3.4.18

Dotazník: Rozvoj informačně technologických kompetencí na základní škole

Honza Dümont chce ve své bakalářské práci zmapovat aktuální stav rozvoje kompetencí ve vzdělávací oblasti RVP Informační a komunikační technologie (dále bude v dotazníku označována jako informatika, jelikož se jedná o nejčastější označení vyučovacího předmětu naplňujícího převážnou část IKT), vzhledem k vládní Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Jedním z dílčích cílů této strategie, které jsou orientovány na žáky a pedagogy, je rozvoj informatického myšlení. Dotazníkové šetření je cíleno nejen na učitele informaticky zaměřených předmětů, ale také na ostatní učitele základní školy. Vzhledem k analýze výsledků tohoto šetření a následného využití v bakalářské práci je dotazník anonymní.

Žádné komentáře:

Okomentovat