16.3.18

Jiří Kostečka: Reakce na tiskovou zprávu EDUin k problematice domácích úkolů

Komentář Jiřího Kostečky k tiskové zprávě EDUin: Jak je to s domácími úkoly ve školách publikujeme pro jeho závažnost i samostatně.

Jinými slovy EDUin neříká vůbec nic o základním sporu v této věci, totiž zda učitel má právo klasifikovat nedostatečnou nevypracovaný domácí úkol, jenž byl zadán v souladu se školním řádem. Respektive si EDUin odporuje: viz "Domácí úkoly by neměly hrát roli v hodnocení výsledků vzdělávání. Jejich hodnocení by mělo /.../ mít spíše formativní, podpůrný charakter." Neměly by prý tedy hrát roli, avšak ono "spíše formativní" přece znamená, že hodnocení domácích úkolů může mít i jiný charakter, čili že roli v hodnocení hrát může! Nehledě na to, že mezi hodnocením a klasifikací je jistý rozdíl, což expertům z EDUinu patrně ušlo: oba pojmy v článku libovolně zaměňují.

"Status domácích úkolů platná pravidla, podle nichž ředitel školy řídí vzdělávání v základních a středních školách, neupravují." - Že neexistuje paušální zákaz domácí úkoly zadávat, vědí praktici už dávno, děkujeme za poučení. Jenom se dříve taková samozřejmost nemusela do školního řádu zanášet a nikdo neprotestoval, protože by byl právem za blba. Stejně jako ten, kdo by zpochybnil právo učitele udělit za nedonesený domácí úkol nedostatečnou.

Doslova dojemné je konstatování "Každý vyučující by měl při zadávání domácích úkolů mít na paměti, že při jejich hodnocení dostává známku především rodinné zázemí žáka, nikoliv samo dítě." - Přeložte si: s vypracováním úkolů pomáhá ratolestem v masovém měřítku rodina. I kdyby to byla pravda - proč se nepodívat na věc i ze stránky dětí, jejichž rodinné zázemí je studijně a výchovně podnětné? Podle pana Kartouse se nemají zadávat domácí úkoly dětem, u nichž by to vedlo k frustraci. No skvělé...

Vždy jsem byl názoru, že škola má v prvé řadě připravovat mladého člověka pro život. Moc by mě zajímalo, jak zareaguje zaměstnavatel na podřízeného, druhdy dítě oprašované á la EDUin, když mu tento podřízený nepřinese v určeném termínu domácí práci zadanou v souladu se Zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy. Nebude ho hodnotit a klasifikovat, protože by ho nepřípustně frustroval? Omyl: buď ho rovnou vyrazí, nebo mu zatrhne prémie. To není forma klasifikace práce? A něco jako budování základních pracovních návyků už ve škole je pojem EDUinu neznámý?

Kam ještě budeme muset dospět, než se konečně najde někdo kompetentní, kdo všechny tyhle kecy pojmenuje pravým jménem?

9 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Přesně. Kdy už se najde rozumný člověk, který zastaví tyhle fantasmagorie a komunismus ve školství.
Lepší je na bláboly nereagovat.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Obávám se, že postupně spějeme do stavu, kdy žáci nebudou muset nic, co vysloveně není v zákoně. Opisovat z tabule, hlásit se, zdravit, nekrkat neukazovat na mapě..... Jediné, co stačí je, aby se ozval zase nějaký frustrovaný tatík nebo matka a nastane šrumec znovu. Jenže zákony jsou obecné. A hrozí, že školní řády jednoho dne budou tlustší než občanský zákoník. pán bůh s námi.

Petr řekl(a)...

Obávám se, že pan Kostečka bohužel jen ilustruje oblíbené zkratkovité klišé, že učitelé jaksi příliš nevnímají okolní realitu...

P. Vršecký řekl(a)...

Smiřte se s tím, že neexistuje žádný neutrální odborný názor na školství. Nepochybně existují modelově levicová řešení s důrazem na rovné šance, pozitivní diskriminaci atd. (nazývaná zde "aktivismem") či modelově pravicová řešení s důrazem na neoliberální komponenty typu efektivita, výkon, odpovědnost (zde bůhvíproč implicitně prezentovaná jako neutrální). V praxi jsou vzdělávací politika a její nástroje v naší zemi výsledkem nasazování a vysazování různorodých receptů tu z levicového, tu z pravicového instrumentária.

