10.2.18

Radek Sárközi: Úkol pro ministra školství

Pokud nechceme, aby se během pár let české školství úplně rozložilo a většina pracovníků ho opustila, je třeba napravit škody napáchané překotnými změnami v legislativě, které prosadilo minulé vedení ministerstva.

Z komentáře v MF DNES vybíráme:

Ministři Kateřina Valachová a Stanislav Štech prosadili ve školství řadu legislativních změn, které byly spíchnuté horkou jehlou. Na výtky řadových učitelů a ředitelů škol nebyl brán zřetel. Změny nebyly ověřeny v praxi ani nevycházely z pozitivních zkušeností v zahraničí a z odborných analýz. Výsledkem jsou nekvalitní zákony a vyhlášky, které zbytečně zatěžují školy, frustrují učitele a poškozují žáky. Je třeba co nejrychleji minimalizovat škody, které už vznikly, a vrátit právní předpisy do podoby, jakou měly před diletantskými zásahy obou jmenovaných.

Příkladem může být kariérní řád, proti němuž se zvedla vlna nevole mezi pedagogy, jež vedla k petici s 21 609 podpisy učitelů z 1 150 škol. Přinášel jen spoustu zbytečné administrativy a mlhavé přísliby zvýšení platu o 3 000 korun pro pouhé jedno procento nejstarších kantorů, navíc až od roku 2022. Sněmovna naštěstí příslušnou novelu zákona o pedagogických pracovnících odmítla, ale jiné novely bohužel prošly.

Nejhorší změnou bylo společné vzdělávání neboli inkluze. Ta připravila žáky s lehkým mentálním postižením o odbornou výuku speciálními pedagogy opřenou o poctivou diagnostiku v poradnách. Místo toho nyní tyto žáky učí většinou učitelé bez vzdělání ve speciální pedagogice. Po několika měsících strádání někdy dostanou špatně placeného asistenta s krátkým kurzem, který o dítě pečuje a všude s ním chodí a hlídá ho.(...)

Schváleno je také nové financování škol. Přestože má začít fungovat už letos v září, školy stále nemají od ministerstva dostatek informací, aby si mohly spočítat, kolik peněz dostanou. Ministerstvo zjistilo, že 5 miliard, které mělo nové financování stát, nedostane. Rozhodlo se tedy šetřit a v rámci dvouletého přechodného období seškrtalo maximální počet hodin ve třídách na 75 procent. Co to znamená? Školy budou muset omezit dělení tříd a propustit přebytečné učitele či jim zkrátit úvazky. Mateřské školy budou muset zkrátit provoz.

42 komentářů:

Petr řekl(a)...

To by mě zajímalo, jestli ta tzv. "pedagogická komora" má nějaký pozitivní program (krom negování všeho z ministerstva, návratu co nejdále do minulosti a, samozřejmě, navyšování platů - samozřejmě v tarifu).

Radek Sárközi řekl(a)...

Je třeba dočíst článek až do konce... ;-)

Petr řekl(a)...

Tak to jsem minul... no, aspoň záblesk něčeho trochu rozumného tam skutečně je. Neřekl bych ovšem, že to jsou úplně parametrické změny.

Nicka Pytlik řekl(a)...

krom negování všeho z ministerstva, návratu co nejdále do minulosti a, samozřejmě, navyšování platů - samozřejmě v tarifu

Jeden vedle druhého, všechno jsou to velmi pozitivní body velmi pozitivního programu. Pytlici si snad ani nedovedou představit, co by asi tak mohlo být pozitvnějšího. Ani se nemusí nic vymýšlet. Zpravidla postačí realizovat opak ministerského nápadu, a s vysokou mírou pravděpodobnosti to bude velmi přínosné řešení.

Radek Sárközi řekl(a)...

Nelze stavět na střepech porcelánu, který Kateřina Valachová rozbila, nejprve je třeba uklidit. :-)

Eva Adamová řekl(a)...

Ze zavádění nového systému financování se stala jestě větší šaškárna než bylo zavádění inkluze. Napřed bylo avizováno, že nové financování bude znamenat příliv peněz do školství, v návrhu prováděcího dokumentu byla řeč až o 10% peněz navíc po jeho úplném zavedení, tzn. po dvou letech. Teď to ale vypadá na jejich odliv a na to, že po dvou letech se sotva dostaneme na současný stav. I když je tedy pravda, že realisté na nějaký příliv peněz na hromadné dělení hodin matematiky apod. příliš nevěřili.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"krom negování všeho z ministerstva, návratu co nejdále do minulosti"

Zastavit zlo je vždycky pozitivní.

