16.2.18

Téměř třetina české internetové populace neví, co znamená pojem inkluzivní vzdělávání. Zhruba polovinu z nich (16 %) by to přitom zajímalo

Téma inkluze a inkluzního vzdělávání v současnosti výrazně rezonuje českými médii. Jak se ale Češi v tomto tématu orientují? A považují inkluzivní vzdělávání za prospěšné pro společnost? To zjišťoval výzkum společnosti Nielsen Admosphere. Uskutečnil se na vzorku pětistovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let.

Více než třetina dotázaných si pod pojmem inkluzivního vzdělávání správně představí vzdělávání dětí s různými handicapy společně s ostatními dětmi v běžných školách. Nejlépe informovaní jsou přitom o významu pojmu respondenti starší 55 let a také lidé s vyšším stupněm vzdělání. Necelá třetina (přesněji 31 %) však nemá žádnou představu, co inkluzivní vzdělávání znamená. Tato část vzorku je dále rozdělená na ty, které toto téma zajímá, přestože o něm nic nevědí (je jich 16 %), a ty, kterým je lhostejné (15 %).

Na otázku, zda mají představu, jak si Česká republika stojí ve srovnání s ostatními zeměmi EU z hlediska podílu žáků vzdělávaných ve speciálních školách, odpověděla více než polovina respondentů (53 %), že o tom nic neví. I zde lze tyto respondenty rozdělit na dvě skupiny: dvě třetiny by postavení České republiky z hlediska podílu žáků vzdělávaných ve speciálních školách zajímalo, třetinu tato otázka nezajímá. 27 % dotázaných dále odpovědělo, že má podle nich Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi EU průměrný podíl dětí vzdělávaných ve speciálních základních školách. Ze zprávy European Agency for Special Needs and Inclusive Education z roku 2014 přitom vyplývá, že je u nás podíl žáků vzdělávaných ve speciálních školách mírně nadprůměrný.Přesvědčení o společenské prospěšnosti zavádění inkluzivního vzdělávání není mezi českými internetovými uživateli zcela jednoznačné. 53 % dotázaných ve výzkumu Nielsen Admosphere si myslí, že společné vzdělávání všech dětí včetně dětí s různými handicapy v běžných školách není společnosti nijak prospěšné, 47 % si však myslí, že prospěch naopak přináší.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

třetina české internetové populace neví, co znamená pojem inkluzivní vzdělávání.

Asi by se mělo začít školením o fulltextových vyhledávačích.
Problém by mohl nastat, pokud budou ty vyhledávače inteligentnější než účastníci kurzu.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Vida, také výsledek práce inkluzívního dua Valachová a Štech.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak dle stavu na školách to evidentně netuší ani nikdo z ministerstva .

Okomentovat