8.4.18

Alena Pecháčková: ‚Stereotypům podléháme všichni. Ale není to nutné’, říká Denisa Dědičová

Lektorka osobní vize, hrdosti a spokojenosti, konzultantka prokrastinace, zakladatelka módní značky Deedivine a vzdělávacího projektu Hodnotový učitel. Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že se představí čtyři různé osobnosti, všechny zmíněné aktivity má pod taktovkou třicetiletá Denisa Dědičová. Jak se žena, která působí v tolika oblastech, vypořádává s předsudky, co pro ni představuje pojem feminismus a jaké stereotypy spatřuje ve vzdělávání?

Z rozhovoru v Lidovky.cz vybíráme:

Lidovky.cz: Jaké předsudky spatřujete ve vzdělávání?
Za poslední dobu to byla třeba inkluze. Ačkoli byla kritizovaná z mnoha důvodů, kterým naprosto rozumím, považuji to za úžasný krok právě ve smyslu propojování zdravých dětí s dětmi, vůči kterým se předsudky objevují nejčastěji. Ve skupině, kde se setkávají tyto dva světy, se zdravé děti učí, že jejich předsudky jsou bezpředmětné a zároveň se stávají empatičtější, což je velmi dobrá přidaná hodnota. Ráda diskutuji i o alternativních metodách, jako je například unschooling, tedy sebeřízené vzdělávání, které spousta lidí šmahem odsoudí. Myslím, že je třeba být vždy otevřený i jiným názorům. Osobně se ale přikláním k čemukoli, co má rámec a předává jasné hodnoty. Další problém spatřuji ve škatulkování studentů, kdy učitelé zbytečně podléhají fixnímu myšlení.

Lidovky.cz: Co je podle vás příčinou platového podhodnocení žen ve školství?
Ve školství existují tabulkové platy „podle zásluh”. To, že by si učitelé obecně zasloužili víc, je nepopiratelný fakt. Ženy ve vzdělávání si ale neumí říct o větší částku, protože se podceňují. Muži s tímto naopak problém nemívají. Proto se nabízí otázka, zda si za to často svým způsobem nemůžeme samy. Kde se v nás vzaly pochybnosti, jestli za to vůbec stojíme? Začít musíme u sebe.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ženy ve vzdělávání si ale neumí říct o větší částku, protože se podceňují.

Docela hezký příklad, jak se běžná konzultantka prokrastinace vypořádává s předsudky.

Okomentovat