6.3.18

Revize RVP: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (podkladová studie pro průřezové téma)

Úvod studie: "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) velmi úzce souvisí s konceptem globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Pojem se v českém prostředí zakotvil během posledních dvaceti let a propojuje globální vzdělávání a rozvojové vzdělávání.

Globální rozvojové vzdělávání je zároveň vnímáno jako součást vzdělávání k udržitelnému rozvoji či jako překrývající se oblast vzdělávání. Definování vztahu mezi GRV, environmentálním vzděláváním a vzděláváním k udržitelnému rozvoji vyžaduje v České republice širší diskusi. Dochází však k úzké spolupráci mezi aktéry působícími v těchto oblastech, zejména prostřednictvím Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji při Radě vlády pro udržitelný rozvoj."10 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Chcete naznačit, že revize RVP probíhá od jednotlivých průřezových témat, nikoliv od celkové koncepce? V tom případě dopadne špatně...

Pavel Doležel řekl(a)...

"Výsledkem dalších konzultací s řadou expertů a praktiků je identifikace 20 kompetencí, 3 sad hodnot, 6 postojů, 8 dovedností a 3 souhrny znalostí a kritického porozumění."

Co se dá na tohle říci? Mně se otvírá kudla v kapse, když čtu tyhlety slinty. Proboha, proč raději nejdou zametat ulice, místo tohoto blábolení o které nikdo nestojí? Kdo tohleto blábolení reálně poptává? Komu to co přinese? To je přesně jen důsledek toho, co opakovaně a dlouhodobě kritizuji - produkce absolutně neefektivních, nepotřebných a nesmyslných marketingových pseudoodborností. Předstírání složitosti tam, kde není. Předstírání obsahu tam, kde není. Nastavování blábolů dalšími bláboly. Tabulky z tabulek, výtahy z výtahů, přeškatulkovávání pojmů sem a tam a pak tam a sem, aby to vypadalo jako nová kvalita. Co je tohle proboha za kompetenci? Kompetence umění vytvořit z prdu kuličku? Proč? K čemu?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A souběžně s těmito studiemi se do RVP tlačí branná výchova a dílny, o kterých Havlíček tvrdí, že do dvou let budou povinné. Tak jak, soudruzi?

Nicka Pytlik řekl(a)...

identifikace 20 kompetencí, 3 sad hodnot, 6 postojů, 8 dovedností a 3 souhrny znalostí

A není to málo, Antone Pavloviči?

Eva Adamová řekl(a)...

Jéžiši, takové kecy jsem naposledy četla v závěrech sjezdu KSČ.

mirek vaněk řekl(a)...

Kdo to napsal zaslouží titul celostátní metodik. Kdo to dokáže přečíst, to bude krajský metodik. Ale chci vidět učitele, který to vůbec bude číst.
Pokud to bude víc než 4 řádky, tak to nikdo nebude číst.
Opravdu si myslíte, že jde přimět lidi k tomu, co si mají myslet. Evropsky a globálně? Ty správné souvislosti? Chápu, že pro politiky je to lákavá představa, tak proč to nezkusit. Ale komunistickou internacionálu do všech cpali 40 let a jak to dopadlo.
Pokud idee dostanou přednost před realitou nemůže to dlouho fungovat.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ale mění se to. Podívejte se do Itálie, do Rakouska, u Němců je to pomalejší. Idealisté (pitomci) zničí Evropu.

Lexxa řekl(a)...

A já žil v naději, že se průřezová témata budou rušit. Ach, jak jsem byl bláhový.
A ptám se, Antone Pavloviči, proč??? Proč se mají patnáctiletí učit myslet evropsky a globálně, když pro ně (v současné době) svět končí s dosahem wifi signálu?
Nebo možná proto, že si NNO chtějí vychovat agilní potěr, takové ty svoje NNOpionýry a NNOsvazáky. Já vzkazuji: se mnou teda nepočítejte!!!

Pavel Doležel řekl(a)...

Po 6ti letech Protektorátu a 40 letech socialismu si stále někteří myslí, že škola je institucí, jejímž cílem je výchova k tomu správnému politickému postoji. Mnozí stále nepochopili, že škola má a musí být institucí VZDĚLÁVACÍ a nikoliv výchovnou, natožpak vychovávající k těm jediným politicky správným názorům a postojům. Podstata rozdílu mezi vzděláním a výchovou spočívá v tom, že výchova předkládá hodnotové soudy a prohlašuje je za ty správné a žádoucí, zatímco vzdělání spočívá v předávání ověřitelných vědomostí a nástrojů k jejich zpracovávání. Nástrojem není názor, ale abstraktní myšlenkový aparát určený k bezespornému vyvozování.

Aktivisté, kteří nejsou mocni si osvojit ten myšlenkový aparát jsou zřejmě odsouzeni k propagaci degradace vzdělávání na výchovu k tomu, co jim připadá správné. Rádi by viděli, jak děti přejímají jejich myšlenkové stereotypy a dogmata. Zaštiťují se svobodou a lidskými právy, ale ve skutečnosti jsou to oni, kdo tu svobodu ničí a pošlapává, byť s vidinou obecného blaha. Podstatou toho, co je dobré, je dobrovolný výběr postojů a názorů na základě získaného vzdělání. Proti dogmatismu, manipulaci a propagandě žádný lepší nástroj, než vzdělání, nemáme. Ale to nám nějak ti aktivisti né a né pochopit a furt by do těch dětí cpali nějaké jejich víry svaté pošahané.

Josef Soukal řekl(a)...

No, řekl bych, že dnešní školu potápí mj. to, že byla výrazně osekána její možnost děti také vychovávat. Jak chcete posilovat respekt k druhému a schopnost spolupráce, když se souběžně razí teze, že respekt k učiteli je přežitek, a že neuzná-li žák výuku za zajímavou a kvalitní, má právo se chovat podle sebe? Už slyším kartousovce vykřikovat něco o Marii Terezii, ale snad je patrné, co mám na mysli. Kupodivu si dnes kolegové z některých škol kupodivu nejvíc stěžují na to, jak zle se dokáží děti chovat k jiným dětem. Zkrátka považuji za nezbytné, aby škola také vychovávala ke společensky přínosnému jednání. Což ovšem neznamená politicko-ideologickou masáž tím, co je zrovna u vládnoucí části elity - ať už je názorově zaměřená jakkoli - v kurzu.

Okomentovat