9.4.18

bEDUin: Co přinesl týden 3. 4. – 9. 4. 2018 aneb Kdy budou k dispozici podrobné informace o revizi RVP a jak je to se syndromem vyhoření u učitelů?

Témata týdne:

Výrok týdne:

„Státní maturita je zbytečně obsáhlá a nesmyslně obtížná, přitom neužitečná, neboť neprověřuje funkční kompetence, nýbrž pseudoakademické vzdělání, kterého lze dosáhnout šprtáním.” Pedagog a bloger Robert Čapek ke státní maturitě (Rodiče vítáni).

Novinky:

  • KDY SE ODBORNÁ I ŠIRŠÍ VEŘEJNOST DOZVÍ NĚCO PODSTATNÉHO O PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚNÁCH OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ZŠ A SŠ?
Ministerstvo školství by v souvislosti s revizí rámcových vzdělávacích programů mělo učinit následující kroky: zveřejnit přesný harmonogram revize, zdůvodnit, proč nebyla otevřena širší odborná diskuse o obsahu vzdělávání, ujasnit cíle revize a jednoznačně potvrdit či vyvrátit, zda je jedním z nich zrušit tzv. průřezová témata. MŠMT k tomu tiskovou zprávou vyzval EDUin. Dosud zveřejněné informace na webu Národního ústavu pro vzdělávání nic podstatného o kurikulární reformě neříkají. Je přitom zjevné, že v odborné diskusi existuje řada nevyřešených, často velmi protichůdných postojů a požadavků. Není známo, zda a jak realizátoři reformy tyto připomínky vzali na vědomí a jak je vypořádali. MŠMT na výzvu doposud nereagovalo.
  • SYNDROM VYHOŘENÍ OHROŽUJE PODSTATNOU ČÁST UČITELŮ, KONFERENCE NABÍDNE NÁVODY
Během posledních měsíců česká média upozorňovala na zjištění týmu okolo Ireny Smetáčkové z Pedagogické fakulty UK v Praze, že syndrom vyhoření, tedy kritické ztráty vnitřní motivace s možnými osychosomatickými projevy, ohrožuje podstatnou část českých učitelů. Podle průzkumu, provedeného na dvou a půl tisících učitelů, je vyhořením ohroženo na 50 % českých učitelů, přičemž příznaky vyžadující odbornou péči projevuje 20 % české pedagogické populace (Česká televize). V článku Českého rozhlasu, jenž čerpá z téhož zdroje, je uvedeno, že v dlouhodobém pracovním stresu se ocitá dokonce 60 % učitelů v ČR. Průzkum, jehož výsledky byly zveřejněny na odborně zamřeném britském webu Education Executive, ukazuje, že kombinace vysoké pracovní zátěže učitelů spolu s nízkým platem vysoce zvyšuje pravděpodobnost vyhoření. Jedním z možných preventivních řešení může být pro některé učitele koučink, nabídka v ČR je relativně široká (Google). Jiným řešením může být tzv. sabatikl, tedy tvůrčí volno, o jehož pozitivním vlivu v souvislosti s vyhořením vypovídá studie z roku 1995 (Researchgate). Šanci dozvědět se o příčinách i možnostech řešení nabízí 4. Česká konference o stresu a vyhoření, která proběhne 2. 6. v Praze (registrace otevřena).
  • HEJNÉHO METODA, VÝSLEDKY ŽÁKŮ V MATEMATICE A POLITICKÝ SPOR O „EFEKTIVITĚ VZDĚLÁVÁNÍ“
Hejného metoda vysvětluje 6,5 % rozptylu výsledku v testu TIM 3-5. Děti vyučované Hejného metodou vykazují v testu významně lepší výsledky. Více příkladů dokázaly vyřešit bez chyb. Lépe porozuměly zadání, udělaly více chyb v „počítání“. V ostatních měřených parametrech nebyly prokázány rozdíly. Tolik ze závěrů diplomové práce Tamary Kunčarové, která si vzala za cíl zjistit, jak Hejného metoda ovlivňuje výsledky vzdělávání u dětí, které jsou matematicky nadané. Vzorek nicméně nelze považovat za plně reprezentativní a práce na tento fakt upozorňuje. TIM je test vyvinutý pro identifikaci dětí s nadáním pro matematiku, 3-5 označuje ročníky základní školy, pro jejichž žáky je určen. Zjištění jsou vysoce zajímavá zejména v souvislosti s požadavkem na „ověření efektivity Hejného metody“ a případné restrikce ze strany MŠMT, jejž prosazuje předseda školského výboru sněmovny Klaus ml (Deník.cz). V uvedeném článku Klaus ml. tvrdí, že stát nemá o efektivitě Hejného metody data. Ze zprávy České školní inspekce, kterou článek cituje, však vyplývá, že výsledky vzdělávání metodou zásadně ovlivněny nejsou, zato metoda podporuje pozitivní vztah dětí k matematice. Milan Hejný nedávno získal cenu Eduína za celoživotní přínos vzdělávání.
  • INSPIRATIVNÍ UČITELÉ A VZDĚLAVATELÉ: VÉST K VLASTNÍMU POZNÁNÍ, OBJEVOVÁNÍ, PĚSTOVAT VŮLI A SAMOSTATNOST
Portál Rodiče vítáni přinesl trojici rozhovorů se zajímavými učiteli. Lukáš Müller učí matematiku a chemii na lyceu v Jevíčku. Ve vzdělávání podporuje konstruktivismus, metodu, která podněcuje k hledání vlastních odpovědí na položené otázky. „Snažíme se rozvíjet nejen myšlení, ale i cítění studentů, a také jejich vůli,” upozorňuje na jednu z nejdůležitějších podmínek životního úspěchu. Jan Kršňák se věnuje intuitivní pedagogice, vydal knihu rozhovorů se zakladateli inovativních škol. “Je to o sbírání vnitřní síly. O objevování toho, co já jako člověk, i když je mi teprve pět nebo šest, dokážu,” poukazuje na důležitou stránku osobnostního rozvoje dětí, které se ocitnou v “nebezpečí tam venku“ a kterou současná rodičovská obsese neustálou kontrolou a hlídáním omezuje. Bohuslav Hora učí na ZŠ v Plané nad Lužnicí dějepis, je metodikem ICT a zástupcuje, učí také učitele. Dobrého učitele podle něj dělá „umět složitou věc jednoduše vysvětlit”. Učí děti samostatnosti a tomu, aby uměly využívat technologie k učení…

