10.2.18

Ze sociálních sítí: Pár slov k inkluzi

Václav Klaus ml. komentuje zprávu od asistentky pedagoga: "Klasický případ, kdy stát vyhnal dítě potřebující specializovanou péči do normální školy, kde k ní postavil (naštěstí hodnou) mladou asistentku bez jakýchkoli zkušeností."

Pár slov k inkluzi. Píše mi slečna asistentka z JČ kraje.

Klasický případ, kdy stát vyhnal dítě potřebující specializovanou péči do normální školy, kde k ní postavil (naštěstí hodnou) mladou asistentku bez jakýchkoli zkušeností.

Smutné čtení:

"... Pracuji jako asistentka pedagoga u holčičky s postižením jak tělesným tak mentálním a s inkontinencí. Pracuji na plný úvazek, každý den jsem v ranní družině od 7.15 hod. V pondělí a úterý navštěvujeme i odpolední družinu do 15 hod. Mou prací je i veškeré přepisování učiva, protože dívka trpí i velice špatným zrakem, který je přirovnáván k částečné slepotě, doprovod na oběd a oblékání v šatně. O velké přestávce dívku přebalujeme. Protože váží 20 kg, pomáhá mi druhá paní asistentka.

Při poslední návštěvě Arpidy České Budějovice bylo vytčeno paní učitelce, že nezačleňuje toto dítě při hodinách TV mezi ostatní a mně bylo nařízeno provádět s dívkou rehabilitační cviky, které mne naučí provádět pracovník Arpidy. Dále mi byla nařízena účast na plaveckém výcviku, i když na toto vše nemám potřebné vzdělání. Obávám se toho, abych nevědomky neudělala něco špatně, abych dívce neublížila. Ani nechci domýšlet, co by následovalo.

Chtěla jsem se zeptat, jestli má Arpida taková práva, aby rozhodovala, co bude škola muset dělat nebo je pravomocí školy rozhodovat, co je pro ni akceptovatelné a co už nikoli.

Dále bych se chtěla zeptat, zda je mou povinností dítě oblékat, svlékat, přebalovat, navštěvovat aktivity mimo budovu školy(výlety, exkurze, plavecký výcvik....). Vozík pro mne již mimo budovu školy představuje značnou fyzickou námahu. Při posledním pochoďáku mi v terénu musela pomáhat s vozíkem paní učitelka. Smlouvu se školou mám jako asistent pedagoga, je toto vše opravdu náplň asistenta pedagoga nebo již osobního asistenta?

V nejbližších dnech dostane dívka asistenčního psa, který ji s největší pravděpodobností bude doprovázet do školy, nedovedu si představit, jak se skloubí výuka a zároveň venčení psa, když je dívka na mne absolutně při výuce závislá.


6 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Z toho, co slečna popisuje, je pouze psaní zápisů v kompetenci asistenta pedagoga. Vše ostatní je náplň práce osobního asistenta. Ale budiž, ovšem až na ta rehabilitační cvičení a rehabilitační plavání, do toho bych se na jejím místě rozhodně nenechala natlačit. Proč do školy nedochází pomoci s těmito věcmi odborník ze zmíněné Arpidy a hlavně proč děvče nechodí do školy přímo v Arpidě, která je na to zařízená, proč chodí do školy, která na zvládnutí takovýchto dětí nemá zázemí?

A nevím, jestli inkluze má spočívat v tom, aby takovéto dítě absolvovalo pochoďák. To už je fakt inkluze za každou cenu.

Ygrain řekl(a)...

Přesně tak, to je téměř vše práce pro osobního asistenta, nikoli asistenta pedagoga. Provádět rehabilitační cvičení s cizím dítětem, když na to člověk není školený, je navíc skutečně "o hubu" a slečna se oprávněně bojí, že i se sebelepšími úmysly může dítě poškodit.

A to začlenění částečně nevidomého dítěte na vozíku při hodinách tělocviku bych tedy ráda viděla - máte s tím někdo zkušenosti? Vždycky jsem myslela, že mám bohatou představivost, ale tady se zasekávám na představě, jak asistentka s vozíkem drandí kolem tělocvičny v chumlu běžících dětí a v duch se modlí, aby jí některé nespadlo pod kola.

Čímž se dostávám k problému číslo jedna: a co z toho má ta postižená holčička? Přijímá ji kolektiv? Podle váhy je to ještě malé dítě, tak 1., maximálně 2. třída - opět troskotám na nedostatku představivosti, jak tohle půjde dál.

Centrum ARPIDA České Budějovice řekl(a)...

Upřesňující informace centra ARPIDA k dopisu paní asistentky z jižních Čech zveřejněného v sobotu 10.2.2018 na FB profilu Václava Klause ml.

Paní asistentka nepracuje v centru ARPIDA, ale v jiné, běžné základní škole. Ani dívka se zdravotním postižením tedy není žákyní škol při centru ARPIDA.
Dále bychom rádi upozornili na několik nepřesností v uvedeném dopisu. Paní asistentka ve svém článku nehodnotí celé naše centrum, ale činnost pouze jedné části – školského poradenského zařízení, speciálně pedagogického centra. Nejedná se o začínající asistentku, ale o paní, která se podílí na vzdělávání dívky několik let.

