16.3.18

22. 3.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Co nám říkají audity vzdělávacího systému o budoucnosti našich dětí?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

  • Na co nás upozorňuje nový audit vzdělávacího systému?
  • Co v auditu chybí?
  • Jak se musí změnit řízení vzdělávací politiky, aby se trend začal zlepšovat?
  • Jak naložit s výsledky auditu, aby se dostaly více do povědomí veřejnosti, a podnítit celospolečenskou debatu?

Kdy: 22. března 2018 od 14 do 16 hodin
Kde: Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, Praha 1 (Velký sál)

Audit vzdělávacího systému v ČR 2017

Žádné komentáře:

Okomentovat