A dále pane Petře, zkuste uvést nějakou pozitivní činnost MŠMT za poslední léta, která učitelům zjednodušila práci, snížila administrativu a byla obecně podařená a prospěšná.

Běžný učitel totiž vidí jen chaos, papíry a zmatek. Tak nám pomozte přiblížit dobro konané ministerstvem.

tyrjir řekl(a)...

Nejhorší změnou bylo společné vzdělávání neboli inkluze. Ta připravila žáky s lehkým mentálním postižením o odbornou výuku speciálními pedagogy opřenou o poctivou diagnostiku v poradnách. Místo toho nyní tyto žáky učí většinou učitelé bez vzdělání ve speciální pedagogice. Po několika měsících strádání někdy dostanou špatně placeného asistenta s krátkým kurzem, který o dítě pečuje a všude s ním chodí a hlídá ho.(...)

Souhlasím a dodávám: Učitel je UČITEL (vysokoškolsky vzdělaný odborník na didaktiku, na výuku svých aprobačních předmětů). Učitel musí znát základy pedagogiky, aby mohl dobře vyučovat. Není to ale pedagog v plném slova smyslu. Pedagog (vychovatel) nebo pečovatel - to jsou z věcného i pracovně právního (!) hlediska zcela jiné profese. Trapný pokus MŠMT navalit na mizerně placené učitele další pedagogické a pečovatelské povinnosti vedoucí k tomu, že učitelé suplují nedostatek pedagogů, speciálních pedagogů a pečovatelů je věc, která významně poškodila a dosud poškozuje kvalitu vzdělávání a v důsledku toho celou společnost.

viz
Tornádo KAT a vládní jaderný výbuch
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

Chce-li být Pedagogická komora profesní komorou, měla by se zamyslet nad obsahem výše zmíněných pojmů. Jde-li jí o učitele a kvalitní vzdělávání, měla by se jmenovat Učitelská profesní komora.

J.Týř

Petr řekl(a)...

Posláním ministerstva není zjednodušovat učitelům práci.
Za obecně prospěšné věci, které ministerstvo v minulých letech prosadilo (ale nedostatečně odpracovalo jejich zavádění), považuji inkluzi, změny v oblasti předškolního vzdělávání a navyšování plat učitelů. A přidal bych i kariérní řád.
Za principiálně vadné považuji zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, změny ve státních maturitách a nový systém financování regionálního školství.
S velkou obavou sleduji úpravy RVP.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Za obecně prospěšné věci, které ministerstvo v minulých letech prosadilo (ale nedostatečně odpracovalo jejich zavádění), považuji inkluzi, změny v oblasti předškolního vzdělávání a navyšování plat učitelů. A přidal bych i kariérní řád. "


To je něco jako říct v autoservise - "považujeme za úspěch, že nespolehlivě pracující motor se nám podařilo zadřít, ale zákazník dostane slevu za vykonané operace."

tyrjir řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Radek Sárközi řekl(a)...

Pan Petr sleduje úpravy RVP? On je v některém z týmů NÚV? Ve kterém? Obyčejný učitel se totiž nic nedozví...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Posláním ministerstva není zjednodušovat učitelům práci.

Ministerstvo nemá co mít nějaké poslání. Ministerstvo má mít smysl.
Což je mimo jiné i spoluvytváření vhodných podmínek pro práci učitelů. Ne zjednodušování, ale rozhodně ne komplikování.
Pytlici kdysi, aniž by dostali nějakou funkci, stvořili jakýsi formulář pro kolegy. Museli se pak vypořádat s otázkou činovníka: A neusnadňujeme jim to příliš?
Tak nějak se tu rýsuje peťova případná profese. A nebo alespoň zřejmé předpoklady k jejímu zdárnému výkonu. Jakože letitý podržtaška, který se nakonec vyšvihne.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zde je dobře popsáno, k čemu je ministerstvo školství: https://www.facebook.com/omicron.kakrament/videos/1784724134912113/?query=Jist%C4%9B

tyrjir řekl(a)...

