27.2.18

Tajný učitel: Ochrana před vyhořením - jiný předmět a jiná třída

V některých školách za našimi hranicemi existuje systémově zabudovaný nástroj proti vyhoření učitelů, takzvaný sabatický rok, neboli rok volna po každých sedmi letech výuky. Učitelé tento rok využívají různě; někteří cestují, jiní pracují na farmách, nebo ve firmách, pro charitativní organizace nebo píšou knihu. Rok volna je dobrá věc. Učitel si výkonem úplně jiné aktivity odpočine a zároveň načerpá zkušenosti z "opravdového" světa. Tyto pak může předávat dál žákům ve výuce. Připravovat žáky pro život, pokud jediná životní zkušenost učitele je pedagogická fakulta a následně škola, lze jen stěží.

V České republice je myšlenka volného, placeného roku pro učitele vzdálenou a úsměvnou utopií. Vždyť někde učitelé nedostanou proplacené ani letní prázdniny. Stav vyhoření je pak častým jevem. Aby nemusel odejít ze zaměstnání, učitel si vůči opakujícímu-se kolotoči školního roku vybuduje obranný mechanizmus, kterému se eufemisticky říká nadhled a méně eufemisticky rutinérství či nezájem. Nadšení pro práci a pro předmět postupně vyšumí, výuka jede podle kolejí, položených během prvních několika let počátečních líbánek. V duši se objeví šedivá díra, jen místy přerušovaná hodinami, při kterých děti dobře pracují, zvídavě se ptají a výuka náhle oživne vyhasínajícím plamínkem starého nadšení.

Podle úředníků je potřeba profesní růst stimulovat dalším vzděláváním, abychom prý drželi krok s nejnovějšími poznatky v našem oboru. Tak jdeme na školení, která mají honosné názvy a ještě honosnější cenovky. Záhy zjistíme, že z deseti školení je tak jedno, kde jsme se dověděli něco nového. Zbytek "dalšího vzdělávání" je způsob jak prolomit každodenní rutinu a podívat se někam jinam, pokud ovšem vedení školení zaplatí. Je podivuhodné, kolik tzv školení je zcela k ničemu. Například využívání technologií ve výuce, nebo prevence šikany, nebo objevné aktivity, kterými lze výuku oživit a učinit atraktivní; to vše je vesměs plácnutí do vody, slátané se střípků něčích zkušeností, různé chytré vychytávky na jedno použití, nebo selský rozum přeložen do hogofogo úředničiny. Lektoři jsou mnohdy přednašeči z povolání, nebo učitelé, které nebaví učit děti a tak učí učitele, nebo herci, kteří se minuli povoláním.

Domnívám se, že jednou z možných cest jak skutečně předejít vyhoření a upadnutí do rutinérské hibernace, je umožnit učitelům, aby čas od času učili tematický blok nějakého předmětu, mimo jejich aprobaci, na jiném stupni. Přípravy nutné k tomuto cíli pak mají ozdravný efekt změny a objevování nových obzorů, navíc skýtají možnost porozumět problematice výuky jiných předmětů a věkových skupin. Umožňují také spolupráci s kolegy na jiné úrovni. Pro žáky bude jistě změna také vítaná, učitel neotřelý, uhel pohledu na předmět jiný. Co požadavek aprobace na určitý předmět a stupeň, ptáte se možná zděšeně. Inu, k čertu s ním. Profesní hygiena učitelů je mnohem důležitější než nedomyšlená nařízení úředníků. Nebo bychom mohli zavést sabatický rok.

Převzato z autorova blogu (autor je redakci znám)

Odkazy:

Na české blogoscéně máme dva tajné učitele, první z nich píše na Blog tajného učitele a jeho totožnost je redakci známa. Druhý má blog Tajný Učitel.

115 komentářů:

Pavel PEŠAT řekl(a)...

V Českém vysokoškolském zákoně je taková možnost zakomponována:
§ 76
Tvůrčí volno
(1) Akademickému pracovníku vysoké školy se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti
měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy.
(2) Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda.
Nevím, jak u ostatních, v mém případě poskytnutí vždy bránily závažné okolnosti (asi 30 let).

Pepouš řekl(a)...

...jednou z možných cest jak skutečně předejít vyhoření a upadnutí do rutinérské hibernace,je umožnit učitelům, aby čas od času učili tematický blok nějakého předmětu, mimo jejich aprobaci, na jiném stupni. Přípravy nutné k tomuto cíli pak mají ozdravný efekt...

No nevím, předcházet vyhoření tím, že necháme učitele ještě navíc "stresovat" výukou mimo jejich aprobaci... u učitelů, kterým na jejich přípravě záleží to totiž znamená spoustu času na seznámení se s oborem, pochopení vztahů a až poté je možné udělat kvalitní přípravu... takže místo odpočinku, by učitelé pracovali ještě více ...

Možná by na začátek stačilo začít omezovat všechny ty ŠVP, IVP, GDPR, inkluze, gramotnosti, branné a jiné módní výchovy, poučení o všem možném a dát učitelům klid a prostor na jejich práci...A možná by právě hodně pomohlo umožnit učitelům učit předměty v rámci jejich aprobace a nezatěžovat je dobíráním předmětů do naplnění úvazků, jak se to často děje u výchov, informatik a čím dál častěji i u dalších předmětů ...

Josef Soukal řekl(a)...

Právě naopak bych učitele nestresoval výukou toho, co se učí tzv. za pochodu.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Naprostý souhlas s Pepoušem.

Ygrain řekl(a)...

"jednou z možných cest jak skutečně předejít vyhoření a upadnutí do rutinérské hibernace,je umožnit učitelům, aby čas od času učili tematický blok nějakého předmětu, mimo jejich aprobaci, na jiném stupni. Přípravy nutné k tomuto cíli pak mají ozdravný efekt"

Sorry, ale apríl teprve bude.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

A jak k tomu přijdou chudáci žáci, když je třeba bude učit matematiku češtinář a angličtinu fyzikář? A co na to řeknou rodiče? Opět selhání elementární logiky, podobně jako v případě všeobecného vzdělání spojeného s výučním listem.
Velmi mě také irituje zmínka o opravdovém světě - já v něm každodenně žiju, jako většina učitelů mám i vedlejší pracovní činnost. Tajný se zřejmě nachází v nějakém svém paralelním světě, pak by ale neměl tuto jedinečnou zkušenost zobecňovat.

Tajný Učitel řekl(a)...

Ach jo Stanzele. Opět selhání elementární...představivosti. Vy hned vidíte nařízení, befely, ty půjdeš tam, ty tam a šmitec. Mimochodem systém dvojkolejného vzdělávání funguje celkem dobře, ne tak daleko od kotlinky, jak už bylo dokonce i vašimi názorovými kolegy řečeno. Vy ve vašem elitářském rauši, shledáváte myšlenku všeobecného vzdělání pro řemeslníky a vice versa, nepředstavitelnou.

Člověk, který vystudoval pajdu a vzápětí nastoupil do školy neví o světě nic, krom nabiflované odbornosti a bubliny školního mikrokosmu to jest. Nic užitečného.

Vít Tomis řekl(a)...

Člověk, který vystudoval pajdu a vzápětí nastoupil do školy neví o světě nic, krom nabiflované odbornosti a bubliny školního mikrokosmu to jest. Nic užitečného.

Teta Kateřina by se asi zeptala: Podle sebe soudím tebe?

Josef Soukal řekl(a)...

Tak co by sis tak zaučil, kolego Tajný? Rozvrh upravíme, kolegy zaškolíme, aby mohli učit to, od čeho vy si potřebujete odpočinout... Proč se zde opět zabývat Tajného blbostmi?

Otan Larsen řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ygrain řekl(a)...

"Člověk, který vystudoval pajdu a vzápětí nastoupil do školy neví o světě nic, krom nabiflované odbornosti a bubliny školního mikrokosmu to jest. Nic užitečného."

Máte naprostou pravdu. Protože kde by kantoři přičichli k něčemu jinému, když s posledním odpoledním zazvoněním zalezou do krypty, kde hibernují až do třetího zvonění ranního... oh, wait...

mirek vaněk řekl(a)...

Začaátek článku opravdu dobrý. ale ten poslední odstavec je z Marsu. Absolutní hloupost. Přetíženého poctivého učitele jiným předmětem spolehlivě dorazíte.

Tajný Učitel řekl(a)...

Pánové a dámy, nějak vám uniklo pod radarem slovo umožněme, nikoli nařiďme. Princip dobrovolnosti si, jak jinak, ve své befely vymezené realitě, nedovedete vůbec představit. Úkolem vedení není pouze zajistit aprobovanost, což mimochodem většinou činí shlédnutím potřebného razítka na diplomu, ale a zejména kvalitu výuky. Napůl vyhořelý rutinér nemá jinou možnost než zůstat rutinérem, což na "aprobovanosti" nepřidá nebo odejít, což vedení teprve nepomůže. Proč neumožnit změnu rutiny v rámci zaměstnání? Co se týká úvazků a pod, hledáte jen způsob, jak by něco nešlo udělat.

Dovedete si představit, že angličtinář by odučil část zeměpisu, matematik část dějepisu, fyzikář třeba část chemie? Myslím, že by to šlo a snadno. Pokud jsme schopni oprostit se od šimlem nasazených klapek a začít myslet trochu z boxu. Vytváříte falešné dichotomie.

Ygrain, nevím, k čemu po zazvonění přičicháváte vy, mohu-li hádat, bude to něco legálního jako doučování, překládání, tlumočení, snad nějaké psaní a pod. Řekněte, kolik českých učitelů cizího jazyka strávilo nějaká léta ve zemích, jejichž jazyk učí, pracovním a společenským kontaktem s realitou tamní kultury, společnosti a podobně? Že je to pak celé tak trochu abstraktní. Kolik biologů strávilo čas výzkumem mechů a lišejníků, nebo rok na lodi Greenpeace? Kolik češtinářů zprostředkuje svým žákům pouze příběhy někde vyčtené z knih?

To je přesně princip české výuky. Někde něco přečteme a pak to "učíme". Začíná to už na univerzitě. Skripta načíst a pokud možno co nejvěrněji reprodukovat. Proto tvrdím, že úředník s definitivou, jímž v českém podání učitel je, je od pestrobarevné reality života vzdálen téměř na hony.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Poslyš, ty Dichotome, co si určitě dovedu představit, je, že ty bys odučil úplně všechno. Tomu věřím, ty na to máš.

Vít Tomis řekl(a)...

nebo rok na lodi Greenpeace
To je fakt. Mezi učiteli moc ekoteroristů není.

Tajný Učitel řekl(a)...

Anonymní, vaše laskavá slova vždy zahřejí duši, zejména pak v dnešním mrazivém ránu.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Rád potěším...

Josef Soukal řekl(a)...

Tajný, ani když svou pitomost zopakujete ještě desetkrát, nepřestane být pitomostí. A smiřte se s tím, že existují celoživotní učitelé s rozhledem, o kterém se těm, kteří prolezli deset profesí, může jen zdát.

Tajný Učitel řekl(a)...

Ano, rozhled je fajn, pokud to ovšem nejsou samé vyčteniny vzdálené od prožitku. Pak to není rozhled ale pseudo-rozhled, ani to není životní zkušenost, pouze vyčtenina v kontextu jiných vyčtenin.

Jiří Lukáš řekl(a)...

Pár slov k tomuto příspěvku:

Otan Larsen řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
27. února 2018 21:31


V příspěvku, který autor – OTAN LARSEN – smazal, se píše mimo jiné:

„Tajnej, opět plácáte nesmysly. O žádných nařízeních, befelech atd. jsem nic nepsal, jak si lze snadno ověřit. Zajímají mě fakta a odpovědi na elementární otázky, jimž jste se ovšem vyhnul (pro anonymy signifikantní postup). […] Cancy o elitářství si pak laskavě ponechte ve svých druhoústech, odkud vzešla.“


Tento příspěvek Otana Larsena byl reakcí na Tajného Učitele:

„Ach jo Stanzele. Opět selhání elementární...představivosti. Vy hned vidíte nařízení, befely, ty půjdeš tam, ty tam a šmitec. […] Vy ve vašem elitářském rauši, shledáváte myšlenku všeobecného vzdělání pro řemeslníky a vice versa, nepředstavitelnou.“


A uvedený příspěvek Tajného Učitele byl pak reakcí na text VLADIMÍRA STANZELA:

„A jak k tomu přijdou chudáci žáci, když je třeba bude učit matematiku češtinář a angličtinu fyzikář? A co na to řeknou rodiče? Opět selhání elementární logiky, podobně jako v případě všeobecného vzdělání spojeného s výučním listem.“


Pane STANZELE, vy píšete pod jménem OTAN LARSEN?

PROČ?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

On už žije finský model!

Pepouš řekl(a)...

Kolik biologů strávilo čas výzkumem mechů a lišejníků, nebo rok na lodi Greenpeace? Kolik češtinářů zprostředkuje svým žákům pouze příběhy někde vyčtené z knih?

