12.3.18

Reforma financování regionálního školství: Jak se bude počítat PHmax u středních škol?

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství bude nutné kromě jiného také podrobně specifikovat pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku neboli tzv. hodnotu PHmax.

Návrh nařízení vlády je zpracován podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v návaznosti na zákon č. 101/2017 Sb., který obsahuje reformu financování regionálního školství.
Kompletní sadu dokumentů (návrh nařízení vlády ad.) naleznete na Disku Google Pedagogické komory, z.s..

3 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

No už asi začala. Škola dostala za stejný počet žáků po pololetí o milion míň. To je ta konkrétní podpora odborného školství.

Radek Sárközi řekl(a)...

A jak to bylo škole zdůvodněno?

Eva Adamová řekl(a)...

Nechci tedy rýpat, ale maximální časová dotace např. pro čtyřleté gymnázium je 132 hodin. Pokud by se dělily všechny hodiny při 28 žácích na půl, hodí to 264 hodin, přičemž phmax je ještě vyšší. Za prvé mám pocit, že v tom případě by bylo jednodušší zavést zrovna třídy po 14 žácích. Za druhé mám obavy, že to bude tak trochu na úkor základek, kde phmax nevypadá zdaleka tak velkoryse. Za třetí mám pocit, že se nahoře někdo definitivně zbláznil, protože na to zatím vůbec nejsou vyjednané peníze a mám strach, že ani hned tak nebudou. Odpovídá ten vzorový příklad pro SS vůbec realitě?

Okomentovat