Tohle napsal soudruh Petr Pavlík v jiné diskuzi pod článkem pana Sotoláře. Takže viděno touhle optikou, pane Kostečko, vy asi opravdu nechápete, co se kolem vás děje. Tahle neomarxistická parta jen realizuje všemi prostředky svojí politickou představu, jak má vypadat vzdělání, potažmo celá společnost. A když je to jen politika, tak je logické, že nikdo z nich, dokonce ani Valachová, necítí ani špetku studu za to, co napáchali a jaké to ještě bude mít důsledky. A teď to dokonce vypadá, že se socani s podnikatelským projektem exagenta Bureše zase domluví a Kačka "Inkluze" Valachová se do školství opět vrátí. Ještě je pořád kam klesnout, věřte tomu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To by pytliky zajímalo, jestli peťové také nezadávají jakoukoli školní práci.
Kdyby byli učitelé k okolní realitě vnímaví přespříliš, museli by se s té laviny hlouposti usedavě rozplakat.

P. Vršecký řekl(a)...

Pytlíci, no tak! Ne hloupost, ideologický levicový směr vývoje ve školství, pochopte to konečně. Jak soudruh Pavlík učí džendr, se tady asi na ukázku nepochlubí, myslím. Pokud si stále ještě myslíte, že občané si z daní chtějí platit výkonnost, odpovědnost a efektivitu, tak jste jen ten hentý oný "neoliberál". Já takový názor speciálně od soudruha Pavlíka, který je zřejmě celý život přisátý na státní cecek, a to někde, kde se výkonnost a efektivita neměří a nikdy neměřila, vlastně úplně chápu. Jenom nechápu, že Valachová potřebuje rady od někoho takového. Vždyť je z naprosto stejné líhně. Nebo jde jen o přilepšení pro soudruha?

Petr řekl(a)...

Tak to prrr, soudruhu. To jsem s dovolením napsal já, nikoli Petr Pavlík (proti kterému v zásadě nic nemám, neb ho neznám).

P. Vršecký řekl(a)...

A jsi si tím tak jistý, soudruhu?

Pepa řekl(a)...

Zpět k tématu.

1) Domácí úkoly neklasifikuji, ale rozhodně si poznamenám, pokud někdo neodevzdá. Pokud na konci pololetí dotyčný přijde s požadavkem na přezkoušení skrzevá vylepšení celkového hodnocení, mrknu do záznamů a vypoklonkuji ho s odůvodněním, že důsledná a průběžná příprava a studium se neslučuje se třetinou neodevzdaných domácích úkolů a přednost mají ti pečlivější :-). Přidám poučení, že při nesouhlasu s klasifikací lze (nezletilí prostřednictvím rodičů) požádat o komisionální přezkoušení v termínu stanoveném ředitelem školy. Za téměř 30 let praxe jsme takovou komisku nemuseli vypisovat :-).

2) Domácí úkoly neklasifikuji, neb neexistuje jistota samostatného vypracování. Naopak při totožných chybách vyskytnuvších se v dú hříšníky veřejně přivolám na stupínek, dotaz po autorství a kopiích je vždy zodpovězen, někdy dotyční připustí autorství společné a nerozdílné a vždy jsou k pobavení mému a věřím že i jejich a jejich spolužáků propuštěni v pokoji a bez následků, protože každý máme občas máslo na hlavě. Jen jim všem čas od času připomenu, že dú jsou tu proto, aby si zkusili, jestli pochopili.

3) Zásadně odmítám nutnost řešení problematiky zákonem či jakoukoliv podzákonnou normou, formulace školního řádu "dú se mohou zadávat a vyžadovat jejich vypracování" mi i při té krátkosti přijde jako zbytečně prodlužující řád, nadbytečná a nedůstojná zdravých vztahů ve škole mezi kantorstvem a žactvem a podporující přesvědčení pitomců, že každá kravina musí být ošetřena nějakým tím paragrafříkem. Kdo souhlasí, ať přimaluje vagónek.

Okomentovat