Ano, rozhled je fajn, pokud to ovšem nejsou samé vyčteniny vzdálené od prožitku. Pak to není rozhled ale pseudo-rozhled, ani to není životní zkušenost, pouze vyčtenina v kontextu jiných vyčtenin.


Nevím, nezdá se mi, že bych žil v nějaké bublině. Je pravda, že zatím jsem se po vysoké snažil živit jenom jako učitel. Ty brigády v marketech, na stavbách, ve skladech ... ty výlety a dovolené u nás i v Evropě ... ty každodenní starosti s chodem domácnosti, nákupy, vyřizování na úřadech ... ty všechny záliby ... to všechno patří k životu a tak si myslím, že prožitků je víc než dost. Pravda, většina z toho netrvalo ty měsíce či roky. Ale to mi nepřijde jako bublina, to je běžný život. A když se podívám na své kolegy a kolegyně, tak je to tak pestrá paleta zálib z mnoha různých oborů, že bych si nedovolil tvrdit něco o nějaké bublině.

A jak to máte Vy? Který předmět vyučujete? A poprosil bych o Vaše vlastní prožitky, které jste zažil mimo školství, na jak dlouho, kde to bylo, co jste konkrétně dělal a jak to změnilo Váš pseudo-rozhled na rozhled a umožnilo se dostat z té učitelské bubliny...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pepouši, to je přece Tajné...

poste.restante řekl(a)...

Představa, že učitele vyhořelého učením matematiky "vzkřísíme" tím, že půjde učit biologii, nebo češtinu je fakt praštěná. A jak bude probíhat tokový "pseudosabatical" prvostupňových učitelek, které učí na svém stupni všechno? Co takhle je poslat na střední a nechat učit třeba technické kreslení, nebo strojírenské předměty, což?

Pánové a dámy, nějak vám uniklo pod radarem slovo umožněme, nikoli nařiďme. Princip dobrovolnosti si, jak jinak, ve své befely vymezené realitě, nedovedete vůbec představit.
Ne, Tajný. To spíš Vy si ve svém paralelním kvazivesmíru, řídícím se Tajnými fyzikálními zákonitostmi, dost dobře neumíte představit, jak realizace Vašich nápadů může, či spíše nesmí, dopadnout ve vesmíru reálném a navíc českém.

Podstata sabaticalu spočívá v tom, že učitel si ve volném roce sám a svobodně volí náplň své činnosti.
- zavře se do laboratoře a v klidu si bádá,
- zúročí nasbírané zkušenosti a napíše učebnici,
- pustí se naplno do dalšího studia,
- odjede do Tibetu a tam medituje v klášteře,
- když je technik, nechá se na rok zaměstnat v odpovídající firmě a nasbírá zkušenosti z reálné výroby,
- pro mne za mne třeba jako středoškolský učitel se nechá zaměstnat na rok ve školce. Když na to má, protože třeba já bych to nejspíš nedal.
atd. atd.

Protože klíčové na prevenci vyhoření není to, že děláte něco jiného, nežli obvykle, ale to, že děláte to, co sám chcete a protože to chcete.

Váš nápad by v zemích českých skončil jediným možným způsobem.
Učitel by si "dobrovolně" musel vybrat, kde a jak jeho prostřednictvím bude zalepena díra.
Místo pocitu volnosti a odreagování se v jiném prostředí by nastoupila frustrace z vědomí, že buďto dělám něco, co vlastně nechci, nebo že dělám něco špatně, protože to neumím, popřípadě kombinace obojího.

A k samotné myšlence.
Copak si vážně myslíte, že pro většinu učitelů představuje odreagování se, mít možnost zase jen učit, pouze něco jiného?
No pro některé možná ano, ale to budou výjimky, jednotlivci.

Copak si vážně myslíte, že většina učitelů může zcela bezproblémově přecházet mezi stupni?
Opět, někteří takoví jsou, ale mnohem častěji jsem viděl kolabovat prvostupňařky při suplování mezi puberťáky a naopak fyzikáře, který po dvou dnech prosil ředitele, aby do druhé třídy poslal místo něj někoho jiného, protože jinak se zblázní z těch dvacetkrát položených otázek, zodpovězených a stejně znovu nepochopených a znovu opakovaných.
Každý na to prostě nemá.

Nikoho by přece nenapadlo předcházet vyhoření u pediatrů tak, že je pošleme na obvod.
Ale chápu, že třeba onkolog si například právě na pediatrii může vcelku "orazit".
Některý. A v tom je právě podstata.
To, co pomůže jednomu, nemusí pomoci druhému.
V okamžiku, kdy nějaké řešení nalajnujeme pro všechny, nebude to k prospěchu, ale jen ke škodě. A přesně tak to dopadne, pokud to bude řešení, které navíc nestojí nic, ale jen dál učitele vyždímá a ještě se přitom bude tvářit, že je to v jejich zájmu.
Jak si výkonná moc představuje u učitelů svobodu a dobrovolnost, s tím už máme vcelku bohatou zkušenost.

A na základě zkušeností s Tajným konkrétně se domnívám, že celý článek vznikl jen kvůli poslednímu odstavci a v něm že je hlavní tohle:
Co požadavek aprobace na určitý předmět a stupeň, ptáte se možná zděšeně. Inu, k čertu s ním.
Kdyby totiž Tajný skutečně chtěl předcházet syndromu vyhoření, zamyslel by se hlouběji a líp.

Tajný Učitel řekl(a)...

PR: "V okamžiku, kdy nějaké řešení nalajnujeme pro všechny, nebude to k prospěchu, ale jen ke škodě."

Ano, přesné, děkuji.

ps. Umožněme nerovná se nalajnujme.poste.restante řekl(a)...

Tajný, nebuďte přehnaně optimistický.
Text: "V okamžiku, kdy nějaké řešení nalajnujeme pro všechny, nebude to k prospěchu, ale jen ke škodě." je vztažen pouze a konkrétně k Vašemu článku.

Rozhodně neplatí univerzálně.
Třeba na povinnost pedagogického vzdělání u učitelů, na státní maturitu a podobně. Jak byste asi chtěl "odvodit".
Nalajnovány jsou totiž třeba i čáry na silnicích a tam je naopak velmi ku prospěchu, že plná čára má stejný význam pro všechny. ;-))


Umožněme nerovná se nalajnujme
No, to je jasné.
A proto jsem věnoval tolik řádek vysvětlení, že taková "možnost" by se zákonitě zvrhla v "povinnost".
Potíž je v tom, že jste o ničem jiném vlastně ani nepsal.
Jen v poslední větě je zmínka o sabaticalu, ale bez bližšího upřesnění, jak byste si ho představoval.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

" že plná čára má stejný význam pro všechny."

Jenom aby. Jestliže se řidiči nespolupodíleli na vytvoření pravidel silničního provozu, nemusí je přece respektovat...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nadšení pro práci a pro předmět postupně vyšumí, výuka jede podle kolejí, položených během prvních několika let...
...jednou z možných cest jak skutečně předejít vyhoření a upadnutí do rutinérské hibernace, je umožnit učitelům, aby čas od času učili tematický blok nějakého předmětu, mimo jejich aprobaci, na jiném stupni.


O pytlicích je všeobecně známo, že pošklebování se trdlovitosti jiného je jim bytostně cizí, a nikdy, zdůrazňují, že nikdy by se nesnížili k prohlášením typu, je hloupý jak bedna kytu. Přesto, a nebo spíš právě proto cítí potřebu připomenout pár osobních zkušeností.
Jen málo učitelů je takzvaně jednoaprobovaných. Pokud se pytlici nepletou, pak je studium na pedagogické fakultě povětšinou ve dvou vzdělávacích oblastech. Kromě toho se úvazek učitelů mnohdy slepuje v takových kombinacích, že až zrak přechází.
Pytlici mají dojem, že ten který předmět se zpravidla učí ve více ročnících, jak na stupni prvním, druhém i třetím, a i v průběhu jen jednoho roku je pestrost značná. Učitel má kolikrát co dělat, aby se přes krátkou přestávku stačil přeorientovat. Učitelé třeba takové informatiky, a nejen jí, by jistě nohli vyprávět. A kdo má poměrně rozvinutou představivost, může si o prázdninách projít záběr například odborných předmětů na odorných školách.
To čemu se říká vyhoření nepramení z rutiny, nebo dokonce snad nudy. Tomu syndromu by se mělo říkat spíš syndrom Sysifův. Beznaděj z nikdy nekončící a mnohdy nenaplněné práce. Práce bez hmatatelného úspěchu, což nemusí být způsobeno nekvalitou té práce nebo liknavosti pracovníka. Vyčerpání z činností, které s prací nesouvisejí a od smysluplné práce zdržují.
To ale ten, který nikdy odpovědně neučil, nebo vůbec nedělal nic prospěšného, neví, protože ani vědět nemůže. A tak mele pitomostě, aby si dodal vyjímečnosti alespoň pro ten pohled do zrcadla při huby vyplachování.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Beznaděj z nikdy nekončící a mnohdy nenaplněné práce."

https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/464783-g-bod-neexistuje-podle-vedcu-je-to-mytus-bez-jakychkoli-dukazu.html

Teď si představte, co zažívá takový vědec, který celý život hledá bod G a nakonec zjistí, že on není. Takový vědec pak změní obor z gynekologie na proktologii neb zjistí, že je to v p.....i.

(co teprve zažívá jeho manželka, která se celý život těší)

Tajný Učitel řekl(a)...

Plošná pravidla jsou žádoucí, ale pouze ta, která se nám líbí. Zákon o kvalifikaci, který vyprazdňuje sborovny, plošná inkluze, která vyprazdňuje specky, batolata do školek, která se vyprazdňují, VG, která sklízí movité/šprty, financování škol per hlava, které vyprazdňuje sou atd.

SMZ a testové přijímačky ovšem ční z té záplavy nesmyslů, jako jarní sněženka z kopy hnoje.
A ta libá vůně...

Tajný Učitel řekl(a)...

Jo a PR, ten sabatickej by se tak nějak zaved a zafinancoval, já nevím třebas od příštího násobku 7 odučených let od začátku praxe, koruny na supl by Plaga vydupal a pustil rád. Dělám si legraci. Proto jiný předmět jiná třída.

Pepouš řekl(a)...

TU: Pro jistotu zopakuji svůj dotaz, rád bych si přečetl něco o Vaší zkušenosti - jakému předmětu vyučujete a který dlouhodobější prožitek mimo školství Vám umožnil vymanit se z učitelské bubliny vyčteného pseudo-rozhledu?

Vít Tomis řekl(a)...

Postupně Tajného metodu vyzkouším. Začnu tím, že si dneska dám místo slivovice calvados. Po jeho příspěvcích by ale přišla vhod i výčepní lihovina.

Tajný Učitel řekl(a)...

Pepouši, vyučuji maturitnímu předmětu na sš a zš, učitelom jsem pouze na dobu přechodnou. Opravdoví učitelé teď praví, díky bohu... Nicméně, na západ od ČR existuje tradice tzv gap year nebo overseas experience u protinožců. Mladí lidé zabalí pět švestek a jdou do světa na zkušenou. Toto má dobrý důvod. Ať už člověk později studuje nebo dělá cokoli, pomůže, pokud má batoh zkušeností mimo svůj obor. Může třeba žáky poslat na zkušenou do bezpečných míst. Může uvést na pravou míru mnohé nesmysly z tzv učebnic. Může poskytnout zkušenosti z první ruky. Ví kde hledat a jak použít autentický nepředžvýkaný materiál ve výuce.

Skrze životní zkušenost lze například dojít k poznání, že skutečně znalosti jsou znalosti prožité a skutečné dovednosti jsou dovednosti použité, nikoli kvůli umělému konstruktu jakým je například test a následné hodnocení, nýbrž kvůli zájmu a potřebě vyplývající ze života. Proto mají pravdu ti, kteří praví, že žáci by se měli naučit ve škole zejména spolupráci, použití nabytých dovedností, pochopení jinakosti, flexibilnímu a kritickému myšlení. Jenomže toto se u nás nepěstuje, protože to je příliš sluníčkářské. Pokud pak učitelé ani rodiče nepodpoří nabývání zkušeností mimo školních lavic, student, například učitelství, jde ze školy do školy, kde mu je svěřen vznešený úkol připravovat žáky pro život.

Mimochodem, souhlasím s panem Soukalem, který pravil: "A smiřte se s tím, že existují celoživotní učitelé s rozhledem, o kterém se těm, kteří prolezli deset profesí, může jen zdát." Jen dodávám, že i opak je pravdou.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Může uvést na pravou míru mnohé nesmysly z tzv učebnic.

Ví kde hledat a jak použít autentický nepředžvýkaný materiál ve výuce.