Tornádo KAT a Vládní jaderný výbuch špidlosobotkovské části ČSSD

http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

Posláním ministerstva školství je řádně koncipovat, finančně zajišťovat a organizovat chod školství. Do toho nepatří přeměna škol na primárně sociálně pečovatelská zařízení. Učitelé jsou ve školách proto, aby dobře vyučovali své předměty. Nikoli proto, aby suplovali vychovatele, speciální pedagogy a pečovatele. Ve školách by měli být vychovatelé (například pedagogové volnočasových aktivit), speciální pedagogové a asistenti k tomu, aby učitelé se mohli věnovat didaktice svých předmětů a školy aby přitom lépe uskutečňovaly své poslání. To vše nelze zajistit při ostudně malém školském rozpočtu. Právě o to se ve školství ŠpidloSobotkovci z ČSSD pokusili. Parlament i proto Kariérní řád zcela právem a ve veřejném zájmu zamítl.

Kariérní řád pro UČITELE z dílny MŠMT se pokusil s využitím EU dotací udělat z učitelů především vychovatele a pečovatele, a to tím, že učitelské specializace v KS02 byly pouze výchovné, speciálně pedagogické a pečovatelské. Zcela tam chyběly specializace didaktické. Návrh toho Kariérního řádu byl proto flagrantním porušením Ústavou a dalšími zákony určené povinnosti MŠMT řádně pečovat o školství, o chod škol, o kvalitní vzdělávání dětí a o učitele,

Systémově podstatná pravda o tom, jak Sobotkova vláda úřadovala ve školství je, myslím, tato: Inkluze i Kariérní řád byly z výše uvedených hledisek antikoncepční (protisystémová) opatření. Školský rozpočet je stále ostudně nízký. Učitelské platy se zvětšovaly nedostatečně. Sebechvalná demagogie představitelů ČSSD v těchto věcech je trapná věc. Je to, myslím, docela jasný projev určitého neoliberálního trendu špidlosobotkovské části ČSSD kašlat na vzdělanost celé populace, ze škol a učitelů udělat sociálně pečovatelská zařízení a tím de facto zhoršit kvalitu vzdělávání, zvětšovat sociální nerovnosti a oslabovat demokracii.

Neoliberální demadogie nicka Petra je, myslím, čím dál trapnějši. K tomu viz i

Obrana liberálního vzdělání (2015, český překlad 2017)
http://www.ceskaskola.cz/2018/02/tajny-ucitel-filozof-ktery-umi-svaret.html?showComment=1518255151716#comment-8891300145207449861

Doufám, že ČSSD ve výše uvedených věcech nebude pokračovat například účastí špidlosobotkovců ve vedení ČSSD a v nové vládé. Rovněž doufám, že nová Sněmovna a vláda výše uvedené nesrovnalosti v činnosti MŠMT řádně vyšetří a napraví.

J.Týř

Petr řekl(a)...

Vždycky mě pobaví, když mě jedni nálepkují jako neoliberála, zatímco pro druhé jsem odstrašující příklad marxistické zvůle. Nepovažuji se ani za jedno, ale docela bych dal ruku do ohně za to, že Václav Klaus je určitě stokrát větší liberál než Kateřina Valachová (a zcela paradoxně bude v "té druhé" části ČSSD daleko více zastánců laisser-faire než v "progresivním křídle". Pan Týř by si mohl pro začátek přečíst aspoň heslo na wikipedii, aby se dále neztrapňoval zcela pomýlenými politologickými úvahami: https://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

Eva Adamová řekl(a)...

No tak jste se hezky pobavil, to Vám ze srdce přejeme, ale nějakých relevantních argumentů proti tomu, co napsali ostaní diskutující, jsme se pravda nějak nedočkali.
Mne by tedy kupříkladu zajímalo co až tak přínosného spatřujete pane Petře na zavádění nepřipravených a finančně nezajištěných nedodělků typu inkluze do praxe.

Petr řekl(a)...

Promiňte, ale jaké relevantní argumenty máte na mysli? Trochu mi asi unikly v množství nepodložených výkřiků, můžete je pro mě prosím shrnout?

Co přínosného spatřuji v inkluzi?

1) zvýšení možností pro rodiče žáků se znevýhodněním,
2) zvýšení spravedlnosti systému díky nárokovosti podpory.

Nicka Pytlik řekl(a)...

zvýšení možností pro rodiče žáků se znevýhodněním

Pytlici žijí v přesvědčení, že inkluze se týká dětí, a ne jejich rodičů.

zvýšení spravedlnosti systému díky nárokovosti podpory

Spravedlnosti?
Jako že té ze všech úplně nejvíc nejspravedlivější spravedlnosti?
Tak to by ta inkluze měla spadat pod jiné ministerstvo. Nejspíš asi misterstvo kouzel.

