1.2.18

ČŠI: Tematická zpráva – Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/2017

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.


Doporučení České školní inspekce:


  • Podporovat pedagogy ve využívání identifikovaných efektivních metod, které budou rozvíjet jednotlivé složky přírodovědné gramotnosti, a v rozvoji dovedností ověřovat náročnější výstupy než jen pamětní reprodukci poznatků.
  • Připravit vzdělávací programy pro učitele, které propojí implementaci účinných vzdělávacích metod s oborovou didaktikou. Programy by měly být zaměřeny i na učitele, kteří nemají příslušnou aprobaci.
  • Soustředit pozornost na rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školách ze strany jejich vedení: systematickou hospitační činností, zajištěním kvalitních materiálních, technických i organizačních podmínek (tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů) apod.
  • Cíleně podpořit zkvalitňování materiálních a technických podmínek v přírodovědných předmětech na ZŠ, které by umožnilo realizovat identifikované efektivní vyučovací metody.
  • V regionech s dlouhodobě slabými výsledky věnovat cílenou podporu jednak školám (vedení i pedagogům), jednak neformálnímu a informálnímu vzdělávání.

Stručné shrnutí (ke stažení ve formátu PDF)Kompletní zpráva (ke stažení ve formátu PDF)

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Mimo vlastní metody je pro přírodovědnou gramotnost důležité ověřování znalostí! (s. 17) Takový závěr zavání přímo genialitou. Ostatně soudím, že ČŠI musí být zrušena.

(Doporučuji prohlédnou graf, který ukazuje, že výklad je dominantní jak u neúspěšných, tak i úspěšných škol.)

Okomentovat