Tím maturitním předmětem může být tak leda dějepis nebo občanská výchova. Určitě ne matematika nebo fyzika neboť tam se až tolik nesmyslů v učebnicích (faktických) nevyskytuje (vyloučit je samozřejmě nelze). To jsou ty rozdíly mezi humanitníky a přírodovědníky.

Humanitníci neustále řeší, jak to vlastně bylo a co tím chtěl básník říct. Přírodovědník ve většině problémů učiva ZŠ a SŠ (zase existují výjimky) má jasno a dokud fyzikální, matematické a jiné zákony nestanoví jinak.

Jde o to, že část humanitníků tento stav nikdy nepřipustí a snaží se jejich "rozmazanou" optikou poměřovat i obory jiné.

Proto s Benešovými zákony jsou pořád nějaké problémy, kdežto s Newtonovými néééé.

Pepouš řekl(a)...

TU: Rozepsal jste se pěkně, ale stále mi chybí ta Vaše konkrétní zkušenost.

A stále nevím, odkud berete přesvědčení, že učitelé žijí v bublině svého předmětu. Opravdu nemají žádné zájmy, nedělají nic mimo školu, nepotkávají se s jinými lidmi, nežijí?

Co by podle Vás tedy měl dělat učitel českého jazyka, aby měl víc prožitků a zkušeností a byl tedy tím správným učitelem? Co by měl dělat učitel matematiky? Prosím konkrétně, protože tomu stále nějak moc nerozumím. Jako že si nedokážu představit, že učitelé žijící ve společnosti by neměli žádnou vlastní zkušenost s jazykem či matematikou...

Nicka Pytlik řekl(a)...

vyučuji maturitnímu předmětu na sš a zš

Na částečný úvazek učí angličtinu, protože sjezdil celý svět. To je zřejmé.
Takový oblíbenec přijde do školy právě a jen na svoji výuku, odzkompetentňuje si radostně, a jde žít svůj bohatý život, plný zážitků a zkušeností. Lidé, kteří učí na základní škole maturitní předmět, vědí o životě úplně všechno. A nejlépe.

Tajný Učitel řekl(a)...

NP, Jako vyšitý. Krom výuky na 0.4 úvazku, zdarma zachraňuji uprchlíky, pomáhám Romům s formuláři na soc. příspěvky a dobrovolně sloužím na detoxikačním oddělení v Bohnicích. Ty zážitky a zkušenosti k nezaplacení pak předávám ve třídě žákům. Dva o prázdninách odjeli do Itálie do táborů pomáhat, třetí jel do Bruselu šířit pravdu o panu prezidentovi a čtvrtý pomohl založit rodičovskou školu lesně zahradní.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ježíši Kriste.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Teď mě ještě napadlo, že vy se v těch Bohnicích revanšujete za vlídné zacházení při vlastním pobytu?

poste.restante řekl(a)...

No, Tajný, myslím, že ideové založení svého světa jste nám demonstroval dostatečně.
Jak už koneckonců popsali mí předřečníci.
Já už jen zkusím dokreslit Vašim vidinám trochu realistické kontury.

Plošná pravidla jsou žádoucí, ale pouze ta, která se nám líbí.
Zákon o kvalifikaci, který vyprazdňuje sborovny,
Sborovny nevyprazdňuje zákon o kvalifikaci, tak jako ordinace a nemocnice nevyprazdňuje nutnost získat lékařský diplom před tím, nežli je někomu dovoleno řezat slepé střevo, nebo předepisovat antibiotika. Nebo třeba povinnost absolvovat svářečské zkoušky před tím, nežli získáte oprávnění svařovat v ochranné atmosféře.
Nevšimnul jsem si, že by nedostatek lékařů chtěl někdo řešit tím, že povolí výkon profese i masérům a léčitelům. Stejně tak jako jsem si nevšimnul, že by na svařování nosné konstrukce tovární haly stačilo, že si pomocí své domácí svářečky umí někdo tak hezky opravit zlomené hrábě, že se na to s kamerou přijel podívat dokonce i Láďa Hruška.


plošná inkluze, která vyprazdňuje specky,
Specky nevyprazdňuje plošná inkluze, ale prasácky nařízená a prováděná "inkluze po česku", jejímž startovním impulsem nebyla zvýšená péče o dobro našich dětí, ale zájem ukázat v Bruselu, jak jsme "vyřešili" problém s "diskriminací" Romů.

batolata do školek, která se vyprazdňují,
Batolata, která ještě neumí kontrolovat vlastní vyprazdňování patří ne do mateřských škol, což jsou instituce vzdělávací, ale do jeslí, což jsou instituce pečovatelské. Pokud nemohou být doma s mámou, tátou, babičkou či dědečkem.

VG, která sklízí movité/šprty,
VG, především nepatří do seznamu plošných opatření.
Aspoň nevím o tom, že by existoval zákon, nařizující zajistit do 4 let povinnost přijmout na VG každé dítě, které absolvovalo pátou třídu ZŠ a jehož rodiče podali přihlášku. Když tak nás informujte.


financování škol per hlava, které vyprazdňuje sou
Financování (středních) škol na hlavu mohlo jakž takž fungovat v dobách převisu "poptávky nad nabídkou". Jenže prosazovatelé "tržních principů ve školství" skončili u druhé kapitoly Hayeka a tudíž nepočítali ani s "reakcí trhu", ani s demografickým vývojem.
SOU tudíž nevyprázdnilo jen financování na hlavu, ale současná neexistence jednotných přijímaček, která by ověřila, že zájemce o maturitní studium zvládnul učivo základní školy alespoň v takové míře, aby byl schopen zvládnout učivo navazující, aniž by přitom klesla náročnost a kvalita výuky.


SMZ a testové přijímačky ovšem ční z té záplavy nesmyslů, jako jarní sněženka z kopy hnoje.
A ta libá vůně...

Tak především sněženky nerostou na hnoji a když je tam mravenci roznesou, tak ženou do listu a nikoliv do květu. Stačí jim polostín a mírně vlhká, nijak zvlášť hnojená půda. Měli jsme jich na konci zahrady pod lískami u plotu celé koberce.

O SMZ a testech už jsme toho napsali tolik, že mi přijde zbytečné to opakovat.
Spíš mne napadá otázka.
Tou libou vůní jste měl na mysli ty sněženky, nebo ten hnůj?

A propos. Nebrat do rukou a když tak nejíst, nebo pořádně umýt ruce.
Sněženky jsou mírně jedovaté. Můžete dostat průjem anebo začít zvracet.
Tvorba šílených nápadů a jejich publikování na webu jako důsledek otravy sněženkami zatím popsáno nebylo. V tom jste opět unikátní. :-)

poste.restante řekl(a)...

Mimochodem, kolegové, myslím, že nyní můžeme vcelku bez uzardění zařadit Tajného učitele mezi experty a odborníky na školství.

Budiž mu Č(č)eská škola lehká.
Alespoň tak, jak tomu bylo doposud.

Tajný Učitel řekl(a)...

PR, nerad vám to říkám jako první, ale učitel není to samé jako lekař.(Stejně jako maturita není to samé jak řidičák.) Kór ne učitel odkojený českou pedagogickou fakultou. Dlouho tvrdím, že učit může každý, kdo má talent. Jakákoli odbornost se dá doučit, ale certifikovaná odbornost nikdy nenahradí talent-přirozenou autoritu a schopnost věci dětem uchopitelně vysvětlit.

Takže. Ve školách mohou učit pouze absolventi, nebo mgr/ing plus ped. minimum, nebo odborníci z praxe či praktikující umělci na 0.5 úvazku. Jejda, ono to nestačí. Učení-chtiví učitelé se štemplem tak nějak dochází, staří odcházejí v důchod, praktikující odborníci než brát desítku, budou raději praktikovat jinde a k rekvalifikaci se nikomu nechce. Tudíž zákon o kvalifikaci je k čemu? No ano, k ničemu. Pouze odradí lidi talentované k výuce bez správného štemplu od bohulibého poslání, čímž ještě zhorší celkovou personální krizi, která vede k přetížení stávajících učitelů, což vede k poklesu kvality výuky a šíření blbé nálady a kolečko se opakuje.

Jaký je rozdíl mezi českou inkluzí a inkluzí po česku?

Ad neexistence jednotných přijímaček. Co bránilo středním s maturitou udělat si rigorózní přijímačky dle svého gusta? Prý financování na hlavu. Mimochodem, co myslíte že řeší dnešní centrální přijímačky? Odkloní vzdělání chtivé ač nehodné žáky na sou, kde je nemá kdo učit, díky...ženiálnímu zákonu o kvalifikaci.

Existence VG stimuluje ambiciózní a/nebo movité rodiče k tlaku na děti a učitele, k placení příprav na přijímačky pro nestudijní, ale bohaté apod. Vytváří dvoukolejný systém sociální nerovnosti.

Suma sumárum, máme síta, které lze obejít, školy, kde nemá kdo učit, maturity, které lze nabiflovat, univerzity, které neučí to, co mají učit, studenty, kteří tam nemají být. Jinak dobrý. SMZ, matika a pár kaček navíc to vyřeší.

poste.restante řekl(a)...

Milý Tajný experte. Já to naopak Vám opakuji neustále, i s plným vědomím, že skutečným adresátem nejste Vy, ale ostatní čtenáři, neboť úmyslnou a záměrnou poruchu na přijímači nelze odstranit lepším vysílačem.
Kvalifikační podmínky pro výkon určité profese jsou zkrátka sebeobranným mechanismem společnosti a nic na tom nemění fakt, že leckterý domácí kutil umí svařovat lépe, nežli certifikovaný profesionál.
Vy jste zjevně nemusel nést odpovědnost za větší množství lidí a tudíž toto nejste schopen a hlavně ochoten pochopit.

Dlouho tvrdím, že učit může každý, kdo má talent.
Jakákoli odbornost se dá doučit, ale certifikovaná odbornost nikdy nenahradí talent-přirozenou autoritu a schopnost věci dětem uchopitelně vysvětlit.

To je právě omyl lidí Vašeho typu.
Schopnost umět vysvětlit není totéž, co schopnost umět učit. A právě lidé jako Vy tyto dvě schopnosti zaměňují a na svém omylu stavějí celé koncepce reforem a alternativních vzdělávacích směrů.
Naučit totiž neznamená JEN vysvětlit.
Nebo jinak.
Výsledkem dobrého vysvětlování je to, že žák věc pochopí.
Výsledkem dobrého učení je to, že se žák danou věc naučí.

Proto mohou mít v důsledku mnohem lepší výsledky učitelé, kteří sice vysvětlují na průměrné úrovni, ale svou důsledností a třeba i prostým tvrdým drilem dokáží v žákovi zafixovat více znalostí, nežli učitel, na jehož hodině sice žáci skvěle chápou, ale týden poté už ani netuší, o čem byla tenkrát řeč.
Nebudeme diskutovat o tom, že pochopení je důležité a jako předpoklad pro naučení se něčemu potřebné. O tom není sporu.
Jenže lidé, jako Vy žijí v omylu, že samotné pochopení je nezbytné, že bez něj to nejde a nebo dokonce, že to žákovi stačí.
Důkazem opaku je třeba obyčejná znalost vyjmenovaných slov. Co na nich chcete chápat? Ty prostě musíte umět vyjmenovat, abyste je pak mohl správně použít.
Co chcete chápat na názvu prvku kyslík, nebo rtuť? Atd.


Ve školách mohou učit pouze absolventi, nebo mgr/ing plus ped. minimum, nebo odborníci z praxe či praktikující umělci na 0.5 úvazku. Jejda, ono to nestačí. ... což vede k poklesu kvality výuky a šíření blbé nálady a kolečko se opakuje.

Aha. Takže Váš recept na nedostatek šoférů autobusů spočívá v tom, že ustoupíme z nutnosti vlastnit řidičské oprávnění příslušného druhu a necháme řídit autobusy toho, kdo do dotazníku napíše, že má rád auta a rád jezdí po silnici.

No, víte, dokud nepochopíte, že problémem není ten požadavek na řidičák, tak se zkrátka nikam nepohnem.


Jaký je rozdíl mezi českou inkluzí a inkluzí po česku?
Kde jste byl poslední dva roky?
Pokud to nevíte, tak si laskavě dostudujte. Třeba na webu Česká škola. Vy tam ještě smíte i psát komentáře, tak se třeba zeptejte pana Komárka.


Mimochodem, co myslíte že řeší dnešní centrální přijímačky? Odkloní vzdělání chtivé ač nehodné žáky na sou, kde je nemá kdo učit, díky...ženiálnímu zákonu o kvalifikaci.
To je argumentačně tak slabý výplod, že se nebudu jeho rozborem ani zdržovat.
Ale jen pro ujasnění pojmů.
Není žák "vzdělání nehodný", ale pouze žák, který neprokázal zvládnutí učiva základní školy na takové úrovni, která by opravňovala k domněnce, že bude schopen zvládnout maturitní učivo. (Bez násobilky rovnice fakt nejdou.)
Ten žák může svou chtivost po vzdělání prokázat při dalších zkouškách, může o přijetí žádat opakovaně klidně i několik let, dokonce i po skončení studia nematuritního oboru. Mnozí tak činí i s odstupem několika let. Stačí být opravdu "chtivý vzdělání".
A samozřejmě mohou existovat zcela specifické výjimky, které je třeba řešit specifickými postupy.

poste.restante řekl(a)...