Petr řekl(a)...

Inkluze se samozřejmě týká také rodičů. Když budete například matka samoživitelka, bude pro vás docela podstatné, jestli své autistické dítě můžete umístit do školy blízko vašeho bydliště, že...

https://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/kauza-jenik-soud-se-zabyval-i-reakci-rodicu-vyjadril-se-i-ten-ve-strasburku-20160318-cbuf.html

Petr řekl(a)...

Mimochodem, předpokládám, že jste už někdy slyšeli, jak je na tom ČR s replikací sociálních nerovností ve vzdělávacím systému.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nicku Petře, umístit můžete tak květináč na okno, ale žáka? Je snad vždy nejlepší řešení ta nejbližší škola? Četl jste o škole na Štolcově? To nějaký PO 3, IVP a asistent (mnohdy sdílený) tak snadno nenahradí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Mimochodem, předpokládám, že si ani vy, NP, nemyslíte, že sociální nerovnost vzniká díky školství. Musíte mířit jinam. Vézt se na vlně, to je snadné.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

2) zvýšení spravedlnosti systému díky nárokovosti podpory.

Jo, NP, proto ty dvě novely utahující kohouty. Inkluze po česku.

Petr řekl(a)...

Slovíčkaření o "umístění" mě úplně nezajímá a řekl bych, že nezajímá nikoho. Nejbližší škola nepochybně nemusí být vždy nejlepší řešení, to jsem taky netvrdil. Jistě ale chápete, že podstoupit (!) odmítnutí v 15 školách je něco dost jiného a nepochybně velmi nelichotivé vysvědčení pro systém. Nemyslím si a ani jsem nenapsal, že sociální nerovnost vzniká ve školství. Aspoň ne v silném slova smyslu. Školský systém "jen" vně existující sociální nerovnosti poměrně zdárně pomáhá udržovat a předávat z generace na generaci. Těžko před tím zavírat oči.
Novely utahující kohouty mě nijak netěší. Ale neslyším moho hlasů, které by volaly po adekvátním navýšení prostředků, slyším jen bojovné hlasy, že se to má celé zrušit. Nikdy jsem netvrdil, že zavádění probíhá bez problémů a že ministerstvo nějak zvlášť obratně komunikuje. Tvrdím jen, že inluze je principiálně správný přístup.

Nicka Pytlik řekl(a)...

ani vy, NP, nemyslíte, že sociální nerovnost vzniká díky školství

Nejspíš tím NP nebyli myšleni pytlici, a ani třeba Národní Pohroma, ale přesto. Pytlici neměli pocit, že by se původně ta spravedlnost pojímala jako sociální, ale jako spravedlnost tak nějak obecná. Dítě nespravedlivě trpí nějakým omezením, a tak se ta nespravedlivá distribuce neomezení má zřejmě odškodnit nárokem na podporu.
V takových úvahách se ale pytlici neorentují ani dost málo zdařile. Stále jim zní v uších slova kdysi vyřčená jedním duchovním, který tráví svůj život péčí o lidi s údělem řekněme smrtelným.
"Nehledejme spravedlnost na tomto světě... a u Boha už vůbec ne."

Školský systém "jen" vně existující sociální nerovnosti poměrně zdárně pomáhá udržovat a předávat z generace na generaci.

To je úvaha, panečku! Hodná zvýšeného zájmu pytliků. Jakože děti ze sociálně slabšího prostředí budeme cíleně zkompetentňovat tak nějak ledabyleji, aby nedokázali napsat strukturovaný životopis s motivačním dopisem takové kvality, aby byli pozváni k výběrovému řízení na finančně zajímavou pracovní pozici a nebyli tak nepříjemnou konkurencí na pracovním trhu.
To by šlo. To by se pytlikům i zamlouvalo. Pytlici by to ale zasolili spíš těm bohatším, protože na ně mají tak nějak pifku. Pytlici jsou totiž poměrně nespravidlivě chudší, než by si byli bývali představovali. Jen kdyby těm pytlikům někdo naznačil, jak žáky identifikovat podle výše platu jejich rodičů. Voni jsou všichni tak nějak stejní. Totožně oblečení, mají mobily a vedou řeči machrovitého typu šmahem.

