tedy, že MŠMT pracuje na revizi a ještě nemá tušení, co mu z toho vyleze? 2020 se blíží a zatím čteme jen o podkladových studiích průřezových témat. Já jsem zvědav, kdy vypukne fáze "vyčištění" obsahu. Nebo už to začalo?

Radek Sárközi řekl(a)...

MŠMT na revizi nepracuje. Pracuje na něm NÚV. Jaké zadání přesně z MŠMT má, netuším... Mám jen informaci, že očekávané výsledky učení pro ICT a Matematiku od MŠ až po maturitu už jsou skoro hotové...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Zajímalo by mě, zda a jak se na tom podílela Jednota.

Nicka Pytlik řekl(a)...

zda a jak se na tom podílela Jednota

Pytlici se můžou v Šipce zeptat. Pravidelně si tam za syasky kupují jídlo, aby v procesu nepomřeli hlady.
Ale nejsou si jisti ti pytlici, že by tam někoho nějaká revize RVP nějak zvlášť zajímala. Možná tak místo průřezu témat nějaký nářez šunky. Nebo něco na ten způsob.

Okomentovat