5.3.18

Dominik Dvořák: Současné kurikulární reformy

Prezentace RNDr. Dominika Dvořáka Ph.D., pracovníka Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, z celostátního semináře učitelů fyziky a pracovníků v oblasti fyzikálního vzdělávání věnovaného diskusi o plánované respektive připravované revizi Rámcových vzdělávacích programů v oblasti fyziky, který se konal 2.-3. března 2018 na MFF UK v Praze.
Zdroj: kdf.mff.cuni.cz, pod licencí CC Attribution-Share Alike 4.0 International

8 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Sáhodlouhé, ale zajímavé. :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Až budou mít chvilku, třeba až nepůjde net, si to pytlici se zájmem prostudují.
V každém případě by se přidrželi hodnot a postupů, které se v rozvoji společnosti osvědčily. Dá se předpokládat, že byly-li použitelné stovky a tisíce let, osvědčí se i v následujících desítkách. Tvrzení, že právě teď zažíváme tu naprosto zlomovou dobu připadá pytlíkům jako nelogické až trdlovité.

Radek Sárközi řekl(a)...

Výstupem revize rámcových vzdělávacích programů by mělo být...

56, 9 % - ...takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP.
26,2 % - ...zestručnění RVP a ŠVP.
6,2 % - Revize není zapotřebí, současné RVP jsou zpracovány dobře a ŠVP není třeba předělávat.

Průběžné výsledky ankety mezi členy Pedagogické komory.

Nowak řekl(a)...

Se zájmem jsem text prolétl. Měli by se na něj také podívat členové Pedagoigcké komory - nebo by měli dostat k dispozici stručný výtah.

Moje verze výtahu hlavních myšlenke je tato:
"Reforma selhala ... Panuje shoda, že reforma neuspěla." Viz str. 131 . 133

Má smysl dumat o revizi RVP? (Tedy pokud se tou revizí nemyslí jejich zrušení, které vlastně chce 56,9 % členů PK, ale neříká to to naplno.)
Otázka by měla být obecnější: Co dál? A co teď?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlikům rámcové programy v zásadě nevadí v jakékoli podobě.
Ať už stávající, revidované, a nebo zrušené.
Vědomi si zákonitosti, že jakákoli změna je vždy jen k horšímu.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Reforma nebyla dobře připravena, nebyla vysvětlena, byla vnucena, proto nebyla přijata učiteli. Už teď je zjevné, že vrchnost přistupuje k revizi stejně, především odkládá debatu s učiteli někam na naurčito a vymlouvá se na kapacity (viz kulatý stůl).

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Koncepce dvouúrovňového kurikula (státní + školní program) je asi to nejlepší, co můžeme vymyslet, ale nesmí se to opět utopit ve slovním průjmu a stovkách stran textu, který nikdo nečte, natož aby podle něj vyučoval. Představa, že školství lze inovovat či reformovat dalšími změnami RVP je zcestná už jen proto, že tvůrci těchto dokumentů ignorují skutečnost, že dávno promrhali entuziasmus a loajalitu učitelů. Naprosto zásadní je proto změnit cíl těchto dokumentů a tím radikálně limitovat jejich rozsah (RVP i ŠVP). Smysluplný vzdělávací program pro školu je možné napsat na několik stránek, pokud se bude zabývat jen tím skutečně důležitým. Místo stostránkových RVP by úplně stačila stručná státní strategie a závazné limity.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Z revidovaných RVP vznikne kočkopes. Nejlépe je to vidět na průřezových tématech, které budou průřezové jen podle názvu. Místo hafo výstupů bychom si měli ujasnit oborové cíle. Tři čtyři body.

Okomentovat