Josef Soukal řekl(a)...

Snad i Marťani slyšeli hlasy varující už před spuštěním dnešní podoby inkluze, že bude zapotřebí mnohem víc peněz. A slyšeli i další věci, které jsem tady před několika dny vyjmenoval a k nimž Petr neřekl ani bé; což mu ovšem nebrání v tom, aby se sebevědomím odrzlých provokatérů stále necafral cosi o inkluzi.
Petrův komentář přiznává, že česká inkluze je vlastně sociální projekt. Před časem mne za tohle konstatování někteří inkluzionisté okřikovali.
Inkluze může být v některých případech principiálně správný přístup, pokud pro ni vytvoříme podmínky a pokud ji dokážeme provádět bez zásadních nedostatků. Jinak je to hazard s dětmi, rodiči i učiteli, nic víc.

Petr řekl(a)...

Sociální projekt to v nějaké míře nepochybně je. Nechápu, co by na tom mělo být skandálního. S vašimi posledními dvěma větami v zásadě souhlasím, i když se mi zdá, že zas tolik to dramatizovat netřeba.
Každá reforma ve školství je svého druhu experiment na dětech, učitelích a rodičích, protože v tak složitém systému skoro nikdy věci nefungují tak, jak to reformátoři předem zamýšejí. Platí to pro inkluzi, jednotné přijímačky, státní maturitu, cokoli.
Moc možností než cesta pokus-omyl-oprava tudíž není. Teoretické analýzy zpravidla příliš nepomohou, jediné, co se dá udělat, je pilotovat na menších vzorcích, než se něco zavede plošně. Inkluzi stát zavedl bez velké pilotáže, tomu odpovídá množství problémů, které se teď řeší za pochodu ve velkém měřítku. Celkově mi z toho ale neplyne nutnost rušit něco, co se sotva začalo zavádět.
Docela fandím myšlence provést nějakou věcnou revizi po dvou letech od spuštění, to by se muselo udělat tak jako tak. Přepodkládá to ale, že ministerstvo přestane jen tupě opakovat mantru "všechno běží jak má" a kritici přestanou stejně tupě opakovat, že to je principiálně špatná cesta. Protože v takovém klimatu nikdy k žádnému rozumnému vyladění inkluze nedojde.

poste.restante řekl(a)...

Tvrdím jen, že inluze je principiálně správný přístup.
No, kdyby Vám kromě "k" bývalo vypadlo i písmenko "n", pak by to přesně vystihovalo přístup propagátorů, včetně Vás.
"Tvrdím jen, že ILUZE je principiálně správný přístup."
O nic jiného nežli o iluze tady totiž nejde a nikdy ani nešlo.
:-)

Teď vážně. (Skoro.)
Inkluze je správný přístup, o tom nikdy nebylo sporu.
Proto tady také už po desetiletí probíhala a jediné, co v ní chybělo, to bylo opravdu pořádné finanční zajištění.
Nikdo nepochybuje o tom, že děti s fyzickým či sociálním hendikepem mají být začleňovány mezi děti intaktní, jak jen to je možné.

"Inkluze po česku", je prasárna nejvyššího zrna a já jsem se ještě nevzdal naděje, že její tvůrci budou vyváleni v dehtu a posypáni peřím.
(Nyní už netrvám na tom, aby toto peří bylo zapáleno.)
Počínaje motivací kauzou D.H. a konče realizací, která selhává na totální nepřipravenost a celkovou nezajištěnost celé téhle "akce".

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tady by pytlici jen drobně připomenuli, že pokud si dobře pamatují, výraz 'prasárna' použili při odborné diskusi v oblasti zkompetentňování dětí a mládeže zřejmě jako první, a to v souvislosti s přepočítáváním dětí podle jejich vzhledu, aby se nadnárodním vizionářům zavděčilo a dokázalo se, že tu neprobíhá bohu libá inkluze, ale zavržení hodná selekce. Že děti jsou zavlékány do škol především v místě svého trvalého bydliště, aby se tím zakonzervovala sociální nerovnost nejlépe až do pátého kolena, a bohatí a úspěšní i nadále zůstali sobecky bohatými a úspěšnými bez ohledu na zřejmé ústavní právo na všeobecný úspěch nejen ve škole, ale především v životě.
Pytlici jsou na svoji schopnost pojmenovat věci a děje pravým jménem právem hrdi.

Josef Soukal řekl(a)...