Existence VG stimuluje ambiciózní a/nebo movité rodiče k tlaku na děti a učitele, k placení příprav na přijímačky pro nestudijní, ale bohaté apod. Vytváří dvoukolejný systém sociální nerovnosti.
Aha. Takže uchazeč o maturitní studium je "vzdělání chtivý".
Zatímco uchazeč o studium na VG je pouze "dítě ambiciózních a/nebo movitých rodičů".
Vida, jak se nám to pojmově vyjasňuje.

Závěr.
Když zrušíme VG, odstraníme sociální nerovnost. Hurá.

Vy .. oslovení raději vynechám.
To, že na VG studují častěji děti vzdělaných rodičů je důsledek a nikoliv příčina.
Když VG zrušíte, tak Vaši "ambiciózní a/nebo movití rodiče" si pro své děti zřídí, nebo zaplatí soukromé školy. Jenom se jim nebude říkat VG. Už teď se to děje po celé republice a "experti" jako Vy tomu nadšeně tleskají.
Veřejná víceletá gymnázia naopak představují příležitost i pro talentované a snaživé žáky dostat se do podnětnějšího vzdělávacího prostředí bez ohledu na jejich sociální zázemí. Jenže Tohle Vám stejně nikdy nedojde.

Suma sumárum, máme síta, které lze obejít, školy, kde nemá kdo učit, maturity, které lze nabiflovat, univerzity, které neučí to, co mají učit, studenty, kteří tam nemají být. Jinak dobrý. SMZ, matika a pár kaček navíc to vyřeší.

Takže suma sumárum.
Zrušíme "síta", zavřeme "prázdné školy", maturity rozdáme, univerzity necháme, ať si učí, co chtějí a rozdávají diplomy.
Hlavně zrušit SMZ a peníze do školství nepřidávat.
A školství bude spaseno.
Tak jste to myslel, že?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zaplaťpámbu za všechny okrouhloústé tajnosnubníky. Bez nich by možná poste.restantové někdy polehávali ladem, a pytlici by se museli vlastním mozgem trmácet po cestách poznání. Takhle si to tady přečtou, ztotožní se beze zbytku a mají hotovo. Mohou intelektuálně lenošit a krnět, což oni tuze rádi.
Tak jen aby nezapadlo:
Běžné přijímací zkoušky i při přechodu z nižšího stupně víceletého G na vyšší.
Možnost skládat jakékoli zkoušky bez povinnosti absolvovat jakoukoli přípravu.
Povinnost maturity z matematiky na jakékoli pozici státní správy všude tam, kde je požadováno nejméně středoškolské vzdělání, a to i zpětně.
U odborníků na vzdělání se to rozumí samosebou. Takže záznam v registru odborníků, konzultantů, auditorů a výzkumníků v oblasti zkompetentňování dětí, mládeže i dospělých. Kdo ve veřejném prostoru použije slova vzdělání a školství bez osvědčení o záznamu v registru, nechť je postižen zveřejněním svojí fotografie, uvedením výše, popř. níže svého íkvé, výpisem svého očkovacího průkazu a potvrzením o odčervení.

Vít Tomis řekl(a)...

Tajného názory respektuji, vůbec mi nevadí.
Děsím se však toho, že by je předával mým dětem ve škole.

Pavel Doležel řekl(a)...

Aby si dodal výjimečnosti při pohledu do zrcadla při huby vyplachování? To funguje, milí pytlíci, jen u osob s hubou vymáchanou. Ten nedostudovaný rádobyintelektuál s celoživotní nenávistí ke všem, kteří dostudovali a mají nějakou odbornost, si hubu vyplachuje zásadně před monitorem a nikoliv před zrcadlem a pocit vlastní výjimečnosti si buduje agresivitou a zesměšňováním všeho, co ho přesahuje, nebo čemu nerozumí.

Pavel Doležel řekl(a)...

Tajného názory jest třeba publikovat a šířit, aby bylo vidět, kam až lze dospět s vadným přijímačem. A také je třeba říkat, že vada na přijímači není názor. Že šum není totéž, co televizní vysílání a že hloupost, nevzdělanost a povrchnost opravdu, ale opravdu existují. A že ten, kdo není schopen řešit ani kvadratickou rovnici, nebo spočítat splátkový kalendář při složeném úročení opravdu nemůže být myslitelem, natož pak provádět myšlení kritické. Že všechny ty kecy o tom, kterak existují jiné typy myšlení, než myšlení exaktní, je jen marketing a propaganda hlupáků.

P. Vršecký řekl(a)...

Tajnej, vy se mi snad zdáte. Tady v republice jsou desítky tisíc volných pracovních míst, a to mnohdy i pro lidi bez jakékoliv kvalifikace, pracuje tady mimo jiné tisíce Cikánů z Rumunska a Bulharska a vy těm zdejším, místo vysvětlování, že normální je živit se prací a ne parazitováním, POMÁHÁTE VYPLŇOVAT ŽÁDOSTI O SOCIÁLNÍ DÁVKY?! Vy, zrovna vy, tady chcete někoho poučovat o škodlivosti žití v sociálních bublinách pro kantory? Vás by si v těch Bohnicích měli nechat.

Tajný Učitel řekl(a)...

Milý Sheldone (PD), kdyby jeden nevěděl, že jste tak trochu jiný, mohl by se podivit, jak jste přišel k vašim singulárně podivuhodným vývodům.

PR, Vaše adorace kvalifikačních podmínek pro výkon určité profese mi připomíná události poslední doby, kdy v jednom českém okrese došlo k tak rapidnímu úbytku zubařů, až situace dosáhla kritického bodu. Byla možnost zaměstnat kvalifikované zubaře z Ukrajiny, bohužel tito neprošli testy z českého jazyka a tudíž byli poslání zpět domů. Kvalifikačním podmínkám bylo učiněno zadost, ale nyní již poněkud šišlavé obyvatelstvo tento fakt opomnělo ocenit, zejména vezmete-li v potaz, že konverzace u zubaře většinou probíhá způsobem, copak je? Auvajs, tady to bolí. Pak už je huba jen otevřená a hlubokému diskurzu je konec.

Mimochodem, co je to s tou vaší obsedantní fixací na veřejnou dopravu a řidičáky? Takto položené příměry vážně nestojí za řeč.

ad prozumění. Vaším problémem je, že považujete za dobrého učitele člověka, který dokáže, třebas bez porozumění, byť jen "tvrdým drilem" v žácích "zafixovat" co nejvíce znalostí. Zde se naše chápání toho, co je a co není smysluplná výuka, velice, ale skutečně velice liší. Nechápu svou roli ve třídě jako roli přenašeče a fixovače znalostí z učebnic do hlav žáků. To by byla poměrně masivní redukce obsahu povolání a také odpovědnosti. Kasárna, kasárna otevřete vrátka, mamka našla nové pole působnosti.

"Není žák "vzdělání nehodný", ale pouze žák, který neprokázal zvládnutí učiva základní školy na takové úrovni, která by opravňovala k domněnce, že bude schopen zvládnout maturitní učivo.

Ano, k domněnce. Ale to je hodně velká domněnka, že. Například, na naší střední školičce s maturitou, máme každým rokem v prváku několik žáků, kteří buďto cizí jazyky kvůli nedostatku učitelů na vesnici vůbec neměli, nebo měli na úrovni, která jakoby nebyla. A světe div se, nikdo nezalamuje ručkama a nepraví, ach né, ti žáci nejsou na požadované úrovni, že musí pryč, šupito presto, jinak úroveň nedejbože klesne a svátost vzdělání bude poskvrněna. Prostě je to během čtyř let naučí. Jak prosté.

Počty vzdělání chtivých dětí a dětí ambiciózních/movitých rodičů korelují. Toliko k pojmům.
VG jsou mechem obrostlé, pravěké symboly středostavovského statusu. Stačí prohodit, víte, naše Madla je na gymplu.

"Veřejná víceletá gymnázia naopak představují příležitost i pro talentované a snaživé žáky dostat se do podnětnějšího vzdělávacího prostředí bez ohledu na jejich sociální zázemí."

Podnětnějšího vzdělávacího prostředí? Vážně? Myslíte tím ono "profesorské" pokývání ukazováčkem, jsi na gymnáziu, tak se snaž, str 45., cv. 5,6,7, zítra je test. Nelíbí se ti? Tohle je GYMNÁZIUM hošánku. Nebo už máme kolektivní absolventskou amnézii? Moc by mne zajímalo, kolik žáků z nepodnětného sociálního zázemí, tuto skvělou "příležitost" dostane. A kolik nestudijních dítek movitých rodičů nedostane zaplacené intenzivní přípravy na tzv. přijímačky, pokračuje na druhém stupni zš a posléze na sou. Pardon, to zní skoro jako zadání úlohy z cermatestu.

Zrušení VG by nevyřešilo sociální nerovnost, ale přinejmenším by pomohlo zachovat studijní atmosféru ve třídách mnohých základek, předešlo by třídění žáků a pomohlo by zachovat přirozenou sociální konstelaci v kolektivu. Podle zjištění moudrých, má ČR v této oblasti co dohánět. V oblasti studijních výsledků vzhledem k zázemí žáka, to jest. Zdá se, že jinde to maj tak nějak lepší.

Ale máte pravdu v tom, že rodiče, kteří mají prostředky a o vzdělávání svých dětí přemýšlí více než povrchně, si pro své dítě zaplatí střední školu, zcela jinou, než víceleté nebo méněleté gymnázium. Hovoříme ale o promile žáků.Jiří Kostečka řekl(a)...

Tedy dámy a pánové,
že věnujete tolik svého volného času takovým hovadinám, jaké tu Tajnej vyplozuje, to je obdivuhodné, až trestuhodné. (Kdybyste raději seděli nad přípravami!)
Jinak se obávám, že když tohohle vola přijali na jeho současné působiště a nejpozději do dvou měsíců nevyrazili, došlo na biblické: „I přišel on jest ke svým a oni ho nepoznali.“

poste.restante řekl(a)...

Zdravím kolegu Kostečku.
Tak já třeba vyplňuji momentálně čas mezi pocením, protože chřipka mne nakonec dostala.
Na přípravy si tudíž netroufám, ale na Tajného stačím i v horečce. :-)

poste.restante řekl(a)...

Tajný. Takhle si můžeme povídat dlouho.
Základním problémem je to, že Vy prostě nechápete pojem ZODPOVĚDNOST.
Přesněji, myslíte si, že ano, ale to je jen Vaše imaginární představa.
Dokládají to právě Vaše poslední odpovědi.

Byla možnost zaměstnat kvalifikované zubaře z Ukrajiny, bohužel tito neprošli testy z českého jazyka a tudíž byli poslání zpět domů. Kvalifikačním podmínkám bylo učiněno zadost, ...
Komunikační znalost jazyka je podmínkou například proto, aby ošetřující lékař byl schopen položit otázku na případné alergie u pacienta a byl schopen porozumět jeho odpovědi.
Schválně, kolik našich, či ukrajinských lékařů, bez kvalifikačních a jazykových zkoušek zaměstnávají kupříkladu v Bavorsku?

Ale chápu Vás. Vy byste třeba povolal kováře. Na trhání zubů to prý bývali experti.

Mimochodem, co je to s tou vaší obsedantní fixací na veřejnou dopravu a řidičáky? Takto položené příměry vážně nestojí za řeč.
Slabé. Prostě přiznejte, že neumíte odpovědět argumentem.
Bude to méně trapnější.

považujete za dobrého učitele člověka, který dokáže, třebas bez porozumění, byť jen "tvrdým drilem" v žácích "zafixovat" co nejvíce znalostí.
Velice slabé.
Sám jsem ve svém příspěvku konstatoval naprostý opak toho, co se mi pokoušíte vkládat do úst. Možná to tam najdete, ale asi ne.

Zaměňujete pojmy "dobrý učitel" a "učitel s dobrými výsledky".

Každopádně učitel, který umí dobře vysvětlovat je podmínkou nutnou, nikoliv postačující. A Váš problém je, že pro Vás to je postačující. (Aniž byste zjevně tušil, co je to podmínka postačující.)
Ale zkusím to ještě prostřednictvím jiného příkladu.
Míra vysvětlování s cílem dosažení žákova pochopení je odlišná na různých stupních vzdělání. Od vysokoškolského učitele očekáváme, že bude odborníkem a nikoliv nutně výborným pedagogem. Už chápete?