To, že bude dítě vzděláváno v hlavním vzdělávacím proudu je volbou rodičů. Z žádného vyučovacího předmětu (ani tělesné výchovy) nesmí být dítě bez souhlasu rodičů vylučováno. Škola má povinnost jeho vzdělávání zabezpečit v souladu se zákonem. Speciálně pedagogické centrum se snaží školu metodicky vést a její pracovníky podpořit. Metodické vedení musí být v souladu s platnou legislativou a vychází z diagnostiky, která proběhne na základě žádosti zákonných zástupců. Zákonní zástupci tedy žádají poradenské zařízení o posouzení a následné vypracování doporučení pro školu. Doporučení může být využito rodiči, školou, učitelem či asistentem. Vychází z vlastního vyšetření a z informací poskytnutých opět rodiči a školou a je výsledkem vzájemné domluvy mezi těmito zúčastněnými stranami. Všechny zúčastněné strany také stvrzují svým podpisem, než se začnou opatření realizovat, že se způsobem nastavení souhlasí.

Rozhodnutí o průběhu vzdělávání jsou v kompetenci školy, která poskytuje vzdělávání. Ředitel školy stanovuje pracovní náplň svých zaměstnanců (zde asistentky pedagoga). Náplň práce tedy nemůže paní asistentce nařídit speciálně pedagogické centrum. Zároveň jí nebyla nucena žádná konzultace s rehabilitačním pracovníkem a jím zvolený postup cvičení. Byla jí pouze, spolu s jinými metodickými podporami, nabídnuta možnost využít v případě zájmu (ve spolupráci s rodiči) poradenských služeb našeho fyzioterapeuta, který s tímto konkrétním dítětem dlouhodobě pracuje. Jednalo se pouze o snahu škole metodicky pomoci, pokud dítě bude i nadále zařazeno ve výuce tělesné výchovy. Zároveň s tím byla paní učitelce i paní asistentce nabídnuta možnost navštívit centrum ARPIDA a konzultace ve speciálně pedagogickém centru. Možnost naše centrum navštívit nabízíme běžně pracovníkům škol a zpravidla ji oceňují jako účinnou metodickou podporu při vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

Plně si uvědomujeme, že podmínky vzdělávání dětí se zdravotním postižením na běžných základních školách nejsou ideální, ale není možné hledat viníka problémů u školského poradenského zařízení.

Centrum ARPIDA České Budějovice řekl(a)...

...Pro úplnost uvádíme, že centrum ARPIDA je v opačné roli, protože jednou z našich služeb je vzdělávání dětí ve speciálních školách (MŠ, ZŠ, SŠ). Centrum ARPIDA již 25 let nabízí a poskytuje komplexní (ucelenou) pomoc dětem a dospělým s tělesným a kombinovaným postižením a jejich rodinám. To zahrnuje prostředky léčebné (např. rehabilitace), pedagogické (školská zařízení pro žáky s tělesným a kombinovaným postižením) a sociální (sociální služby – např. denní stacionáře, osobní asistence a další). V právě probíhajícím školním roce se v centru ARPIDA vzdělává více než 110 dětí, žáků a studentů. Součástí každodenní péče je široká škála doplňujících potřebných terapií a aktivit. Cílem centra ARPIDA je podpořit optimální vývoj dítěte s často závažným postižením, podpořit jeho maximální možnou soběstačnost a přispět k co nejvyšší kvalitě života dítěte (dospělého) s postižením a jeho rodiny.
V případě zájmu jsme vždy připraveni takto napomáhat i dalším osobám (také asistentům, školám), které péči nebo vzdělávání dítěte s tělesným a kombinovaným postižením uskutečňují.
Srdečně zveme zájemce, i Václava Klause ml., k návštěvě našeho centra.

Za centrum ARPIDA

Marek Wohlgemuth, ředitel

Jana Karvaiová řekl(a)...

A já se ptám:
Opravdu je v nejlepším zájmu dítěte, aby bylo s takto rozsáhlými komorbitami (kombinované postižení), inkludováno v běžné škole?????????????
Praktická slepota, imobilita, inkontinence a mentální postižení!
Dítě váží 20 kilo. co se bude dít, až bude vážit 30,40????
Škola nejspíš výborně zvládá výuku v breillově písmu, že?
Nemyslím si, že náplní AP je rehabilitovat (měla by být povinnost od rodičů zařídit si fyzioterapeuta), není povinností AP být permanentně u postižené osoby, notabene ještě venčit psa. Rodiče jsou povinni zaplatit si osobního asistenta, který bude provádět veškeré úkony spojené s osobní hygienou apod.
A jinak pro dané SPC - dítě smí mít osekané očekávané výstupy, včetně náhrady předmětu nebo části předmětu, který prostě nezvládá. A to evidentně nezvládá (viz tělocvik). Takové dítě by mělo mít pouze PSPP zdravotní tělocvik, zajištěný odborníkem a ne, že bude na vozíku poletovat po tělocvičně, kde se stejně nemůže skoro ničeho účastnit.
Někteří rodiče mají místo mozku asi .....Já raději končím, nemám slov.

Unknown řekl(a)...

Takže ta slečna by měla trvat na tom, že dítě bude mít i osobního asistenta. Na tělocvik lze domluvit fyzioterapeuta, zapojení je pro takovéto dítě nebezpečné - jak má hrát vybíjenou nebo zdolávat opičí dráhu? Ten plavecký výcvik - řekla bych rodičům, že si mají zaplatit učitele/trenéra/fyzoterapeuta, který s ní bude ve vodě. Také pracuji jako AP a také jsem se účastnila plaveckého výcviku, ale dítě bylo ve vodě pod dohledem trenéra.

Okomentovat