8.3.18

David Lukáš: Nearpod jako nástroj řízeného zápisu

Popis zajímavého digitálního nástroje, který jde naproti tradičním formám výuky, a mohl by se proto jevit mnoha učitelům jako užitečný. Bohužel se jedná o produkt, který má při bezplatném nasazení jen omezené možnosti využití.

Seznámení s aplikací

Nearpod je multiplatformní aplikace, která umožňuje vést interaktivní výuku formou prezentace – lekce, obohacené o multimédia a aktivity žáka. Využití ve výuce může probíhat např. takto: Každý žák má svůj tablet, telefon, počítač připojený prostřednictvím internetu k lekci. Učitel následně řídí průběh i obsah výuky. Lekce může být doplněna o interaktivní prvky (kvíz, hlasování, tj. o formy ověření porozumění učivu), při nichž učitel dostává ihned zpětnou vazbu. Žák ji pak následně získá od vyučujícího po vyhodnocení odpovědí anebo po ukončení lekce z výsledkové listiny „Report“.
Nearpod je možné používat v rámci internetového prohlížeče i prostřednictvím mobilních aplikací. Lze ho nalézt v App Store, Windows Store i Google play. Rozhraní aplikace je primárně v angličtině, ale i v několika dalších světových jazycích. Pokud chce učitel aplikaci užívat, musí se zaregistrovat pomocí e-mailu, Facebooku či Google.

Srovnání licencí

Podle velikosti třídy (počtu přistupujících uživatelů) a nabízených služeb si lze vybrat ze 4 druhů účtu, a to Silver, Gold, Platinum a School. Silver je poskytován zdarma. Gold lze zdarma získat jen na 1 měsíc. Podrobný výčet všech možností lze nalézt zde https://nearpod.com/pricing.

Silver/Gold účet

V Silver účtu ovládá průběh prezentace učitel a žák nemá možnost samostatně přecházet mezi jednotlivými snímky. Jakmile učitel prezentaci ukončí, stane se její obsah žákům nepřístupný. Gold navíc umožňuje žákům prezentaci sdílet  pro výuku doma. Lekce může obsahovat text, obrázky, video a audio. Rovněž lze vložit připravené 3D objekty od Nearpod (biologie, vesmír aj.), PhET Simulace (fyzika, chemie aj.), webové prezentace SWAY. Gold účet navíc umožňuje vkládání videí z BBC kanálu, 360° fotografie, pdf soubor a zprávy z Twitteru. Tvorba obsahu je intuitivní a jednoduchá.

Při tvorbě prezentace lze použít interaktivní prvky, které učiteli poskytnou okamžitou zpětnou vazbu. U Silver účtu je třeba se spokojit s těmito typy otázek: Open Ended Question, Poll, Quiz, Draw It a Collaborate, Gold má navíc: Fill in the Blanks, Memory Test. Otázku je možné podle okamžité potřeby vložit i do běžící prezentace.Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce

Žádné komentáře:

Okomentovat