Například, na naší střední školičce s maturitou, máme každým rokem v prváku několik žáků, kteří buďto cizí jazyky kvůli nedostatku učitelů na vesnici vůbec neměli, nebo měli na úrovni, která jakoby nebyla. A světe div se, nikdo nezalamuje ručkama a nepraví, ach né, ti žáci nejsou na požadované úrovni, že musí pryč, šupito presto, jinak úroveň nedejbože klesne a svátost vzdělání bude poskvrněna. Prostě je to během čtyř let naučí. Jak prosté.
Prosté leda pro člověka prostého ducha.
Pro člověka znalého věci je to TRAP-NÉ.

Znalost cizího jazyka NENÍ v jednotných přijímačkách testována. Dělají se z CJL a Mat.
A bylo to tak už před zavedením JPZ.
On totiž každý chápe, že žák si kupříkladu mohl na ZŠ zvolit jako hlavní cizí jazyk němčinu a pak žádat o přijetí na obor SŠ, kde se bude maturovat z ANJ. Je to běžné.

Asi si budete muset vymyslet lepší příklad.

Počty vzdělání chtivých dětí a dětí ambiciózních/movitých rodičů korelují. Toliko k pojmům.
Ehm. Tušíte vůbec význam pojmu "korelace"? Raději už se ptám, abychom předešli dalším vzájemným nepochopením.

poste.restante řekl(a)...

VG jsou mechem obrostlé, pravěké symboly středostavovského statusu....
Myslíte tím ono "profesorské" pokývání ukazováčkem, jsi na gymnáziu, tak se snaž, str 45., cv. 5,6,7, zítra je test. Nelíbí se ti? Tohle je GYMNÁZIUM hošánku. Nebo už máme kolektivní absolventskou amnézii?

Já chápu, že cítíte potřebu vybít si zřejmě nějaké své frustrace.
(Můžu si tipnout? Chtěl jste tam učit a oni Vás nevzali?)

Když píši o podnětném prostředí, pak vím, o čem mluvím. Na rozdíl od Vás.
Pokud jde o "absolventskou amnézii". Na jednom VG jsem krátce učil. Gymnáziem prošly mé dvě ratolesti (8G a 4G) a nyní tam řádí ta třetí.
S jeho pedagogy jsem v častém kontaktu. Jste hodně, hodně mimo.

Moc by mne zajímalo, kolik žáků z nepodnětného sociálního zázemí, tuto skvělou "příležitost" dostane.
Na G, o kterém mluvím každé, které udělá přijímačky. Dva roky zpátky ani nenaplnili počet přijímaných.

Prostě si přiznejte, že většina těch dítek z "nepodnětného prostředí" patří mezi ty, komu pomáháte vyplňovat žádosti.
Možná, že kdybyste místo toho bezplatně doučoval jejich děti, udělal byste něco víc užitečnějšího.

A kolik nestudijních dítek movitých rodičů nedostane zaplacené intenzivní přípravy na tzv. přijímačky, pokračuje na druhém stupni zš a posléze na sou.
Tohle omíláte pořád.
Na tom mém G, organizují přípravné kurzy k přijímačkám pro všechny přihlášené.
Bezplatně.
A takových je v mém kraji většina.
Takže, co tam máte dál,...?

Zrušení VG by nevyřešilo sociální nerovnost, ale přinejmenším by pomohlo zachovat studijní atmosféru ve třídách mnohých základek, předešlo by třídění žáků a pomohlo by zachovat přirozenou sociální konstelaci v kolektivu. Podle zjištění moudrých, má ČR v této oblasti co dohánět. V oblasti studijních výsledků vzhledem k zázemí žáka, to jest. Zdá se, že jinde to maj tak nějak lepší.
Myslíte Británii, kde administrátor školy při delší neomluvené absenci žáka kontaktuje příslušné orgány, nebo Norsko, kde rovnou zahájí řízení o odebrání dítěte z "ohrožujícího prostředí"?

Vysloveně s potěšením a gustem čtu slovní spojení jako "přirozená sociální konstelace" od někoho, kdo neustále obviňuje ostatní ze "sociálního inženýrství". :-)
Tak ještě jednou.
Vy nádivo. Když zrušíte VG, tak ti, kteří na to budou mít, své děti tak jako tak z "přirozené konstelace" odeberou na soukromé ZÁKLADNÍ školy. Ne až na střední.
A Vy jim budete tleskat a chválit je za jejich podporu "alternativního vzdělávání".

I středněpříjmoví rodiče budou vyhledávat možnosti, jak dostat své dítě do školy, kde nebude muset o přestávce předat kapesné či svačinu Dežovi a Demeterovi. Tak totiž leckde ve městech funguje ta Vaše "konstelace" už teď. A rodiče reagují. A lidé jako Vy pak píší o segregovaných školách, aniž by zjevně chápali význam pojmu.

Jediný, kdo na to doplatí, budou chytré a snaživé děti nemajetných rodičů, které budou dál čekat, až se inkludovaný spolužák přestane mlátit po podlaze.

A ještě jedna věc, která Vám uniká.
Za jednu zrušenou třídu VG musíte buďto povolit stejné škole dvě třídy 4G, nebo ji úplně zavřít, protože ji tím ekonomicky zaříznete.
A teď s tou myšlenkou - že budete buďto navyšovat kapacity čtyřletých gymnázií, nebo je zavírat - skočte na kraj, který investoval do podpory technických škol a cestou se stavte na Hospodářské komoře.
A pak nám přijďte povyprávět své zážitky. Pokud si budete moci bez problémů sednout ke klávesnici. ;-)

Pavel Doležel řekl(a)...

Ten pán, který se prezentuje jako Tajný Učitel, je kognitivně/intelektově velmi omzen a z toho pramení jeho chybné názory a pomýlené závěry. Většinu svých vývodů činí povrchně, absolutně bez znalosti věci, pouze na základě svých mylných bájných představ založených na velmi vzádleném pozorování. To když se pak nakombinuje s jeho neschopností vnímat a chápat, je nesmysl na světě.

"Vaše adorace kvalifikačních podmínek pro výkon určité profese mi připomíná události poslední doby, kdy v jednom českém okrese došlo k tak rapidnímu úbytku zubařů, až situace dosáhla kritického bodu. Byla možnost zaměstnat kvalifikované zubaře z Ukrajiny, bohužel tito neprošli testy z českého jazyka a tudíž byli poslání zpět domů. Kvalifikačním podmínkám bylo učiněno zadost, ale nyní již poněkud šišlavé obyvatelstvo tento fakt opomnělo ocenit, zejména vezmete-li v potaz, že konverzace u zubaře většinou probíhá způsobem, copak je? Auvajs, tady to bolí. Pak už je huba jen otevřená a hlubokému diskurzu je konec."

Nádherná ukázka neskutečné ignorantské omezenosti. Kdepak nějaké kvalifikační požadavky profesůrků z vysokých škol, kdepak nějaké zákonem dané podmínky výkonu povolání, které jsou výsledkem desítek let výzkumů a praxe tisíců odborníků. O tom, kdo bude a nebude trhat zuby, rozhodne přece Tajný Učitel. Bez znalosti možných komplikací, bez pochopení oboru stomatologie, stomatochirurgie a facilární chirurgie a toho, jak se prolínají. Pro našeho tajňouska je všechno "ýzy". Jaképak s tím sraní. Přežili (někteří) v pravěku, přežijou (někteří) i dneska. A v pravěku taky nebyly nějaké volaké henté oné "kvalifikačné požadavky", tak co už, že jo. Prostě hloupost a nevzdělanost v praxi. Snad by obyvatelstvo nezapomnělo ocenit, když by najednou místo šišlání každý třetí skončil na krchově, protože pan doktor nepochopil informaci třeba o srážlivosti krve, alergii na lokální anestezii, nebo těžké cukrovce.

"Mimochodem, co je to s tou vaší obsedantní fixací na veřejnou dopravu a řidičáky? Takto položené příměry vážně nestojí za řeč."

Nádherná ukázka omezenosti. Tajňousek neumí zobecňovat. Nedokáže pochopit, že důvody pro certifikaci jsou obecnější. On si prostě řekl, že to nesouvisí protože proto a hotovo. Že jen zůstal několik kroků za ostatními, kterým to více myslí a ty souvislosti chápou, to už mu zůstane navěky utajeno.

"Nechápu svou roli ve třídě jako roli přenašeče a fixovače znalostí z učebnic do hlav žáků. To by byla poměrně masivní redukce obsahu povolání a také odpovědnosti. Kasárna, kasárna otevřete vrátka, mamka našla nové pole působnosti."

Tajný je nevzdělaný, nechápe souvislosti, není schopen myšlení, natož kritického, činí jeden chybný závěr za druhým a podle toho, samozřejmě, také učí. Nemůže studentům odkrývat krásy, jichž sám není mocen. To tak prostě je a bude. Otázkou je, kdo tohoto "vola" pouští k dětem.

"Ano, k domněnce. Ale to je hodně velká domněnka, že. Například, na naší střední školičce s maturitou, máme každým rokem v prváku několik žáků, kteří buďto cizí jazyky kvůli nedostatku učitelů na vesnici vůbec neměli, nebo měli na úrovni, která jakoby nebyla. A světe div se, nikdo nezalamuje ručkama a nepraví, ach né, ti žáci nejsou na požadované úrovni, že musí pryč, šupito presto, jinak úroveň nedejbože klesne a svátost vzdělání bude poskvrněna."

Kolega PR již vysvětlil, že příklad nám kulhá na obě nohy, neboť z cizího jazyka se přijímací zkoušky obvykle nekonají a rozhodně k tomu školy nenutí stát. Obecněji ale k té domněnce. Domněnka je prakticky jakékoliv tvrzení o reálném světě.

Pavel Doležel řekl(a)...

"Počty vzdělání chtivých dětí a dětí ambiciózních/movitých rodičů korelují. Toliko k pojmům.

No, lidé nevzdělaní, by neměli používat pojmy, kterým nerozumí. Dochází pak ke zmatkům. Tajný nejenže nechápe pojem zodpovědnosti, nedokáže správně rozlišit objektivní od subjektivního a významy těchto pojmů svévolně zaměňuje v domění, jak je originální, ale hlavně mu jeho kognitivní omezení neumožňuje rozlišovat mezi korelací, statistickou závislostí, obecnou závislostí a kauzalitou. Všechny tyto pojmy si nám myšák plete, teď se mu to v té hlavičce různě honí a míchá dohromady a občas vypadne nějaká perla. Třeba ta o tom, jak výsledky testů studijních schopností a znalostí studentů jsou vlastně jen důsledkem socio-ekonomického statusu jejich rodičů. Oni přece ti pracháči ty své hloupé děti vždy nějak na ty testy připraví, zatímco chudáčci chudí nemají šanci. Správné testy přece nebudou "kopírovat" socio-ekonomické zázemí rodiny, že? Že socio-ekonomický status souvisí se studijními předpoklady jedince kauzálně a to přesně opačně, tj. že ti, kdo mají vysoký intelekt a vynikající kognitivní schopnosti obecně, a mají tedy vyšší studijní předpoklady, také budou mnohem častěji mít vysoký socio-ekonomický status, protože prostě budou schopni vykonávat náročnější povolání, budou kreativnější, budou lépe chápat fungování světa a to, jak ho žádoucím způsobem ovlivňovat, to tajňouskové prostě nepochopí. Nemohou. Kombinace jejich omezení, neznalosti, nepochopení a frustrace jim v tom brání a bránit budou. Budiž to tedy alespoň jasně řečeno.

"VG jsou mechem obrostlé, pravěké symboly středostavovského statusu. Stačí prohodit, víte, naše Madla je na gymplu."

Ano, pro tajňousky je vše, co je přesahuje, na co nedosáhli a z čeho jsou frustrováni, zbytečné, zastaralé a nežádoucí. Je to jako když si tříleté dítě vytváří názor na užitečnost magnetické rezonance. Tak ono je to hlučné. Je to veliké. Je to ošklivé. Smrdí to a člověk se v tom nesmí hýbat. No fuj, k čemu něco takového potřebujeme?

"Podnětnějšího vzdělávacího prostředí? Vážně? Myslíte tím ono "profesorské" pokývání ukazováčkem, jsi na gymnáziu, tak se snaž, str 45., cv. 5,6,7, zítra je test."

Ano, přesně toto tím je myšleno. Ale nejen to. Intelektuálním deprivantům a ignorantům navzdory.

"Moc by mne zajímalo, kolik žáků z nepodnětného sociálního zázemí, tuto skvělou "příležitost" dostane."

Každý do jednoho dostává příležitost. Jak ji využije, je na něm. Materiály k přípravě jsou dostupné snad ve všech knihovnách zdarma. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

"Zrušení VG by nevyřešilo sociální nerovnost, ale přinejmenším by pomohlo zachovat studijní atmosféru ve třídách mnohých základek, předešlo by třídění žáků a pomohlo by zachovat přirozenou sociální konstelaci v kolektivu."

