19.2.18

Tajný Učitel: Privatizace školství

Minulé století znamenalo pro školství pokrok v tom, že nabídlo školu a vzdělání všem. V současném století je čas na to, aby bylo žákům poskytnuto kvalitní vzdělání.


Veřejné školství je dnes prospěšné v jedné věci – naučí číst, psát a počítat. Tím získá stát vzdělanější a kvalitnější pracovníky a země se může ekonomicky rozvíjet. Tato historická nutnost je ale už dávno překonaná. Je to jako vždy, když „vládne“ monopol – kvalita klesá. Státu to nevadí, ba právě naopak. Možná je právě takové zadání? Nekecáme, vládneme.

Nekvalitní veřejné školství jen zvyšuje kvalitu soukromého školství. Není to o penězích. Je to o politicích, nulových změnách s výjimkou zvyšující se byrokracie, remcání a následné pochopitelné neaktivitě učitelů ve veřejném školství, protože nemohou nic změnit.

Pokud stát nezvládá svou roli, aktivitu převezmou sami občané. Určitě ne prostřednictvím svátku demokracie s názvem volby, ale svoji vlastní aktivitou nezávislou na státu.

Určitě jste slyšeli příběhy, kdy si rodiče založili vlastní školu. A je jich čím dál tím více. Pokud jsou lidé ochotni zajít tak daleko, je zřejmé, že špatný je celý systém. Jak reaguje na trend zakládání soukromých škol stát? Nereaguje. Tak typická reakce pro přebyrokratizovaný aparát. Prostě nestíhá. Až se probudí, může být pozdě, může být více soukromých škol než veřejných. A v tom případě soukromé školy naprosto zválcují systém a veřejné školství bude odsouzeno k zániku. (I když v naší zemi se to pravděpodobně nestane, protože stát blokuje vznik nových soukromých škol.)

Nereagování státu je zarážející. Státu tím hrozí, že brzy přijde o své uniformované jedince, o svůj monopol. Na stole jsou dvě možnosti. Buď se stát vzpamatuje a bude prostřednictvím svobodných učitelů vzdělávat jedince na vyšší úrovni. Čímž ztratí lehce manipulovatelné stádo, ale udrží si většinu školních institucí. Nebo se bude chovat stejně jako do dnešních dnů. A ztratí vše.

Stačí zvýšit samostatnost školy a atmosféra se mění, i neschopná inspekce to uznává ve svých hlášeních. Zakládání soukromých škol nebo alespoň změny ve veřejném školství jsou celosvětové trendy, které nechytáme. Opět. I Švédsko, pro mnohé vzor sociálního státu, který utrácí za školství nejvíce peněz v poměru ke svému bohatství, dává žákům možnost výběru a už před deseti lety zde existovala skoro tisícovka „nezávislých škol“, které navštěvovalo přes deset procent žáků.

Přijde mi smutné, když učitel má čekat na to, až mu stát řekne, co vlastně má učit z moderních dějin a jestli může vůbec říct „Stalin byl špatný“. Přijde mi šokující, když se paní učitelka na facebooku ptá ostatních učitelů, jaký názor má inspekce na čtenářské deníky, aby se podle toho mohla zařídit. Šílená nesvoboda je nejen typická pro celý systém, ale je evidentně i v hlavách některých učitelů, kteří si bez povolení systému nedovolí ani informovat žáky o současných událostech či „zakázaných“ knihách.

Není to tak, že bych chtěl mít školství soukromé. Nebo že bych dokonce chtěl učit na soukromé škole. Jen mi vadí špatný systém, který navíc nereaguje na změny a nedělá nic pro učitele a už ještě větší nic dělá pro žáky. Jen se snažím popsat, co se děje a co se dít bude.

Častá kritika soukromých škol zní, že vychovává jen budoucí elitu. Ve skutečnosti je to naše současná politická elita, která zamyká děti v nekvalitních školách. A ano, všichni jsou si pak rovni, protože všem je nabídnutá stejná nekvalita.

