8.3.18

Michal Kaderka: Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

V úvodu autor uvádí: "Mediální výchova je součástí vzdělávacího systému již více než deset let, ale poslední roky se jí nevěnovalo moc pozornosti. Zpočátku byl vedle zpravodajských témat a rozvoje kritického zhodnocení informací akcentovaný zájem, aby mladí lidé rozeznali skryté komerční články a zbytečně netoužili po zbytných či předražených produktech (v té době se řešil nárůst zadlužení domácností a exekucí v důsledku rozmachu nebankovních půjček).

Když se téma exekucí a skrytých reklam vytratilo z mediálního prostoru, společnost ani média o mediální výchovu neprojevovaly významnější zájem. A to ani v době, kdy se po sociálních sítích již hojně šířily hoaxy o zvýhodňování českých Romů ve výši sociální podpory či úlevách v lékárnách. Každý hoax vyvolal další vlnu nenávisti (např. v roce 2011, kdy probíhaly antiromské demonstrace v Ústeckém kraji). Veřejnost i média se poprvé začaly hlasitěji ptát po rozsahu a obsahu mediální výchovy po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu, ale ve vzdělávacím systému k žádným změnám nedošlo.
Radikální změna v postoji k mediální výchově však přišla až v období vrcholící migrační krize, po referendu o vystoupení Velké Británie z EU a zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. V té chvíli si mnoho lidí uvědomilo, že nízká dovednost společnosti rozeznat dezinformace či posouzení účelově interpretovaných dat mohou způsobit bipolarizaci společnosti či strategické směřování země.

O mediální výchově se nyní mnohem více píše v médiích a poprvé probíhá šetření mediální gramotnosti žáků základních a středních škol přímo Českou školní inspekcí, a to včetně zjišťování potřeb, které povedou k vyšší kvalitě mediální výchovy ve školách. Zřejmý je i vyšší zájem soukromých filantropů, kteří si uvědomují dopady rostoucí nedůvěry v tradiční média a demokracii či zpochybnění zakotvení v euroatlantickém prostoru."Analýza vznikla právě proto, aby ve dvou hodinách uvedla vše, co je potřebné vědět k mediální výchově v ČR. Také má odpovědět na nejčastější otázky, které si veřejnost klade: jak jsme na tom s mediální gramotností, jak si stát hlídá, aby se ve školách dostávalo dětem mediální výchovy, jak je ve školách mediální výchova vyučována, jakou podporu mají učitelé, či co je obsahem mediální výchovy a kdo o něm rozhoduje.

Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se v dolní komoře parlamentu zesílila kritika veřejnoprávních médií a otevřela se debata o jejich zestátnění. Tento hlas reprezentují nejen extrémistické strany, ale i vítězná středová strana. Dále se ve srovnání s předchozími lety mezi politiky více akcentuje téma referenda. Není tak zcela nepravděpodobné, že by se do našeho politického systému neimplementovala možnost rozhodovat přímou volbou i o důležitých geopolitických otázkách jako je setrvání v Evropské unii či v NATO. Pro českou společnost to znamená, že bude muset umět lépe hodnotit vyváženost zpravodajství a zorientovat se ve změti informací, kterým by během referenda čelila.
Tematizace hoaxů a dezinformací zvyšuje zájem o téma mediální výchovy. To se může projevit v grantové oblasti a nové nabídce vzdělávacích aktivit pro učitele, knihovny či organizace zaměřené na seniory. Bude nutné řešit názorovou nezávislost a zda poskytovatelé mediálního vzdělávání nereprezentují některou z názorových skupin.

Analýza vznikala od listopadu 2017 do února 2018, proto ji nelze považovat za akademickou, a tyto ambice ani nemá. Je určena široké veřejnosti, politikům a médiím, kteří se chtějí rychle zorientovat v tématu mediální výchovy v ČR. V analýze zároveň nebylo možné postihnout vše, co se současné mediální výchovy týká a zasloužilo by si další pozornost. Analýza se zaměřuje především na formální vzdělávání, a nikoliv na mimoškolní činnost. Vedle rodiny je škola institucí, která má stále významný vliv na vzdělávání mladých lidí. S veřejně dostupnými informacemi a výsledky průzkumů byly dalšími zdroji pro tvorbu analýzy i tři ohniskové skupiny (tzv. focus groups) s vysokoškolskými studenty, dvě diskuse formou kulatých stolů a konzultace s mnoha odborníky ze vzdělávací oblasti. Dokument navazuje na předchozí aktivity think-tanku Evropské hodnoty v tématech dezinformací a ochrany demokratických hodnot v České republice. Zároveň odpovídá jedné z výzev Deklarace občanské společnosti a podnikatelů střední a východní Evropy k posílení kvality výuky, aktivního občanství a kritického myšlení.