Ano, přirozenou sociální konstelaci určují tajňouskové. Tajňouskové budou napříště určovat, která kamarádství a přátelství jsou přirozená a která nikoliv. Každý dostane befelem, s kolika uprchlíky se musí kamarádit, kolikrát bude muset pozvat na oběd "přátele z nepodnětného prostředí", atd. No, chraň nás Veliký Trojúhelník před podobnými tajnými.

"Podle zjištění moudrých, má ČR v této oblasti co dohánět."

Kterých moudrých? Jako aktivistů z AI? Nebo aktivistů z EDUINu? Nebo snad aktivistů z metoo, youtoo, hetoo, shetoo, wetoo, theytoo? Nebo snad těch dvou zelených aktivistek z ČOSIV? Dovolte, abych se takové moudrosti veřejně a s gustem zasmál. Pojďme raději, navzdory tajňouskům, vyzdvihovat skutečnou a nikoliv marketingovou moudrost.

Tajný Učitel řekl(a)...

PR, doufám, že horečky ustoupily, jim navzdory má váš komentář o něco málo větší hodnotu, než Kostečkovo blahorozené pšouknutí.

Prosím vezměte na vědomí, že pokud něco Zemanovsky označíte jako trapné nebo chabé, vaši adoranti si pomnou ručičky a řeknou si, ten mu to ale nandal. To je vše.

re: kvalifikace. Osobně bych si raději nechal ošetřit chrup Ukrajincem, který nesložil zkoušky z čj, než abych skončil s bruslí v hubě a kamenem v ruce jako Tom Hanks v Castaway. Vy zřejmě rád bolest. Ostatně, ukrajinština není maďarština. Taková slovenština s mafiánským akcentem.:) Je ta odpovědnost státu v posílání zahraničních lékařů domů, nebo v zajištění ošetření obyvatel? Vy jste expert na odpovědnost. Nebo se zeptejte lidí, kteří s nateklou sanicí cestují stovky kilometrů od jedné zavřené pohotovosti ke druhé.

Dopravní příměry. Řidič autobusu není učitel. Řidičák není maturita. Pokuste se hádat proč. Snad vás to příliš nevyčerpá.

Pojmy "dobrý učitel" a "učitel s dobrými výsledky" tedy nelze zaměnit. Pravda, "učitel s dobrými výsledky" může být i netalentovaný matlal, který nějakým donucovacím prostředkem donutí děti, aby si učivo, tvrdým drilem, zapamatovali bez porozumění. Pak je otázkou zda jsou ty výsledky opravdu dobré, dlouhodobé a použitelné. Nicméně, nácvik donucovacích metod černých puntíků, pěti klobouků, tvrdého drilu a odbornosti na vš úrovni, je zřejmě přidanou hodnotou pedagogických fakult. Alespoň soudě dle odezvy jejích absolventů, je to tak.

Připomeňte, my jsme zde hovořili o vysokoškolských učitelích, nebo o kterém stupni? Jen, že mne poučujete o potřebě odlišného výkladu na různých stupních.

Re: Přijímačky. Promiňte pane, dobře vím, z čeho přijímačky jsou. Pouze tvrdím, že pokud je míra žákova zvládnutí zš učiva nedostačující k přijímačkovému cermatestu, zas tak moc se neděje. Má-li předpoklady, tak ho to doučíme, stejně jako připravíme žáka, který neměl cizí jazyk k povinné "zkoušce dospělosti". Od toho jsme učitelé. Nebo ne? Ovšem fištron didaktické testy neměří. Měří, jak kdo umí vyplňovat test.

Re: VG. Frustrace z VG? Ano pane. Sám jsem hrdým absolventem gymnázia, doteď s láskou vzpomínám na "profesorku" dějepisu-alkoholičku, která nám lihovým dechem diktovala třicet letopočtů, nebo na mladou "profesorku" matematiky fascinovanou prsním ochlupením spolužáka Jaroslava. Vzpomínám na ty promarněné roky podobně, jako když nás špagáty na vojně nutil četař Bureš provádět plížení plazení v bahně aby nám intoušům ukázal, co je lidově demokratická armáda zač. Celá ta promarněná léta balím v žert, protože jinak bych se tam musel vrátit a "profesory" za jejich "pedagogické působení" nakopat.

Ne tak dávná zkušenost. Také jsem na jednom VG před časem učil. Nešlo to. První otázka v hodině byla, zda to bude známkované, pokud ne, zájem o cokoli okamžitě zmizel. Takhle já nemohu učit. Nejsem četař Bureš. Z toho důvodu nabídky učit na gymnáziích házím do koše.

Pořád nechápete jednoduchý scénář. Studijní ambice žáků jsou výsledkem přístupu rodičů a učitelů ke vzdělání. Pokud přístup chybí, dítě na VG ani nepomyslí. Ti, kteří na VG děti dostat chtějí, je tam tak či onak dostanou a jsou to ti, kterým na tom záleží. Vzdělaní a/nebo movití a/nebo statusu chtiví rodiče. Těm ostatním je to fuk, což znamená, že je to fuk i jejich dětem a kolotoč se opakuje. To není z mé hlavy pane. To je takříkajíc vědecky dokázané. Už?

Tajný Učitel řekl(a)...

pokračování...

Na tom mém G, organizují přípravné kurzy k přijímačkám pro všechny přihlášené.
Bezplatně. A takových je v mém kraji většina.


Ano, ale je potřeba, aby tam ty děti jejich rodiče nebo učitelé poslali.

"Vysloveně s potěšením a gustem čtu slovní spojení jako "přirozená sociální konstelace" od někoho, kdo neustále obviňuje ostatní ze "sociálního inženýrství". :-)

Ehm, odkudpa nám to gusto vylezlo?

"Vy nádivo. Když zrušíte VG, tak ti, kteří na to budou mít, své děti tak jako tak z "přirozené konstelace" odeberou na soukromé ZÁKLADNÍ školy. Ne až na střední.
A Vy jim budete tleskat a chválit je za jejich podporu "alternativního vzdělávání"."


Spekulace. Nadto, kolik myslíte, že je rodičů v populaci, kteří si mohou dovolit soukromou základní nebo střední? Řekl bych, že mnohem, ale zzzkutečně mnohem méně, než těch, jejichž děti opouští základky nyní. A ano, vždy budu tleskat rodičům ochotným přemýšlet hlouběji o vzdělávání svých dětí a těm, kteří dospějí k závěru podobně jako já, že za žádných okolností nepřipustí aby jejich děti procházely tím samým tupým víceletým mlýnkem na maso, jako kdysi oni.

re: inkluze. Je demokraticky schválená zákonodárci. Kritikou demokraticky přijatých zákonů podkopáváte samou podstatu demokracie a zákony je potřeba ctít. Vaše slova :)

Fakt že rodiče nechtějí, aby jejich děti studovali se spolužáky z jiných sociálních vrstev, je umožněn nastavením systému, jehož částí jsou i VG. Mně nezajímá, jak bude zřizovatel reagovat na měnící se okolnosti. Ostatně debata je čistě akademická, jelikož vy i já víme, že k rušení VG nedojde. Příliš mnoho demokraticky zvolených zákonodárců tam má svá dítka.

Takže. Po vašem. Trapné, chabé, chabé, trapné, velmi chabé, neinformované.
Přeji brzké uzdravení.

Josef Soukal řekl(a)...

" Pouze tvrdím, že pokud je míra žákova zvládnutí zš učiva nedostačující k přijímačkovému cermatestu, zas tak moc se neděje. Má-li předpoklady, tak ho to doučíme, stejně jako připravíme žáka, který neměl cizí jazyk k povinné "zkoušce dospělosti". Od toho jsme učitelé. Nebo ne? Ovšem fištron didaktické testy neměří. Měří, jak kdo umí vyplňovat test."
Píšu to sem už nejméně podruhé, ale je nutné to zopakovat: Výše citovanou pasáž může napsat buď ten, kdo se na testy vůbec nepodíval, nebo hlupák, který neumí posoudit nic.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Škoda přeškoda, že ti působivě tajemní průvodci úskalími vzdělávání nemohou pozvat pytliky do některé svojí zkompetentňovací hodinky. Pytlici by nelenili...

Tajný Učitel řekl(a)...

Soukale, i podíval, podíval. Maturitní DTCJ s kratšími výchozími texty typu, ve kterých větách se nenachází xy. Mimochodem, nikdo ještě nevysvětlil proč ty testy musí být závodem s časem. Je uchazeč, který dovede rozeznat správnou odpověď ve stresu rychle lepším, než ten, který potřebuje více času na přemýšlení? Proč?

P. Vršecký řekl(a)...

Vidím, že příklad mojí dcery Tajného nepoučí, on vždy fakta, která jsou v rozporu s jeho pokrokovými teoriemi, bohorovně ignoruje. Tajnej, já už rozumím vaší úzkostlivé anonymitě. Vy tady trousíte kraviny tak strašlivé, že i ti nejlínější by byli ochotni udělat leccos, aby poznali takového giganta ducha, viděli jeho styl výuky a poznali názory jeho žáků, spolupracovníků a bývalých spolužáků. Jsem přesvědčen, že by to přispělo k logickému poznání, že nezhojitelné frustrace z minulosti zplodí pochopitelně zase a jenom frustráta.

Josef Soukal řekl(a)...

Tajný, to je samozřejmě jen část úloh. Proč nejste schopen napsat jeden komentář alespoň bez pololži? Já tuhle psychologii nechápu a vůbec ji nechápu u učitele.
-
Proč bychom si jako spolupracovníka vybírali někoho, komu to myslí pomaleji?

Nicka Pytlik řekl(a)...

proč ty testy musí být závodem s časem

Prauda prauďoucí.
Dnes už nejde o to, odevzdat práci v termínu, ale odevzdat ji vůbec.
Představa, že když někdo něco neumí, že to za trojnásobný čas vymyslí, je bezesporu zajímavá. Při této příležitosti by pytlici jen připodotkli, že zpravidla školní práce odvedená jen v osmdesáti pěti procentní kvalitě je pořád ještě výborná, a nedostatečná bývá až pod nějakých třicet procent. Nebo tak nějak podobně.
Škoda, že se pytlikům žádného pozvání nedostalo, a zřejmě ani nikdy nedostane.

i ti nejlínější by byli ochotni udělat leccos

To na pytliky sedí bezezbytku.

Jirka řekl(a)...

Pane Wagnere, kdy a kam jedeme na příklady z dobré praxe? Malinko vyhořívám, ale děti mám pořád rád, tak nechci škodit. Jenom očičko bych do škvírky ve dveřích vložil. Nerušil dotazy, ani svou přítomností. Chci to jen vidět a slyšet!

Tajný Učitel řekl(a)...

Pánové, klid. Blog byl o možném způsobu jak umožnit učitelům změnu v rámci možností systému.
Někde v polemice s PR se to zvrtlo na problematiku VG a G. Nepovyšuji se nad Vás, jen pravím, že nedovedu/nechci učit žáky, jejichž jedinou motivací ke studiu je hodnocení v podobě známky a proto nemohu učit na škole, která tento způsob výuky aktivně podporuje. Nerozumím, proč je problém pochopit, že pokud kolegové, žáci a jejich rodiče nejsou soustředění na známky, lze v žácích vzbudit zájem o učivo, kvůli poznání samotnému a celé snažení konečně začne mít smysl.

P. Vršecký, o jakém příkladě Vaší dcery hovoříte? Pokud nespecifikujete jaké "strašlivé kraviny" trousím, nelze odpovědět.

NP, pojem termín a časový limit u DT, jsou dvě různé věci. U přijímaček ani maturit nejde o to s jak rychlým žákem bychom chtěli spolupracovat, nýbrž o to, kdo co ví a zná. Přemýšlivost nerovná se neznalost a důslednost by neměla být penalizována. Proč taky? Jde nám o to co znají, nebo jak rychle to znají?


Josef Soukal řekl(a)...

Ono vůbec jde v životě o to, kdo co ví a zná. A leckteří dělají všechno pro to, aby se to při vzdělávání zatemnilo.
Matně a nepřesně si vybavuji starší Pytlikův příklad s restaurací. Něco na ten způsob, že jsme si sice původně neobjednali večeři, ale oběd, ovšem jsme rádi, že se to kuchaři nakonec povedlo.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ne, kdo co zná, ale kdo co umí. To je přece jen rozdíl. Umět použít znalosti. To je, oč tu běží. Tedy použít je správně a dostatečně rychle. Pytlici tomu říkají efektivní práce. A k tomu vedou i svoje žáky. Také umět pracovat i pod tlakem, rozhodovat se ve stressu, umět se vyrovnat s neúspěchem, mít pracovní návyky, základní činnosti vykonávat automaticky na pozadí a tím osvobodit svoje kapacity pro vyšší úroveň a tedy i kvalitu práce.
Pytlici se kolem maturit motali více než čtvrt století, ale nikdy by je nenapadlo, aby při nich ověřovali míru žákovy přemýšlivosti. Vždy je zajímalo, jestli je žák schopen, tedy jestli umí pracovat s dílčími znalostmi v širších souvislostech, a to efektivně. To jest věcně správně a dostatečně rychle. A to ani pytlici nehovoří o případech, kdy k učinění rozhodnotí nemusí být v reálném životě vůbec žádný čas. Nastupuje nabiflovaná rutina.
A to je asi tak všechno.
Ačkoli, ještě drobnost, k pytlikům může do výuky příjít kdokoli a kdykoli.

