9.4.18

Bořivoj Brdička: Barlowova Deklarace nezávislosti kyberprostoru

Připomínka celoživotního díla jednoho z otců zakladatelů internetu, který bojoval za ideály svobody slova.
Teď, když John Perry Barlow zemřel (7. 2. 2018) [1], již vůbec nic nebrání v něm vidět jednoho z otců zakladatelů internetu – tedy přesněji řečeno, té jeho podoby, kterou dnes spolu s profesorkou van Dijck vnímáme jako fázi vývoje s převládající kulturou konektivity. Jedná se o konec 90. let minulého století a stav, v němž jsme doufali, že internet vytvoří svět, kde si budou všichni rovni a do něhož bude moci vstoupit každý bez ohledu na barvu pleti, socio-ekonomický status či místo, kde se narodil. Thomas Friedman ho ještě v roce 2005 nazýval plochým světem (viz Plochá třída v placatém světě).

John se narodil v roce 1947 do mormonské a republikánské rodiny ve Wyomingu. Vyrůstal na farmě v tvrdém, nábožensky založeném prostředí. Během studií v druhé polovině 60. let se od něj ale odpoutal. Stal se blízkým spolupracovníkem (textařem) skupiny Grateful Dead a naplno prožil euforii květinových dětí (též viz Dohlížejí na vše stroje láskyplné milosti?). Stal se básníkem a spisovatelem. Již od konce 80. let se angažoval v podpoře teprve vznikajícího internetu. V roce 1990 založil Electronic Frontier Foundation – organizaci angažující se v obraně svobody, původně hlavně proti zvůli amerických státních úřadů. Tomuto poslání se pak věnoval až do své smrti.
Přirovnání k otcům zakladatelům podpořil John hlavně tím, že po vzoru Deklarace nezávislosti Spojených států amerických sepsal v roce 1996 Deklaraci nezávislosti kyberprostoru. Má i samostatné heslo na Wikipedii. Začíná takto:

Vlády průmyslového světa, vy unavení obři z masa a oceli, přicházím z kyberprostoru, nového domova mysli. Jménem budoucnosti vás žádám, abyste do našeho světa nezasahovali. Nejste mezi námi vítáni. Nemáte právo vstupovat do míst, kde se shromažďujeme.

Nemáme žádnou zvolenou vládu a ani ji mít nemůžeme. Proto má vlastní pravomoc obracet se k vám ve skutečnosti není větší než ta, kterou promlouvá samotná svoboda. Prohlašuji, že globální společenský prostor, který budujeme, je přirozeně nezávislý na tyraniích, které se nám snažíte vnutit. Nemáte žádné morální právo nám vládnout a neměli byste disponovat žádnými nástroji nátlaku, z nichž máme oprávněné obavy.

Vlády odvozují své spravedlivé pravomoci od souhlasu řízených občanů. Náš souhlas jste si nevyžádali, ani jste ho nedostali. Nezvali jsme vás. Vy neznáte nás, a neznáte ani náš svět. Kyberprostor nelze vymezit hranicemi, jaké znáte. Nemyslete si, že jej můžete budovat podobně, jako by to byl veřejný stavební projekt. Nemůžete! Je to přírodní úkaz, který roste jen díky našim kolektivním aktivitám.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat