9.2.18

František Dobšík: Odbory se mění, názory lidí už méně

Stabilizací členské základny a získáváním nových členů pro svaz se zabývalo jednání předsedů OROS a SIBP, které se konalo 25. ledna tohoto roku v Praze.

Nejedná se o téma nijak nové, stává se však tím naléhavější, čím razantněji se svaz zasazuje o zlepšení postavení pedagogů. Potřeba většího počtu aktivních lidí, kteří by zejména v regionech prosazovali práci odborů, je stále jasnější.

Odbory se mění, umí se přizpůsobit době i situaci. Naše aktivity v posledních měsících za zlepšení podmínek ve školství a zvýšení platů pedagogů to podle mého názoru přesvědčivě dokazují. Co se nemění tak rychle, jak by bylo třeba, jsou názory lidí na odbory, ani na potřebu stát se jejich členy.

Myslím, že v současné době má svaz dobře „našlápnuto“, aby ve spolupráci s vysokoškolskými odbory i dalšími společenskými organizacemi dotáhnul do konce akce vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek ve školství. Věřím, že přinutíme zejména politiky, aby přeměnili v činy své deklarace o podpoře školství, kterých se v posledních době vyrojilo hodně.

Ze školství se stalo významné politikum a budeme dělat vše pro to, aby jím i zůstalo. Tato snaha není úkolem s jasným termínem, bude pokračovat dál a dál. A přestože v našich řadách stále vítáme nové mladší členy, není jich tolik, abychom si mohli s jisto- tou říci, že v budoucnu převezmou štafetu odborové práce v dostatečném počtu a s dostačujícími silami.

Členství v odborech příliš nesvědčí ani společenská atmosféra, ani životní podmínky a složitost doby, způsobující přetížení mladých pedagogů, kteří v návalu práce a starostí o rodinu nemají čas na nic jiného.

Na jednání v Praze jsme si vytýčili konkrétní cíle pro stabilizaci a zlepšení členské základny. Obecně bych je shrnul do jednoduché strategie: ulehčovat práci a život zaměstnancům školství, hlavně nastupujícím generacím, aby si více uvědomovali důležitost odborů. Nejde koneckonců jen o snahu rozvíjet a předávat dál odborovou činnost, jsme jim tím povinováni i jako zkušenější kolegové. K tomu je nutno využít dostupných prostředků moderní propagace a komunikace, protože jde o nevyhnutelný požadavek doby, který bude vystupovat do popředí stále zřetelněji.

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

Zdroj: @Zpravodaj ČMOS PŠ

2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Odbory se mění? Netvrdili ještě nedávno odborářští bossové, co a jak pro učitele udělali? A najednou, že se odbory mění? Spoléhají snad na to, že přiznání je polehčující okolnost?

V. řekl(a)...

Dobšíku, fajn vtip. Zrušte se.

Okomentovat