Musím to upřesnit: Inkluze byla zjevně primárně spuštěna jako sociálně-národnostní projekt a např. mentálně postižení se s ní prostě svezli.
Složitých analýz nebylo potřeba, stačilo vyslechnout zkušenosti ze zemí, kde již "komplexní" inkluze probíhá; všestranné zkušenosti. To je ovšem pro ty, jimž je bližší teoretický konstrukt než to, zda něco v praxi funguje (obecně viz např. K. Čapek: Proč nejsem komunistou), zřejmě naprosto nepředstavitelného.
Každý, kdo se dnes opovažuje tvrdit něco o pokusu - omylu - opravě, by si měl srovnat v hlavě, jaké důsledky tento pokus má a proč probůh museli být oslyšeni a navíc dehonestováni ti, kteří před jeho dnešními nedostatky varovali. Která z jejich námitek se nepotvrdila?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

NP = Nick Petr, omlouvám se všem Pytlíkům.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ani já netvrdím, že inkluzi je třeba zrušit. Je totiž potřeba zrušit inkluzi po česku.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Inkluzi stát spustil navzdory varovným hlasům, ministertvo se opíralo o tradiční fanklub a přidalo si pseudoodbornou společnost, každá kritika byla ostrakizována, každý kritik byl nálepkován (a stále je) jako odmítač, inkluze po česku byl příliš velký hokus pokus a vzniklo příliš mnoho omylů.

Nicka Pytlik řekl(a)...

příliš velký hokus pokus a vzniklo příliš mnoho omylů

Teď ještě posčítat napáchané škody a popohnat viníky k odpovědnosti.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Tak na rovinu. Také umím tvrdit, Vy Petře.

Inkluze v podobě, v jaké ji do české vzdělávací soustavy s odůvodněním "už jsme to měli mít dávno splněno" podstrčila Dienstbierem podstrčená čachrářka s dotacemi a neumětelka Valachová, je PRASÁRNA. Prasárna spáchaná na zdravotně postižených dětech (LMP).

Fakt, se kterým nehnete, ani kdybyste konečně začal argumentovat a ne jen okecávat svá tvrzení, spočívá v tom, že tzv. romský problém nemůže být vyřešen ve školách. Romský problém musí vyřešit Romové, v rodinách, ve svých komunitách. Problém českých dětí romského původu musí vyřešit jejich rodiče. Školy jsou jim k dispozici již sto let a čekají, kdy se do toho Romové konečně pustí, Vy chytrej Petře. Na co všichni čekáte?

K inkluzi byla ČR doslova odsouzena, a to pitomci, kteří předpokládali, že otrokářství, kolonialismus a negramotnost přece musely být všude, když oni jsou svět.

Přečtěte si ten právní paskvil "Rozsudek ve věci D. H. a ostatní vs. Česká republika" a styďte se. Ne proto, že jste možná český učitel nebo školský pracovník, ale proto, jak se o ně stále otíráte svými rádoby vtipnými povýšenými poznámkami.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"ale proto, jak se o ně stále otíráte svými rádoby vtipnými povýšenými poznámkami."

Častá vlastnost profesně povýšených. Ministerstvo je ministerstvo.

Pavel Doležel řekl(a)...

"Za obecně prospěšné věci, které ministerstvo v minulých letech prosadilo (ale nedostatečně odpracovalo jejich zavádění), považuji inkluzi, změny v oblasti předškolního vzdělávání a navyšování plat učitelů. A přidal bych i kariérní řád.
Za principiálně vadné považuji zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, změny ve státních maturitách a nový systém financování regionálního školství.
"

No, tak já to vidím přesně, ale přesně do puntíku, naopak. Jak voni měřej hentú onú obecnúúú prospěšnost? Pohledem z okna?

Pavel Doležel řekl(a)...

"
1) zvýšení možností pro rodiče žáků se znevýhodněním,
2) zvýšení spravedlnosti systému díky nárokovosti podpory.
"

Jak se měří zvýšení možností a co to vlastně je? Jak se takové možnosti zvyšují? A co rodiče žáků bez znevýhodnění? Zajímají někoho jejich možnosti a možnosti jejich dětí? To, co píšete v bodě jedna, je výhodné tak pro jedno procento populace, která se snaží si vymoci nějaká práva na ostatních. Já bych rád měl pod kontrolou, jakým sociálním experimentům bude stát podrobovat mé děti, aniž bych měl nějakou volbu. Pokud jde o etnické, či rasové rozdíly, jsme všichni lidé a je problémem každého, komu se to nelíbí. Ale autistické děti? Děti s poruchami osobnosti, bez studu, s těžkými poruchami chování, bez schopnosti se ovládat a brát ohled na ostatní? Tak to jako sorry, ale to už zasahuje do práv ostatních a tady svoboda rodičů dětí s postižením končí. Stát proto zřizoval specializovaná pracoviště tak, aby si žádná skupina nemohla vymáhat na ostatních práva, která nemá. Já nemám právo někoho rušit ve spánku, ve studiu, v odpočinku. A stejně tak nemá nikdo právo rušit mě. Totéž s ubližováním, s šikanou, atd.

A o jaké spravedlnosti je řeč? Jako že mají všichni právo se vzdělávat kde chtějí? Pracovat kde chtějí, dělat si, co chtějí? Tak to jako smolíček pacholíček. Mezi lidmi jsou rozdíly, vždy byly a vždy budou. Vzdělávat se může každý dle libosti, ale stát má podporovat pouze ty formy vzdělávání, na kterých se většina shodne, že jsou efektivní.

Janek Wagner řekl(a)...

Ad 1) zvýšení možností pro rodiče žáků se znevýhodněním,

No a tady se právě ona proklamovaná svoboda volby omezila: rodič nemá právo odmítnout inkluzi a dát dítě do speciální školy.

Stejně tak musí žáci a učitelé strpět inkluzi dětí, které jsou nezvladatelné a ohrožují ostatní žáky, asistentky i učitele.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Add Petr:
1) zvýšení možností pro rodiče žáků se znevýhodněním,
2) zvýšení spravedlnosti systému díky nárokovosti podpory

O jakém zvýšení možností je řeč? jako že teď konečně mají nárok (některé děti) do té nepřipravené běžné školy? Viz příběh z jiného příspěvku o fčně slepé, tělesně i mentálně postižené dívce na vozíčku. No tak to si rodiče pomohli. Hodili dítě na krk asistentce pedagoga, hodili ji na krk i povinnosti, které ona nemá a myslím že i nesmí vykonávat (rehabilitace, venčení psa apod.).A budete tomu říkat inkluze? Pitom to dítě mohlo být ve špičkově vybavené Arpidě. Ale je to jen důsledek zblblé části rodičovstva, kterým lidé, jako vy, nakukávají, že se škola o jejich děti musí!!! postarat. Už se nehovoří o kvalitě takového postarání se.

A zvýšení spravedlivosti a nárokovosti? Tak za návrhy PO odpovídají poradenští. Nad nimi visí Damoklův meč v podobě šetřivých opatření (vi dvě novely vyhlášky 27 kamuflovené jako technické). Jako spása se pořád berou asistenti. A kde je ta odborná síla? Kde jsou speciálové a v tomto konkrétním případě fyzioterapeut? Jo on se vlastně fyzio nemůže psát jako PO, sorry. Nemají to poradenští v pečlivě přednastaveném formuláři, který jim zrovna moc prostoru pro kreativitu nenechává. To jste taky zapomněl dodat.
A myslím, že jste tu již byl upozorněn i na fakt, že když si rodič postiženého přeje dát dítě do běžné školy (i když tam podmínky nejsou), s jásotem se to vítá a kvituje jako super, a hned to jde. A pak přijde jiný rodič, že už má té permanentní frustrace a somatizace svého dítěte dost a přeje si ho dát do speciálky a je tu problém.Ono nám v jednom vyšetření ulítne o bodík nad 69 apod, a už to nejde. A just, trhněte si rodiče, teď to za vás rozhodneme my - poradenští. Přestavte si , že já mám v péči dítě, kterému dva!! kliničtí nezávislí psychologové i psychiatr potvrdil LMP. A bingo!!!! poradna prý nic takového neshledala.A tak dítě už jednou skončilo na pobytu na psychiatrii. Ale hlavně, že je v základní škole, obohacuje tam zbytek kolektivu a vykazujeme ve statistikách ,kolik že dětí se nám vzdělává v běžných školách a jak je to super.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A Péťane, teď přijde to nejdůležitější a vy mi prosím dopovězte, zatím to nikdo vám podobný ještě neudělal.


Proč byla zrušena příloha vzdělávacího plánu pro žáky s LMP a komu to prospělo?????

Okomentovat