Jiří Kostečka řekl(a)...

TU,

mám jednoduchý dotaz: Proč se svými pravdami nevyjdete na světlo boží za sebe, se svým pravým jménem a s hrdostí, že je hlásáte, když jste o nich tak přesvědčen? Bojíte se oprávněně něčeho? A pokud ano - čeho?
Také bych vám rád sdělil, že oslovování diskutujících, kteří svoji identitu neskrývají, pouhým příjmením (např. "Soukale") je v našem mateřském jazyce hrubě urážlivé. Pak se ovšem nedivte, že na hrubý pytel přijde hrubá záplata.

Ale abych byl poctivý: tahle otázka směřuje i na další anonymní přispěvatele, např. PR, ačkoli jeho názory z 90 % konvenují s mými. To snad žijeme v druhé totalitě? Nemyslím...

Konečně: Kdyby kterýkoli z mých - odhadem za 36 let pedagogické praxe - 3 000 studentů zjistil, že zveřejňuji své názory anonymně, v hlubokém rozporu s tím, k čemu jsem je vždycky vedl, nakopou mě právem do zadku. Vy se téhož ho od těch svých nebojíte?

Jiří Lukáš řekl(a)...

„Proč se svými pravdami nevyjdete na světlo boží za sebe, se svým pravým jménem a s hrdostí, že je hlásáte, když jste o nich tak přesvědčen? Bojíte se oprávněně něčeho? A pokud ano - čeho?“

Inspirován J. Kostečkou bych rád zopakoval otázku z 28. února 2018 13:23:


Pane STANZELE, vy píšete pod jménem OTAN LARSEN?

PROČ?

P. Vršecký řekl(a)...

Tajný, moje dcera je chodící příklad, že nesmysly, které píšete o VG, jsou zcela mimo realitu, psal jsem o tom už v jiné diskuzi právě s příkladem svojí dcery, zmohl jste se jen na vtipkování. Nemuseli jsme jí motivovat, ona se narodila dost inteligentní na to, aby si sama dokázala spočítat, že VG je pro ni výhodné a je pro její vlastní dobro, aby se tam neflákala. Chce totiž v životě něco dokázat, aby si sama sebe mohla vážit, ne se jenom povalovat jako "občanská aktivistka" v nějaké neziskovce. Co mi o výuce tam říkala, nemá s vaší gymnaziální "realitou" naprosto nic společného, stejně jako to, co jsem před 30lety zažil na gymplu já. Střední školy jsou od toho, aby doučovaly látku ze ZŠ? A pokud jí někdo při příchodu na SŠ ve větším rozsahu neumí, jak můžete vědět, že jí zvládne a že o to vůbec má zájem? Scio testy dceři vůbec nevadily a nemusela se na ně vůbec speciálně připravovat. ale to se vracíme zase zpět - odmítáte uznat dědičnost inteligence i dalších vlastností, věříte, stejně jako další dobroseři, nebo to aspoň tvrdíte, že prakticky každý může vystudovat, jen mu poskytnout ty podmínky, které mají nespravedlivě jen děti těch "bohatých". To jsou neomarxistické sračky a nedivím se, že se pod ně stydíte podepsat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Bať!

P. Vršecký řekl(a)...

Ostatně sociální složení její třídy zase neodpovídá těm vašim žvástům. Vedle dětí, jejichž rodiče by se snad daly nazvat bohatými, tam byly i děti ze zcela příjmově průměrných, a dokonce i podprůměrných rodin.Však ani já, když aktuálně prodávám svou pracovní sílu za zhruba čtyřnásobek průměrného platu, se nepovažuji za žádného bohatce. Musel jsem si totiž naprosto všechno pořídit za své. A to je ta naprosto nejlepší prevence před nákazou vaším neomarxistickým dobroserstvím.

P. Vršecký řekl(a)...

"Dali", samozřejmě.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Vršecký, s výhradou vůči jednomu vulgarismu (jakkoli sémanticky přiléhavému) podepisuji Váš příspěvek z 4. března 2018 9:26. Pokud si naše společnost hodně rychle neuvědomí, že potřebuje ty, kteří ji svým TALENTEM a pílí mohou a budou táhnout kupředu, jsme odsouzeni k zániku. Mám s osmiletými gymnázii (podotýkám: nejen s Open Gate a NPORG) dost zkušeností, abych věděl, o čem píšu.
Jenže tohle ani TU, ani neziskovky prostě nepojmou...

P. Vršecký řekl(a)...Tajný na to nemá kapacitu a chlebodárci neziskovek to pochopit, respektive akceptovat, úmyslně nechtějí. Filosofie, že všichni mají na všechno nárok, jsme si ve všem rovni a jsme všichni pro společnost stejně cenní, směřuje k přímému rozkladu euroamerické civilizace a přesně to tenhle ksindl chce. Budeme totiž potom mnohem snadněji ovladatelní.
Tajný Učitel řekl(a)...

Tak moment tajtrlíci, já někde psal, že společnost nepotřebuje "ty, kteří ji svým talentem a pílí mohou táhnout kupředu," zpátky ni krok?

Nebo, že si máme být všichni rovni, což směřuje k "rozkladu euramericke civilizace a následné manipulovatelnosti národa? Pánové, kroťte své neomarxisty-bijecké, elitářské a konspirační nadšení, neb mrtvička není tak vzdálena a žíla již pulzuje.

Naopak, přeci tady celou dobu tvrdím, že společnost/školství může dělat víc, aby ty talentované a pilné rozeznalo, podpořilo a nekladlo jim zbytečné překážky na cestě k zářnému cíli blažené vzdělanosti, aby pak radostně "táhli společnost kupředu". Pokud je ovšem hned poté, co obdrželi ten červený diplom, nevyluxují euramerické korporace a instituce, nabízející ihned po nástupu desetinásobek českého výdělku.:)

Více o vlivu socekonomického zázemí na přidanou hodnotu žš a VG najdete zde:
https://www.docdroid.net/4BFa9yJ/pedf-865-version1-tz-close2017pridana-hodnotavg.pdf#page=2

Ad: VG - dcery a kantoři. Pánové chápu vaše rozezlení nad heretickým popisem mé absolventské a učitelské zkušenosti z gymnázia, nicméně obávám se, že s těmito zkušenostmi nejsem zdaleka sám, stačí se podívat na stránky učitelských listů, nebo zkušenosti žáků ze sdružení středoškolských studentů, nebo jak se jmenují.

Dvě ukázky např zde:

http://www.ucitelske-listy.cz/2018/02/eliska-klimentova-co-me-ceska-skola.html

https://blisty.cz/art/88944-kterak-jsem-delal-revoluci-v-dejepise-a-jak-jsem-dostal-po-u-cuni.html

Netvrdím, že studiem na gymnáziu se dostává vašim dětem a žákům druhořadé výuky. Někomu se způsob nalévárna-dril-výkon-hodnocení-zapomenutí vyloženě líbí. Jó gympl, to není sranda.

Tvrdím pouze, že já osobně s tímto stylem výuky a s elitářskými principy ze kterých vychází nesouzním a své děti bych na gymnázium nikdy nedal-pokud by tam ovšem sami mermomocí nechtěli. Pak bych je upozornil, co mohou čekat a modlil bych se.

Jo a Vršecký, nejde jen o prachy, ale o pochopení hodnoty vzdělání rodiči a inspirativní výuku na zš, i po exodu tahounů na VG.

Josef Soukal řekl(a)...

Tajtrlík je přesně to slovo, které jsem v souvislosti s Tajným hledal. A ten komplex z gymnázií je možná výsledkem toho, že na tajtrlíka mezi elitáři prostě místo nezbylo.

Tajný Učitel řekl(a)...

Soukale, chápu, že si nedovedete představit, že by gymnázium nebylo univerzálně vnímáno jako mekka vzdělávání. Mrzí mne, že jsem první, který vám odhalil, že tomu tak není. Podobných zkušeností je všude habaděj. Stačí koukat. Jednoduše se gympl hodí lidem, kteří přijímají zajeté koleje, respektují tradice a bez diskuze akceptují způsob a výchozí premisy gymnaziálního stylu výuky, zřejmě ve vidině nejlepšího, jak se všude říká, odrazového můstku na univerzitu. Klidně si v té iluzi žijte dál.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Jednoduše se gympl hodí lidem, kteří přijímají zajeté koleje, respektují tradice a bez diskuze akceptují způsob a výchozí premisy gymnaziálního stylu výuky, zřejmě ve vidině nejlepšího, jak se všude říká, odrazového můstku na univerzitu.

Možná jsou jenom inteligentní a chápou význam gymnázií a vzdělání, na rozdíl od tajných.

Nebo bys nám mohl odtajnit, která ta škola je ta pravá pro ty nezajeté.

Josef Soukal řekl(a)...

Jen demagog se opakovaně pokouší vymezovat vůči názorům, které podsunuje druhým. A jen namyšlený hlupák si myslí, že jeho názor na cokoli je platný bez ohledu na skutečnost.

Tajný Učitel řekl(a)...

Pane Kostečko. Ano, bohužel, žijeme v plutokracii. Nové školy nedostávají povolení k existenci, na něčí zakázku. Jiné jsou rušeny na základě pofidérních zdůvodnění. Učitelé jsou vedením tlačení do konformity nebo "odejíti".

Plošná opatření ve školství, jejichž jediným účelem je každým rokem odklonit část rozpočtu do něčích kapes, nebo vyhnutí se finančním sankcím eu, jsou bleskurychle schvalována. Dialog s odbornou veřejností, dlouhodobý plán a pracná mravenčí příprava informovaných rozhodnutí, která neznamenají přesměrování peněz někam, de facto neexistuje.

Jediné, co prochází, je motivované rychlým ziskem, politickou snahou vykázat činnost a snadnou implementací. Takže vzhůru k zářným zítřkům v x-té totalitě. Odložte na chvíli vaše klapky a rozhlédněte se ze své slonovinové IB věže trochu kolem.

P. Vršecký řekl(a)...

Proboha Tajný tajtrlíku, co má co dělat anonymní (jak typické právě pro vás) tristní zkušenost z výuky dějepisu na základce, navíc hojně obdařené "sociálně vyloučenými" žáky, s výukou na VG?! Začínáte se zesměšňovat dokonce nad vaší obvyklou míru, anonymní bojovníku za sociální spravedlnost. Jako pejsánek cenzora z České školy snad dobrý, ale když se pustíte dál, uříznete si pořádnou ostudu. Vždy a všude.

Tajný Učitel řekl(a)...

P. Vršecký, přikládejte, třeba vás zdejší věrní podrbou po kožichu, vy komický bojovníku za konformní transparentnost. "Opomněl" jste přečíst tuto pasáž, slabikování je únavné, vím:

" Vždy jsem miloval dějiny, avšak nenáviděl dějepis. Gymnaziální výuka se pro mne a mé spolužáky stala doslova noční můrou. Každá hodina identická. Když paní „profesorka“ (toto oslovení učitelé na gymnáziu vyžadovali, zřejmě přesvědčeni o své odbornosti) přišla do třídy, gymnazisty polil pot a začalo pobolívat zápěstí. V podstatě ještě dříve, než dosedla, začala rychle diktovat stohy faktů, dat, jmen, vztahů a čehosi podivného. Přísně na nás hleděla, a kdo nezíral s hlavou upřenou do sešitu a úpěnlivě neškrábal, byl vyčítavě pokárán. Přece jste na gymnáziu, musíte pracovat!

Rychle nám došla neskutečná absurdita tohoto středověkého skriptoria v 21. století a počali jsme budovat partyzánské hnutí. Rezistence spočívala v tom, že jsme sice poslušně psali, avšak nikoliv přesně to, co nám paní „profesorka“ diktovala. Hromady jmen a faktů jsme si upravovali po svém a vytvářeli do sešitů nonsensové povídky ve stylu Christiana Morgensterna.

Tajný Učitel řekl(a)...

Výňatek se zcela přesně shoduje s mou gymnaziální zkušeností, nejen v hodinách dějepisu, ale prakticky ve všech hodinách, krom Tv.

P. Vršecký řekl(a)...

A jste si jistý, že jste ten článek nepsal taky vy? Ta nesnesitelná lehkost bytí anonymních poserů.....Ale chápu jí. Ono by se dost pravděpodobně podařilo zjistit, že jste na žádném gymplu nikdy nestudoval, případně jste tam byl za losera a možná by se ozvali i někteří rodiče vašich žáků (pokud vůbec učíte) a porovnání reality s proklamacemi by mohlo bolet, že?:-)

P. Vršecký řekl(a)...

Je to ovšem symptomatické. Při vlastní školní docházce problém s vyučujícím, potom při učení problém s žáky, kolegy i rodiči. Hlavního hrdinu ale ani na vteřinu nenapadlo, že problém nemusí být ve všech okolo, nýbrž v něm samotném. Všichni jsou blázni, jen on je letadlo!:)

P. Vršecký řekl(a)...

Skutečně ve všech hodinách? Tajný, vy jste na žádném gymplu nikdy nestudoval, zjevně lžete.