Pokud chceme občanskou společnost, musíme začít ve školách. Školy musí mít svobodu, být nezávislé. Škola se nemá zodpovídat státu, ale rodičům.

Převzato z autorova blogu (autor je redakci znám)

Odkazy:

Na české blogoscéně máme dva tajné učitele, první z nich píše na Blog tajného učitele a jeho totožnost je redakci známa. Druhý má blog Tajný Učitel.

7 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Jako vždy - s některým věcmi se dá souhlasit, něco je přitažené za vlasy, celé to trpí Tajného předpojatostí. Navzdory masivní podpoře soukromých škol ze strany eduinsko-expertních kruhů soukromé školství podle mne u nás není schopné převálcovat školství státní, protože jen část soukromých škol není postaveno na myšlence zisku a nikomu se nechce přijímat děti, jež jsou sociálně-společenskými outsidery, tedy z hlediska rodinné péče zcela zanedbané.

mirek vaněk řekl(a)...

Ano. Celé to snažení posledních dvaceti let a rozbíjení fungujícího systému směřuje k privatizaci škol. Ona to nebude neschopnost úředníků, ale úmysl. Obchod ze vzděláním.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Školství je prý podfinancované.
Ale pořád je tam dost peněz na to, aby se vlci nažrali a z kozy nezůstaly ani chlupy.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Určitě jste slyšeli příběhy, kdy si rodiče založili vlastní školu.

Ale jistě. Takové příběhy recyklují zejména eduíni s oblibou. Jenomže těžko se dobereme skutečné příčiny vzniku takových pidiškol. Je tu dobře pěstěný mýtus o jakési kvalitě. Těžko vám ale někdo přizná, že prostě chce něco onačejšího. Za každou cenu. A to doslova. A tomu se pak řekne kvalita.

Eva Adamová řekl(a)...

Soukromá škola = kvalitní škola? No to ani náhodou, ale Tajný a Eduíni to jaxi taxi berou jako jistou věc. Většina rodičů to tak ale naštěstí nevidí. A tomu zbytku lze jen přát, aby se při výběru soukromého zázraku pro vzdělání svých dětí nesekli.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Minulé století znamenalo pro školství pokrok v tom, že nabídlo školu a vzdělání všem.

Vypadá to, že povinná školní docházka a nabídka školy bude něco jiného. Pytlici si budou zřejmě muset doplnit vzdělání, protože té zajímavé nabídky nevyužili beze zbytku.

Škola se nemá zodpovídat státu, ale rodičům.

Rodičům se má zodpovídat stát, a rodiče se mají zodpovídat škole, k čemu že vedou svoje děti. Škola se má zodpovídat učitelům, jaké to jim vytváří podmínky pro jejich práci. Učitelé se pak zodpovídají právě a jen svému svědomí.
Až tedy na učitele tajné. Ti to mají už tradičně a nezanedbatelně domotané a zodpovídají se svým vykrmovačům.

P. Vršecký řekl(a)...

Nebyla ona ta povinná školní docházka zavedena už ve století osmnáctém? Tajný si asi myslí, že až ve dvacátém, no co už:-) Stát samozřejmě žádný opravdový monopol nemá, soukromých mateřských, základních, středních, VOŠ a VŠ je celá řada. Ty školy zdaleka ne všechny jsou kvalitní a stejně tak všechny nejsou ani výběrové v podobě nějakého majetkového censu(vím třeba o základce, kde je školné cca 11 tisíc ročně, to dají, pokud tedy budou chtít, i sociálně slabí). Volání po "svobodě", nebo spíš tom, co si Tajný pod tímto pojmem představuje, je symptomatické pro tohoto příznivce (ne)ziskového sektoru: Vy nám dejte peníze, my si budeme dělat, co uznáme za vhodné a chraň vás ruka Páně, jestli budete chtít kontrolovat, jak je použijeme, nebo dokonce měřit kvalitu naší činnosti!

Tajnému neslučitelnost jeho požadavků nedošla, nedochází a zřejmě nikdy ani nedojde, v tom je příroda milosrdná, protože ho tak účinně chrání před neřešitelnou frustrací.

Okomentovat