1.3.18

Březen - měsíc čtenářů 2018

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na měsíc březen devátý ročník propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů. Cílem této akce je propojit ČTENÁŘE, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ!

K medializaci této akce jsme vydali propagační plakáty. Čtyři stovky veřejných knihoven připravují nové a zajímavé aktivity. Pro rok 2018 jsme k již tradičním aktivitám propagujícím četbu a zavádění nových služeb do knihoven (např. půjčování čteček elektronických knih, roznášky knih handicapovaným čtenářům a seniorům domů atd.) opět připravili soutěž ČTENÁŘ ROKU. V roce 2018 budeme v knihovnách oceňovat naše nejmladší čtenáře! Celostátní vítěz bude s rodiči pozván 4. dubna do Prahy k slavnostnímu ocenění, které mu bude předáno na Nové scéně Národního divadla v přímém přenosu ČT na udělování cen Magnesia Litera!

V průběhu března také proběhne devatenáctý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihovny BIBLIOWEB 2018. Vítězové budou vyhlášení na konferenci ISSS v Hradci Králové.

Seznam přihlášených knihoven a více o akci Březen-měsíc čtenářů.

Hlavní aktivity BMČ 2018

Čtenář roku 2018

V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování nejlepších čtenářů. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. Celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera. Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2018 oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku". SKIP ČR připravuje pro BMČ 2018 zahájení kampaně S knížkou do života /Bookstart/. Z toho důvodu se rozhodl vybrat také nejmladšího čtenáře/ čtenářku roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé republiky. V průběhu března 2018 budou vybráni nejmladší čtenáři knihovny se zajímavým “čtenářským příběhem” nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2018 dne 4. dubna.
bmc_ilustr.jpg

Čtenář roku – kritéria

Co musí splnit každý “ nejmladší čtenář - čtenářka”
 1. Pravidelné půjčování knih odpovídající jeho věku prostřednictvím rodičů (nejméně 1x měsíčně)
 2. Půjčit si nejvíce knih v uplynulém roce (toto může být pomocné kritérium pro rozhodování mezi favority)
 3. Účast na akcích knihovny (akce pro odpovídající věkovou skupinu, spolu s rodiči nebo prarodiči, …)
Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle těchto základních kritérií zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svého nejmladšího čtenáře
 • nejmladší čtenář/čtenářka má v knihovně registrované další členy rodiny
 • rodiče, prarodiče, sourozenci navštěvují s nejmladším čtenářem knihovnu
 • rodiče, prarodiče sourozenci, spolupracují s knihovnou (čtení, dílny, …)
PŘIHLASTE SE

SOUTĚŽ sponzoruje a krajským vítězům věnuje ceny - ALBATROS, TRITON a Tereza Booth
Jak bude tento výběr probíhat?

Knihovna, která vybere svého nejlepšího nejmladšího čtenáře/čtenářku, předá v období od 1. do 17. 3. 2018 slavnostním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva, dalších významných představitelů obce apod. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít i k propagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou by mělo být, aby rodiče (zákonní zástupci) vybraného nejlepšího nejmladšího čtenáře/ čtenářky s oceněním a event. veřejnou prezentací souhlasili.

SKIP ČR připravuje pro rok 2018 zahájení kampaně Bookstart. Z toho důvodu se rozhodl vybrat také nejmladšího čtenáře/ čtenářku roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé republiky.
 • Soutěž je určena pouze pro obecní, městské a krajské knihovny.
 • Soutěžícím se mohou stát fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, které jsou řádně evidované v příslušné veřejné knihovně a jejich zákonní zástupci souhlasí s jejich účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním nezbytných osobních údajů (např. jméno, věk…a event. fotografie).
 • Účastí v soutěži vyjadřuje knihovna a zákonný zástupce oceněného čtenáře/ čtenářky svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazují se plně je dodržovat.
 • SKIP na základě sdělených údajů vybere Nejlepšího nejmladšího čtenáře/čtenářku roku pro jednotlivé kraje a na celostátní úrovni.
 • SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje zajistí slavnostní ocenění nejlepšího nejmladšího čtenáře/čtenářky v každém kraji. Předpokládá se účast zástupců knihoven, kraje a dalších významných osobností. Termín: nejpozději třetí týden v březnu 2018.
 • SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní celostátní ocenění nejlepšího čtenáře/ čtenářky.

Biblioweb 2018

biblioweb.gif
Devatenáctý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven. Ve své kategorii mohou soutěžit všechny typy knihoven Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Soutěž je podporována Asociací krajů ČR.

Noc s Andersenem 2018

Vyvrcholením letošního BŘEZNA bude již osmnáctá Noc s Andersenem, která letos připadla na 23. března. Více informací na www.nocsandersenem.cz .

noc_s_andersenem_2018.png

Vážení a milí přátelé pohádkové noci,
už poosmnácté chystají v knihovnách, školách, klubech, domech dětí, v hasičárnách, u skautů i pionýrů, v zoologické zahradě, v knihkupectví, v divadle... Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací.

Na webu Noci s Andersenem www.nocsandersenem.cz každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi účastníci z Čech i Moravy, tradičně se k nám přidávají v knihovnách a školách na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku... Těší nás, že každým rokem narůstají také počty účastníků v českých krajanských spolcích a Českých školách bez hranic, a tak Noc s Andersenem prožijí děti také v Dánsku, ve Francii, v Austrálii, Velké Británii, Německu či USA ...

Velmi si ceníme, že akci k podpoře dětského čtenářství zaštiťuje také velvyslanectví Dánského království v Praze a na dvě místa vyjedou zástupci ambasády v čele s velvyslancem panem Ole Frijs-Madsenem číst dětem dánské pohádky.

Leitmotivem letošní pohádkové noci bude na mnoha místech 180. výročí od napsání pohádky Statečný cínový vojáček.

A budeme si připomínat ještě několik letošních výročí: v roce 1928 vznikla krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce (nakladatelství Albatros letos na jaře vydá reedici této moc pěkné knížky a pejsek s kočičkou zdobí i plakátek a pohlednici).

Koncem roku 1938 začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů, i jejich 80. výročí si také budeme připomínat v Noci s Andersenem, a to se staršími dětmi.

Rok 2018 bude také připomínat vznik Československa, i to bude jistě zajímavé téma.
A nejen v Turnově budou v Noci s Andersenem sázet Strom republiky.

V Audiotéce právě vzniká nová nahrávka pohádky Statečný cínový vojáček, aby si ji účastníci Noci s Andersenem mohli poslechnout.

Bavit se v tento kouzelný večer budou všichni, a nikde nezapomenou na čtení...

"Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi." H.Ch.Andersen

18. ročník akce k podpoře dětského čtení pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

A kdy to všechno vypukne? V pátek 23. března 2018 :-)

Za jakoukoli pomoc s propagací už nyní děkujeme!

H.Hanáčková, B.Jakoubková, M.Čápová, oddělení pro děti Knihovny BBB v Uherském Hradišti, hlavní stan Noci s Andersenem

Žádné komentáře:

Okomentovat