8.3.18

Analýza: Na nutnost mediální výchovy upozorňuje Audit národní bezpečnosti, ale stát se jí nevěnuje dostatečně

Podle analýzy think-tanku Evropské hodnoty je mediální výchova ve vzdělávacím systému zakotvena a dokonce na ni upozorňuje i Audit národní bezpečnosti jako na nástroj proti hybridním hrozbám. Podle autora analýzy, učitele mediální výchovy a spoluzakladatele Aliance pro otevřené vzdělávání Michala Kaderky, pro ni ale není ve výuce dost místa, učitelé se připravují na koleni a pokud nezvedneme digitální gramotnost, neposílíme ani tu mediální.

Autorem analýzy je vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka. Ten na třiceti stranách pro think-tank Evropské hodnoty v kostce uvedl, jak je mediální výchova zakotvena ve vzdělávacím systému, zhodnotil dosavadní výzkumy o mediální gramotnosti a výuky mediální výchovy na školách, jaké jsou problémy se zlepšením a co se dá dělat.

K šesti hlavním zjištění Michal Kaderka říká: “Neustupujme od mediální výchovy tím, že ji scvrkneme jen na rozpoznání fake news. Děti jsou v kontaktu s médii již od batolícího věku a vyrůstají v online informačním prostředí. Děti i mladé lidi je proto nutné systematicky mediálně vzdělávat, nejen hasit problém, který se aktuálně ve společnosti projeví.”

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy sdružující učitele všech předmětů napříč školkami po vyšší odborné školy dodává: “Mediální gramotnost nezlepšíme tím, že zaúkolujeme školy. Řešme taky, na úkor jaké látky máme děti mediálně vzdělávat. Ukazuje se, že současné problémy nás nutí měnit tradiční obsah i formu vzdělávání. Bez této změny se situace nezlepší. Řiďme se podle faktů, nikoli emocí.”

Šest hlavních zjištění:

  1. Mediální gramotnost je zmíněna jako nástroj v boji hybridním hrozbám v Auditu národní bezpečnosti
  2. Mediální výchova se nyní soustředí pouze na rozpoznání dezinformací a fake news, ale to nestačí
  3. Školy mediální výchovu neřeší a učitelé jsou výuku mediální výchovy sami
  4. Mediální výchova je ilustrační problém zastaralosti vzdělávání
  5. Dezinfo se šíří především online, bez digitální gramotnosti nezvedneme tu mediální
  6. Poptávka po vzdělávaní zaměřeného na obranu země a pro pracovní trh se má řešit moderně. Řiďme se fakty, nikoli emocemi
Ke stažení:

Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Školy mediální výchovu neřeší

Zaúkolovat školy je tak snadné. Jenže takových věrozvěstů stojí ve frontě hafo. A každý si nese něco. Výchovu etickou, brannou, polytechnickou, mediální...

Miloslav Novotný řekl(a)...

Mají tam jedno pěkné slovo: dezinfo. No nekup to? To musí být síla nejmíň jako Savo. Tím by mohli evropští hodnotáři plošně dezinfovat žactvo postřikem při vstupu do budovy.

Radek Sárközi řekl(a)...

Šest hlavních zjištění:

Mediální gramotnost je zmíněna jako nástroj v boji hybridním hrozbám v Auditu národní bezpečnosti
- To je tedy důležité zjištění...

Mediální výchova se nyní soustředí pouze na rozpoznání dezinformací a fake news, ale to nestačí
- Nesmysl, mediální výchova se zabývá rovněž tvorbou mediálních sdělení nebo prací v redakčním týmu, stačí si přečíst RVP ZV

Školy mediální výchovu neřeší a učitelé jsou výuku mediální výchovy sami
- Tak, když nemá učitel ve třídě asistenta, je tam vždycky na výuku sám, ale jinak existuje spousta webu, které učitelům mohou s výukou mediální výchovy pomoci, dále mají k dispozici publikace, školení atd.

Mediální výchova je ilustrační problém zastaralosti vzdělávání
- Bezobsažná fráze

Dezinfo se šíří především online, bez digitální gramotnosti nezvedneme tu mediální
- Základem je gramotnost čtenářská

Poptávka po vzdělávaní zaměřeného na obranu země a pro pracovní trh se má řešit moderně.
- To je trochu mimo téma, ne?

Řiďme se fakty, nikoli emocemi
- To bychom dopadli...

Okomentovat