30.4.18

Bořivoj Brdička: Profil Učitel21 (Analýza počátečního stavu realizace dílčího úkolu vládou sledované Strategie digitálního vzdělávání)

Vládou schválená koncepce Strategie digitálního vzdělávání (SDV) se snaží vytvořit podmínky pro inovaci školství, která je v souvislosti s postupující digitalizací většiny oborů lidské činnosti nezbytná. Její realizace bohužel naráží na mnoho problémů, které je třeba řešit. Technické záležitosti v podobě konektivity škol, bezdrátového wifi připojení digitálních zařízení či vybavení učitelů a žáků přístroji jsou sice nezbytnou podmínkou úspěchu, zdaleka ne však dostatečnou.

Mnohem obtížnějším úkolem je související nutnost inovace všech kurikulárních dokumentů. Pokud by se jednalo jen o změny vzdělávací oblasti Informatika a ICT, jejíž formulace ve stávajícím RVP ZŠ je již cca 10 let beznadějně zastaralá, pak by řešení bylo ještě poměrně snadno představitelné. Hodně práce v tomto směru již bylo v rámci přímo řízených organizací MŠMT uděláno, nová koncepce této výuky založená na posunu směrem k informatickému myšlení je v hrubých rysech hotová a bylo by možné ji poměrně rychle dokončit.

Realizace však není ve stávajících podmínkách možná. Odhlédnu-li od zcela nedostatečné časové dotace výuky této oblasti na 1. i na 2. stupni ZŠ, je největším problémem nedostatečná připravenost učitelů navrhované změny uskutečnit. I zde, pokud by se problém týkal pouze učitelů informatiky, řešení, ač obtížné, by ještě nebylo extrémně těžké. Jenže situace je bohužel o mnoho složitější.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jenže situace je bohužel o mnoho složitější.

Mimo jiné i proto, že žáci jsou digitálně a technologicky vesměs úplně mimo.
V uchopení, zpracování a uložení informace v požadovaném formátu, smysluplném a efektivním zpracování textu, grafické i audio informace, analýze dat, ve výpočtech a vizualizaci výsledků, o databázích nehovoře, v algoritmizaci, kódování, tvorbě webových aplikací... Především ale trpí až neuvěřitelným nedostatkem fištronu. Nejsou ochotni a především schopni vstřebávat pojmy, nemají tedy na čem tvořit propojení, stanovit, co se s čím váže, na čem to stojí, co z čeho vyplývá. Netvoří si myšlenkový systém. Bohužel jsou v tom neumětelství podporováni i svými rodiči, kteří zcela zpitoměli pytlikům neznámo kdy a z jakého důvodu.
Tolika let po převratném SIPVZ je to v pravdě katastrofa jen obtížně představitelných rozměrů. Populace hloupne, což hlupáci nevidí. A i kdyby viděli, nepochopí. A i kdyby pochopili, nebudou vědět, co s tím...
Nešlo by z eduinu udělat státní instituci ze zákona s povinným členství všech pedagogických pracovníků a rodičů? Že by se všem v hlavě rozbřesklo rázem a šmahem.

Okomentovat