V první části najdete kroky, které by bylo nutné učinit, aby byla posílena mediální výchova. Následuje část, ve které se dozvíte, čím stát pověřil školy při výuce mediální výchovy, poté jaká máme data o mediální gramotnosti, jak jsou sbírána a co víme z výzkumů o rozsahu a realizaci mediální výchovy ve školách. V posledních dvou kapitolách zjistíte, jaká je podpora učitelů a jaké iniciativy ovlivnily současnou mediální výchovu včetně těch, co ji ovlivňují dodnes, nebo ovlivňovat mohou.

Michal Kaderka

Analýza vznikla za podpory Center for International Private Enterprise.


29 komentářů:

V. řekl(a)...

Aha. Takze se ani tak nejedna o (medialni) vychovu, ale o to, aby volby a referenda nedopadla tak, jak si nepreji Evropske "hodnoty"...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Bingo.

Radek Sárközi řekl(a)...

Bohužel pan Kaderka zneužívá svoje znalosti médií k manipulaci se čtenáři. Např. udělá rozhovor s kolegyní z Učitelské platformy pro Řízení školy, ale zatají že oba dva jsou jejími zakládajícími členy - nešlo tedy o běžné interview, ale o PR článek...

Miloslav Novotný řekl(a)...

Stav této nepatřičnosti by se měl rychle ubírat k nule.

Co to má být? PŠŽ (Politické školení žactva)? Nebo dokonce PGŽ (politická gramotnost žáků)?

Není to spíš hezky pražsko-židovsky MŠG (mešuge)?

V. řekl(a)...

Ještě jedna větička je velice důležitá: "To se může projevit v grantové oblasti..."

Radek Sárközi řekl(a)...

Moje weby k mediální výchově:

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/kategorie/medialni-vychova

http://sotkoviny.cz/jak-na-casak

Radek Sárközi řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Radek Sárközi řekl(a)...

Zajímavé je, že pan Kaderka výše uvedené weby ve své analýze vůbec nezmiňuje, přestože mají stotisícovou návštěvnost... Je to záměr, nebo hrubá neznalost problematiky výuky mediální výchovy?

krtek řekl(a)...

A pak se na to zaměří ČŠI a začne zjišťovat - nekecám, šetření běží právě teď. Jenže co se dá dělat s mediální výchovou, když máme prezidenta, který uráží část novinářů pro jejich zaměstnavatele, a část politického spektra mu tleská. Politický establišment sklízí, co zasel. Kdo z politiků je skutečně transparentní a sděluje všechna lobistická jednání? Kdo odstupuje, když na něj ze skříně vypadne nějaký kostlivec? Já si pamatuji snad jen Kalvodu.
A po škole se chce, aby zachránila všechno.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"když máme prezidenta, který uráží část novinářů pro jejich zaměstnavatele,"

Já si myslím, že z velké části si za to mohou novináři sami. Tady není občanská společnost, ale mediální společnost a pokud se novináři rozhodnou, zničí koho chtějí, vynesou koho chtějí, napíší, co "je třeba" a nenapíší poměrně často "jaká je realita".

Nebudou to všichni novináři, jistě, jsou i opravdoví novináři. Pokud si vezmete, co jste se mohl dočíst o inkluzi nebo školství obecně za 20 let, tak většina těch článků je mimo. Když uvážím, jak to vypadá v jiných oborech, kterým nerozumím, bude asi podobné jako se školskou tématikou. Když vidím moderátory v televizi skákat do řeči v okamžiku, kdy dotyčný politik nebo má něco vysvětli nebo přímo vykládají oni sami význam, tak se nedivím, že jim to někdo vrátí.

Jestli je inaugurační projev ta správná chvíle, nevím, asi není. Ale i novináři sklízejí, co zaseli.

Radek Sárközi řekl(a)...

Novináři mají být hlídacími psy demokracie.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zpět k té analýze: Přijde mi to stejné, jako když jedna lobby prosazuje více dílen a jiný více branné výchovy - teď je to další lobby s mediální výchovou...

Radek Sárközi řekl(a)...

Za chvíli bude stát před MŠMT fronta lobbistů, která bude končit na Staroměstském náměstí. A každý bude chtít, aby učitelé dělali něco nového, ale peníze na to schramstne ten lobbista a k učitelům se nic nedostane...

krtek řekl(a)...

Ad Anonymní - v mnohém souhlasím. Ale je to asi jakoby ministr školství v projevu 1. září vzkázal žákům něco ve smyslu "jestli se vy p... nebudete učit, tak špatně dopadnete; vy rodičové se koukejte starat, aby ti vaši ... chodili do školy a vy, učitelé, chcete jen samé prázdniny a nic ty děti nenaučíte." Vždycky je něco z toho pravda, ale záleží na načasování a podání.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zde si můžete zdarma stáhnout metodické CD k mediální výchově :-)

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cd

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Krtek: :-)
Jo, akorát, když by to ministr školství řekl, bylo by to nevhodné, ale byla by to aspoň částečně pravda. Teď řekl Zeman nevhodně aspoň částečně pravdu? Je nevhodná pravda vhodná k demonstracím za demokracii?