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře:

  • 10.4., 17.00, EDUpoint Praha – Akvárium: Jsou učiliště odpadkový koš školství?
  • 11.4., 9.30, Praha – konference Média a volby
  • 24.4., 8.30, Praha – konference Úspěch pro každého žáka

Průvodce světem vzdělávání bEDUin vám přináší pravidelné týdenní přehledy nejzajímavějších událostí z oblasti vzdělávání. Přináší rychlý přehled s krátkým komentářem, který vás udrží v obraze. V případě, že jej chcete získávat každé pondělí do své e-mailové schránky, stačí vyplnit e-mailovou adresu v pravém sloupci webu EDUin.cz.

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

než budeme uvažovat o mediálním vzdělávání žáků, měli bychom se zamyslet nad úrovní mediální gramotnosti učitelů

Než budeme uvažovat o čemkoli, měli bychom se zamyslet na odbornou způsobilostí konzulzantů.

Nicka Pytlik řekl(a)...

neprověřuje funkční kompetence, nýbrž pseudoakademické vzdělání, kterého lze dosáhnout šprtáním

Nelze. Kdyby to šlo, tak by se našprtalo, prostěěě, a bylo by hotovo!
A nebo možná i lze, ale není se schopno ani našprtat.

Josef Soukal řekl(a)...

Čapkův článek je čirý diletantismus spojený s nezměrným sebevědomím a přesvědčením, že můžu mluvit do všeho, aniž bych něco konkrétního znal.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jsem přesvědčen, že k riziku vyhoření velkou měrou přispívají neustálé útoky na učitele veřejných škol. Vzpomeňme, co jsme právě na EDUinu vyslechli v diskusích o učitelské kvalifikaci.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Koučink je pouze nově se otevírající byznys nedávných lektorů.

Okomentovat