Josef Soukal řekl(a)...

Miluju, když někdo zobecňuje svoje zkušenosti. Kdybych to učinil na základě svých gymnaziálních zkušeností já, musel bych být schizofrenikem, protože existovaly diametrální rozdíly ve všem.

Josef Soukal řekl(a)...

"Jediné, co prochází, je motivované rychlým ziskem, politickou snahou vykázat činnost a snadnou implementací. Takže vzhůru k zářným zítřkům v x-té totalitě. Odložte na chvíli vaše klapky a rozhlédněte se ze své slonovinové IB věže trochu kolem."

Moc pěkná slova. Jen tak nějak pasují i na projekty, k nimž se hlásí Tajný; a hlavně úplně nejvíc české střední a vysoké školství rozbila neřízená, ale ideologií, vidinou zisku a stupiditou podněcovaná touha dohnat a předehnat západní Evropu přesně v tom, s čím si teď ona naprosto neví rady. Inflace vysvědčení a diplomů, nivelizace výsledků, vzdělávací potěmkiáda...

Tajný Učitel řekl(a)...

Vršecký, pozor, mohl byste žlučí puknout. Pomohu vám. Možná by se celkem pravděpodobně podařilo také zjistit, že jsem muslimský transgender Rom ze subsaharské Afriky, pracující pro Amnesty International, Brusel a ČOSIV, který nedokončil ani alternativní základku a navíc trpí mokrou leprou. Co když? Chcete hubana?

Jiří Kostečka řekl(a)...

Lidi, má smysl tohohle nedostudovaného tajtrlíka jakkoli komentovat? Vždyť to je přesně to, co chce. Aby mohl lhát, a znovu a znovu rozežvaňovat svoje nesmysly. Když mu to nevyšlo na České škole, přesunul se sem.
Navrhoval bych podle známého vzorce MUDr. Plzáka: ignorovat, ignorovat, ignorovat. Když už vzteky nad jeho blbostí a provokacemi nemůžu, ignorovat dál.

Ygrain řekl(a)...

Mě by jen zajímalo, jestli Tajného spolužáci nahlíží na svou gymnaziální výuku stejně. Protože já takovou zkušenost rozhodně neměla, na svá gymnaziální léta vzpomínám ráda a proplýtvaný čas to rozhodně nebyl, ačkoli ne všichni kantoři byli skvělí.

Nicméně, teď už je jasné, odkud pramení Tajného frustrace. Měl by si s tím zajít k nějakému odborníkovi, nezpracovaná traumata jsou ošklivý problém.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Přesně, Ygrain.

Já šel studovat učitelství mj. díky vlivu několika tak skvělých gymnaziálních kantorů, že by jim měl tenhle stát postavit pomník. A poctivě se snažím rozvíjet to, co oni už v 70. letech moc dobře věděli a předávali i nám: že totiž vzdělání je v prvé řadě disciplína, pak vědomosti a TEPRVE pak schopnost s těmi vědomostmi náležitě nakládat.
A to úplně první, co jsem pochopil už tehdy, je, že učitelský talent je podmínkou nutnou (ovšemže: SAKRA nutnou), nikoli však dostatečnou k tomu, abychom našim žákům dokázali předávat to nejlepší z nás.
A jen tak na okraj: s těmi báječnými učiteli i učitelkami byla tehdy i průběžně neskutečná sranda, aniž si sebemíň zavdali/y.

Tajný Učitel řekl(a)...

Ano, všude se najdou Hujerové a na komunistických gymnáziích zvlášť.

Ygrain řekl(a)...

Kyselé hrozny, Tajnej, prachobyčejné kyselé hrozny. U zakomplexovaného frustráta nikterak překvapivé.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Mohli bychom sestavit profil frustrovaného učitele:

Nenávidí gymnázium - za dob studia mu bylo tamtéž ublíženo
Učí na poloviční úvazek občanku a angličtinu na střední škole a moc u toho trpí (za své žáky - učí je špatně, protože je musí připravovat na maturitu)
Tím, že málo učí, doopravdy ani neví, jak to ve škole chodí
Nemá rád komunisty - asi bývalý hrdina/disident
Nemá logické uvažování - doplňte si sami
Účastnil se soutěže o nejlepšího učitele a vyhrál - nikdo jiný neučí lépe než on.
Je to přistěhovalec z Indie nebo severní Afriky, má mezi nimi mnoho svých bratrů.
Rád si vykládá, proto chce všechny přijímat na základě pohovorů.

A teď někdo doporučte vhodný program, kam to nasypeme a vypadne nám, kdo to vlastně je.

Tajný Učitel řekl(a)...

"Co mají společného branná výchova, povinné dílny a pozemky, jednotné přijímací zkoušky a odpor vůči inkluzi? Jedná se o střípky mozaiky, která ukazuje jasný politický trend v českém školství, a to symbolický návrat ke “zlatým” normalizačním časům."

http://blog.aktualne.cz/blogy/krystof-kozak.php?itemid=31178

Josef Soukal řekl(a)...

"Jednotné přijímací zkoušky povedou v atmosféře zostřené sociální konkurence k učení pouze kvůli testům, tak jak se to stalo v USA. Ministerstvo navíc bude určovat obsah testů a tím zásadně ovlivňovat obsah výuky. Na základě předchozích zkušeností lze mít oprávněné obavy, že půjde cestou memorování podružných detailů, neboť se nejsnáze testují."

Věnoval jsem velmi povrchnímu a hodně ideologickému blábolu pana Kozáka celé tři minuty. Pokud někdo dokáže napsat výše citovaný nesmysl, je to mnohem víc, než si text zaslouží.

Tajný Učitel řekl(a)...

Kyselé hrozny, Tajnej, prachobyčejné kyselé hrozny. U zakomplexovaného frustráta nikterak překvapivé.

Díky ygrain, nápodobně.

Tajný Učitel řekl(a)...

Můžeš vzít člověka z komunizmu, ale nemůžeš vzít komunizmus z člověka.

P. Vršecký řekl(a)...

Kdepak žluč, Tajný tajtrlíku, já se nad vašimi pitomostmi královsky bavím. Jestli toužíte po zaměstnání ve vámi zmiňovaných organizacích, nepovažuji to za nic nereálného. Podívejte se na Feřteka - vyučený elektromechanik s maturitou, několik semestrů pajďáku a ...v Eduinu "expert na školství"¨!:-)

Jo a s realizací vašich sexuálních fantazií vám nepomohu, sorry.

P. Vršecký řekl(a)...

Pane Kostečko, s tí správným přístupem k Tajnému s vámi nemohu souhlasit. Dnešní stav (nejen naší) společnosti je IMHO důsledek právě takového přístupu, totiž že jsme se včas ani proti sebevětším hlásaným kravinám rozhodně nahlas neozvali, protože jsme si mysleli, že přece každý musí vidět, že....Houbeles musí, jen se podívejte kterýmkoliv směrem, kam až jsme dospěli. Frustrovaných nevzdělaných loserů typu Tajného, kteří si mrvením společnosti hojí své komplexy, je pořád víc a jsou čím dál víc slyšet.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Dnešní stav (nejen naší) společnosti je IMHO důsledek právě takového přístupu, totiž že jsme se včas ani proti sebevětším hlásaným kravinám rozhodně nahlas neozvali, protože jsme si mysleli, že přece každý musí vidět, že..."

Ano, je to tak.

Josef Soukal řekl(a)...

"Díky ygrain, nápodobně."

Ale kdepak, Tajný; Ygrain jen reagovala na vaši ubohost.

Pavel Doležel řekl(a)...

"Na základě předchozích zkušeností lze mít oprávněné obavy, že půjde cestou memorování podružných detailů, neboť se nejsnáze testují."

Ptám se pana Kozáka, co konkrétně v DT z matematiky považuje za podružný detail. Funkci logaritmu? Schopnost řešit jednoduchou lineární rovnici? Schopnost pracovat s mnohočleny? Schopnost provádět korektně algebraické úpravy výrazů? Ono je to velmi krásné, když se někdo vyjadřuje k míře podružnosti detailů a zobecňuje tímto způsobem na oblasti o nichž nemá páru. To mám moc rád. Pan Kozák nám vychází z předpokladu, že co je podružné rozezná on. Asi na základě svého exaktního studia práv a mediálních čehosi. Nechci se nikoho dotknout, ale ať se proboha každý vyjadřuje k tomu, ČEMU ROZUMÍ a neplácá nesmysly.

Tajný Učitel řekl(a)...

Ale kdepak Soukale, já jenom reagoval na její ubohost.

No nic, myslím, že jsme vymáčkli pomeranč. Já vás teď pánové a dámo nechám v klidu žít ve vaší bublině starých zlatých normalizačních časů a půjdu páchat dobro někam, kde to má smysl. Lovu zdar.

Josef Soukal řekl(a)...

Kdepak, Tajný, s invektivami jste přišel vy, a to platí o vašem vstupu do učitelských diskusí vůbec. A zakomplexovanost či frustrace z vašich nesčetných urážek jen čiší. Obracení faktů naruby je ostatně váš základní "argumentační" postup.

Josef Soukal řekl(a)...

S tím obracením faktů naruby byste se uplatnil právě v časech normalizačních, tam by se vám dařilo, prostě byste za pomoci cenzorů zavřel nepohodlným oponentům ústa; naštěstí komárkovští Kojzaři mají dnes velmi omezené možnosti.

Ygrain řekl(a)...

" půjdu páchat dobro někam, kde to má smysl"
Čím dřív, tím líp.

Vy neuvidíte nás, my vás, a bude nám všem lépe.

Tajný Učitel řekl(a)...

ps. Soukale, slova pitomost a hovadiny jste do diskuze velkokapacitně vnesl vy. Pak se na vás nalepil váš idol Kostečka s dalšími invektivami, o anonymním a PD nemluvě. Stačí mrknout na počátek diskuze. Tak si nejdříve zameťte před vlastní kadibudkou. K něčemu však celý ten tyátr dobrý přece jenom je.

Čtenáři mohou posoudit, jakým stylem polemizují naše "největší kapacity", autoři učebnic, "profesoři" na elitních gymnáziích a ti, kteří spoluurčují plošná opatření týkající se způsobů, obsahů a ověřování výsledků vzdělávání pro všechny žáky na všech školách. (A jako bonus, co dělají s člověkem hypetrofované přírodovědy, v případě PD)

Hle toť vzdělaná elita národa v celé své obnažené kráse. Co máme, to si svým tichým přihlížením zasloužíme. Modleme se.

Josef Soukal řekl(a)...

Tajný, vy prostě nedokážete nezkreslovat a nelhat snad v žádném svém komentáři. Vašim nápadům jsme se zde vysmáli, za pomocí argumentů, vy jste je sveřepě a velmi hloupě obhajoval, přičemž jste nás obdařil žvásty o našem befely vymezeném světě; teprve na tuto invektivu jsem zareagoval se zvýšenou expresivitou. A tak je to s vámi vždy - vaše neschopnost uznat svoje omyly a nedostatečnost svých úvah, vaše neschopnost snést kritiku, vaše potřeba snižovat oponenty nařčeními bez důvodu, to vše je průvodní jev jakékoli diskuse s vámi; snaha učinit ze sebe oběť jiných je jen logickým článkem řetězu "Tajných" manipulací. Nikdy jsem se nepovažoval za elitu, ale považoval bych za osobní mravní nedostatečnost důrazně nevystupovat proti ubohosti, již do učitelských diskusí vnášíte, a soudím, že podobně nemůže nereagovat nikdo, kdo má kouska cti v těle. Se sprostotou a arogantní a namyšlenou hloupostí se nejedná v rukavičkách, tedy alespoň na fórech, kde je možné svobodně vyslovit názor a nemuset se obávat komárkovských výchovných lekcí, k nimž si Tajný zbabělec rád odvážně přisadí.

Josef Soukal řekl(a)...

Mimochodem, právě to, Tajného spojení s cenzorem o něm vypovídá mnohem víc, než Tajnému dochází.

P. Vršecký řekl(a)...

Jo, to mne taky napadlo, stejně jako fakt, že tenhle človíček by se za totáče neztratil, naopak. Jeho povahové vlastnosti a schopnosti by ho naopak předurčily k zářivé kariéře, stejně jako cenzora Komárka. Že zrovna on tady píše o "komunismu v člověku" už tu tragikomedii jen dokresluje. Ale nic to nemění na tom, že boj s blbostí musíme vést, i když ho nejde nikdy úplně vyhrát.

Okomentovat