9.4.18

E-kniha pro vás: Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež

Příručka z roku 2016, která je v poslední době v médiích kritizována, vymezuje základní pojmy, podává výklad základních principů a východisek a popisuje základní nástroje a postupy při práci s touto skupinou ohrožených dětí. Podle MPSV je určena především kurátorům pro děti a mládež, avšak mnoho z jejích částí má významný přesah do dalších oblastí poskytování sociálně-právní ochrany dětí a příručka se tak může stát cenným zdrojem informací i pro ostatní pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí.


1 komentář:

Vít Tomis řekl(a)...

V případě, že dítě na svém rozhodnutí nestudovat střední školu ani nepracovat přes veškeré poskytnuté informace i pomoc a podporu trvá, je nezbytné zajistit mu pomoc a podporu v systému sociálního zabezpečení, nezvládne-li si dítě tuto pomoc a podporu zajistit samo

A mám já právo nepříspivat do systému sociálního zabezpečení, pokud se z něj platí "tohle"?

Okomentovat