Miloslav Novotný řekl(a)...

Asi jsem se unáhlil v hodnocení předmětu "mediální výchova" z neznalosti jeho zamýšleného obsahu, ale to nic nemění na zkušenosti, že příliš často se tím rozumí a otevřeně požaduje názorová indoktrinace typu stupidit: "Protože nejsou mediálně vzdělaní, volí jinak, než by měli, chodí jinam, než by měli, čtou něco jiného, než by měli, bojí se něčeho jiného, než čím je strašíme atd."

Proto znovu apeluji:
Vážení učitelé, pokuste se vrátit do českého školství češtinu. Automaticky by odpadla část problémů, které české školství řeší. Nejsou to totiž problémy českého školství, ale problémy importovaného školství, které sem pronikly s importem životního stylu. Typicky plošná inkluze, jako boj proti rasismu, dobývání se do dokořán otevřených dveří rovného přístupu všech dětí ke vzdělávání, který je zde dávno vžitou samozřejmostí, a to jenom proto, že kdesi za vodou bojují s negramotností, dále terminologická břečka kompetencí, gramotností a dalších v překladu poztrácených pojmů.

Proč se, ksakru, například umění číst má jmenovat čtenářská gramotnost? Proč se šikovnost a zručnost musí jmenovat manuální kompetence?

Blíží se den učitelů. Je zde nejen Komenský - učitel národů, tereziánské reformy, ale třeba i Jakub Jan Ryba -český učitel v Rožmitálu, stoleté české speciální školství, o práci statisíců učitelů nemluvě. Je třeba pokračovat v rozvoji školství českého, ne zglajchšaltovaného kosmopolitního. Nenechte si kantorství ukrást šmejdy jako Valachová.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Je zde nejen Komenský - učitel národů, tereziánské reformy, ale třeba i Jakub Jan Ryba"

Starců nám netřeba, moderní myslitele žádejme:

https://ona.idnes.cz/liny-rodic-rozhovor-tom-hodgkinson-d6t-/deti.aspx?c=A180308_084735_deti_pet

Toť správný směr moderní výchovy.

krtek řekl(a)...

Díky za odkaz. Všem, co budou psát o "líné výchově" nutno připomínat.

Radek Sárközi řekl(a)...

Z analýzy:

"Zjištění: Mediální výchova se učí převážně jako průřezové téma a polovina škol přiznala, že nesleduje naplnění mediální výchovy ve výuce. Většina středoškoláků se setká s mediální výchovou po čtyři hodiny ročně. Důvodem je pravděpodobně nízká připravenost učitelů (více než tři čtvrtiny učitelů si vytváří výukové materiály sami, chybí i audiovizuální didaktické materiály) a nedostatek času na přípravu a realizaci témat mediální výchovy. Pro odborná učiliště se s průřezovým tématem mediální výchovy nepočítá vůbec.
6. Doporučené opatření: Přímo řízené organizace MŠMT Národní ústav ve vzdělávání (NÚV) či Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) mohou realizovat projekt, který povede k vyšší systémové podpoře výuky mediální výchovy."

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Systémová podpora koho? Kdo nečerpá, není Čech.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Evropské hodnoty jsou zajímavá množina, pokud do termínu "hodnoty" zahrneme všechny způsoby nazírání a jednání, které v Evropě vznikly nebo se zde rozšířily. Na jedné straně skepticismus, racionalita, osvícenství, kritické myšlení, pragmatismus, empirie, na druhé straně bohužel také zničující ideologie, které netřeba jmenovat. Čím to je, že mi je tento článek silně připomíná?

Radek Sárközi řekl(a)...

Já té analýze rozumím tak, že si Kaderka nenápadně řekl o místo na NÚV a o nějaké evropské peníze... ;-)

Josef Soukal řekl(a)...

Toto také patří do mediální výchovy: https://www.novinky.cz/kultura/salon/465573-katerina-smejkalova-o-fenomenu-influenceru.html

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Děkuji za odkaz, pane Soukale.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

https://webovy-servis.cz/kdo-je-influencer-a-proc-je-dobre-s-nim-spolupracovat

Josef Soukal řekl(a)...

https://www.otechnice.cz/podle-studie-se-falesne-zpravy-na-twitteru-siri-rychleji-nez-pravdive/

Nicka Pytlik řekl(a)...

podle-studie-se-falesne-zpravy-na-twitteru-siri-rychleji-nez-pravdive

Pravda je nuda pruda. Není co řešit.
Takový šproch, i bez jakékoli trošky pravdy, to je úplně jiná úroveň!
Podněcuje fantazii, tvořivost, je vzrušující!!!

Radek Sárközi řekl(a)...

Fámy se také šířily rychle - už v pravěku (před internetem). :-D

Okomentovat